Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies

Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies
Auteur: Brouckaert Cathy , Deceuninck Mieke , Engelen Bart , Plets Nicole , Van den Brande Goedele , Astaes Jan
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1780 6
Aantal bladzijden:232
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
49 EUR
bestel

Beschrijving

De nieuwe legislatuur is uit de startblokken. Een van de logische, en noodzakelijke, volgende stappen is nu de herziening van de belastingreglementen of het schrijven van nieuwe belastingreglementen. Onder andere door de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur en de nieuwe bekendmakingsregels, de nieuwe omzendbrief van februari 2019 omtrent de gemeentefiscaliteit en het gewijzigde Provinciedecreet, komen hierbij heel wat vragen naar boven. Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies is de ideale, volledig geactualiseerde, gids die u helpt om snel inzicht te krijgen in de nieuwigheden en die u op een efficiënte manier helpt om een antwoord te vinden op de vragen die zich stellen.

De auteurs gaan onder meer in op volgende items:

  • De lokale belasting- en retributiebevoegdheid
  • De totstandkoming van belasting- en retributiereglementen: de opmaak, bekendmaking en inwerkingtreding van belasting- en retributiereglementen en het bestuurlijk toezicht op deze reglementen
  • De vestiging, invordering en geschillenprocedure van belastingen en retributies

De focus in dit boek ligt op de hoofdlijnen. Daarnaast vindt u tal van praktische tips. Door zijn heldere structuur en beknoptheid vormt dit boek een efficiënt werkinstrument voor iedereen die binnen het bestuur betrokken is bij de herziening of redactie van belasting- en retributiereglementen.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

INLEIDING
DEEL I. LOKALE BELASTINGEN
Titel 1. Provinciebelastingen, belastingen van bovengemeentelijke besturen en gemeentebelastingen
Inleiding
1. Algemene begrippen
2. Lokale (belasting)bevoegdheid en draagwijdte van de fiscale autonomie
3. Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement (de belastingverordening)
4. Het vestigen van de belasting
5. De invordering van de belasting
6. De vervolgingen
7. De geschillenprocedure
Titel 2. Belastingen van polders en wateringen
1. Algemene begrippen
2. Het tot stand komen van de belasting
3. Vestiging van de belasting
4. De invordering van de belasting
5. De geschillenprocedure
DEEL II. RETRIBUTIES
1. Algemeen
2. Het invoeren van retributies. Het retributiereglement
3. De vestiging van de retributie
4. De invordering
5. De geschillenprocedure
BIJLAGEN
Bibliografie

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Bobbaers K., Horemans Wilfried, Keirsmaekers A., Minsart Anne, Paulissen R., Smet J., Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Lokale belastingen op economische activiteiten Lokale belastingen op economische activiteiten 
Klein modellenboek met grote inspiratie

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Braekeleer Sarah, Matthys Joris
ISBN: 978 90 4961 731 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Lokale overheidsinvesteringen goed beheren Lokale overheidsinvesteringen goed beheren 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Cornélis Michel, Dessoy Arnaud
ISBN: 978 90 496 1806 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig