Welke Grondwet na 2019?

Welke hervormingen voor de Belgische Grondwet? Verslag van een collectieve reflectie

Welke grondwet na 2019?
Editor: Bouhon Frédéric , El Berhoumi Mathias , Moonen Toon , Romainville Céline , Sinardet Dave
Publicatievorm:    Tijdschrift
Kenmerken: Vastbladig
Aantal bladzijden:272
Verschijningsjaar: 2020
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
70 EUR
bestel

Beschrijving

Lees bij wijze van kennismaking het woord vooraf van de editors

Debatten over de herziening van de Grondwet worden meestal beheerst door dossiers die verband houden met de staatshervorming en de evolutie van het federale systeem. Daardoor blijft er weinig aandacht over voor andere problemen waaruit blijkt dat de Grondwet voorbijgestreefd, onvolledig of problematisch is.

Immers, de Grondwet bevat niet alleen de regels die de structuur van de Staat vastleggen. Ze organiseert ook het politieke stelsel, bekrachtigt de grondrechten van individuen en groepen, biedt een kader voor de machtsuitoefening door de overheid en bepaalt de bronnen van de rechtsorde, met inbegrip van de verhouding van de Grondwet tot het internationaal en Europees recht.

En toch maakte de Grondwet tot nu toe hoofdzakelijk het voorwerp van punctuele wijzigingen uit, naast de herzieningen die voortvloeiden uit de staatshervormingen. Een globale denkoefening over het geheel is er nog niet geweest. Nochtans zijn er voldoende uitdagingen: het opduiken van democratische ‘vermoeidheid’, de evolutie van politieke praktijken, de ontwikkeling van het Europese en internationale recht, grondrechten die onder druk komen te staan, problemen van efficiëntie en transparantie als gevolg van de institutionele complexiteit, ... Een herziening zou dan ook voldoende op voorhand, en met meer ambitie en systematiek, voorbereid moeten worden. Daarom zou het ook zinvol zijn dat academici en de samenleving in haar geheel betrokken worden bij dit proces.

Met dit uitgangspunt hield een groep juristen en politicologen begin 2019 een globale denkoefening over de toekomst van de Grondwet. Om lacunes en gebreken te benoemen én om concrete voorstellen tot verbetering te doen.

Deze bijzondere uitgave doet als het ware verslag van deze denkoefening. Daarbij worden natuurlijk de gevoerde besprekingen voorgesteld, die zijn uitgemond in talrijke analyses en concrete voorstellen tot herziening van de Grondwet.

Bovenal geeft deze uitgave de ruimte aan een aantal deelnemers van de denkoefening om hun voorstellen tot herziening van de Grondwet verder uit te werken. Daarbij komt een waaier van thema's aan bod: internationale beschermingen van grondrechten, de collegiale beraadslaging in de ministerraad, het democratisch grondwetgevingsproces, burgerparticipatie binnen parlementaire deliberaties, de parlementaire onverantwoordelijkheid, de overdracht van regelgevende bevoegdheid aan autonome gedecentraliseerde instellingen,  …

Deze uitgave heeft de ambitie om het debat over die ideeën verder te zetten, eerder dan om het in omvattende academische analyses te willen beslechten. Daarom zijn de bijdragen bewust relatief kort … én bevatten ze naast de uiteenzetting van een constitutionele problematiek ook een opiniërend luik.

Het resultaat? Boeiend en inspirerend leesvoer voor iedereen die met de grondwet te maken krijgt (advocaten politici, juristen, academici, …) en die wil weten wat de toekomst kan of zal brengen.

 

Inhoudstafel

1. Welke hervormingen voor de Belgische Grondwet? Verslag van een collectieve reflectie.
  Frédéric Bouhon, Mathias El Berhoumi, Toon Moonen, Céline Romainville & Dave Sinardet
2. La déclaration de révision de 2019 : une occasion manquée
  Mathias El Berhoumi & Céline Romainville
3. Une clause transversale d’interprétation des droits fondamentaux du titre II de la Constitution - Pour un choix du Constituant quant à l’articulation harmonieuse des protections constitutionnelle et européenne des droits fondamentaux
  Géraldine Rosoux
4. Voorstel tot het inschrijven van de collegiale beraadslaging in de ministerraad in artikel 99 van de Grondwet
  Dries Van Eeckhoutte
5. Een democratisch grondwetgevingsproces in België? Voorbij artikel 195 GW
  Ronald Van Crombrugge
6. Réviser l’article 57 de la Constitution. Pour une démocratie plus ouverte aux processus délibératifs au sein des Parlements
  Julian Clarenne
7. Quelques propositions pour une remise au goût du jour de l’article 167 de la Constitution
  Nicolas B. Bernard & Sofia Vandenbosch
8. La révision de l’irresponsabilité parlementaire (articles 58 et 120 de la Constitution)
  Andy Jousten
9. Une république belge ou une monarchie modernisée – Le songe d’un constitutionnaliste
  Marc Uyttendaele
10. Une nouvelle disposition constitutionnelle sur la décentralisation fonctionnelle du pouvoir normatif ?
  Cedric Jenart & Pierre Nihoul
11. L’adaptation de l’article 159 de la Constitution
  Marc Nihoul
12. Bruxelles: een stad, een gewest én een gemeenschap
  Johan Lievens, Youri Mossoux & Karel Reybrouck
13. Het Overlegcomité verdient grondwettelijke verankering
  Emmanuel Vandenbossche
14. Un Sénat tiré au sort ?
  Jérôme Sohier
15. Pour une réforme du Sénat. La chambre des entités fédérées, véritable lieu de coordination multipolaire et de pacification du fédéralisme belge
  Lucien Rigaux
16. Levensbeschouwelijke vakken behoren niet tot de essentie van een grondwet
  Patrick Loobuyck
17. Les laïcités belges enchâssées dans la Constitution ?
  Xavier Delgrange
18. Rechten van de natuur: hinkstapspringen voorbij grondwettelijke horden richting eco-centrisme?
  Hendrik Schoukens
19. Article 195 : un verrou à débloquer
  Vincent Laborderie
20. Pour une réforme de l’Etat citoyenne
  Anne-Emmanuelle Bourgaux
21. Ouvrir à révision l’article 195 et réveiller le pouvoir constituant originaire : possibilité, risques et opportunités
  Hugues Dumont
22. Adviezen - Bestuurstaalwet (SWT) / Avis - Lois linguistiques administratives (LLC)
  Emmanuel Vandenbossche