Het tuchtstatuut - De deontologische code

Het tuchtstatuut - De deontologische code
Auteur: Croonen Kris , Verheyden Peter
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1876 6
Aantal bladzijden:630
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    BlueConnect - Module Tucht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
156 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
125 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … Mits een correcte toepassing van de geldende spelregels.
 
Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in “Het tuchtstatuut – De deontologische code”. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep … en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
 
Doordat de arresten van de Raad van State in de tuchtmaterie richtinggevend zijn, krijgen ze in deze uitgave een belangrijke rol als “tool uit de praktijk”. Zo kunnen ze door de tuchtoverheid onmiddellijk als inspiratie- of verwijzingsbron worden aangewend.
 
Ook de ordemaatregelen en de deontologische code krijgen de aandacht die ze verdienen. En ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur komen uitgebreid aan bod, als oriëntatiepunten bij de te volgen koers van de tuchtprocedure.
 
Kortom, “Het tuchtstatuut – De deontologische code” vormt een onmisbare leidraad voor iedereen die alle facetten van het sleutelonderwerp wil vatten en die wil bijdragen aan een correcte toepassing van de tuchtregeling, zowel wat de toepassing door overheden als de rechtsbescherming van personeelsleden betreft.
 
Steeds up-to-date

Abonnees van BlueConnect - Module Tucht hebben toegang tot de online versie van deze uitgave, die meerdere keren per jaar wordt geactualiseerd op basis van de meest recente regelgeving en rechtspraak. Om nog korter op de bal te kunnen spelen, worden in BlueConnect - Module Tucht ook recente arresten van de Raad van State telkens afzonderlijk samengevat en toegelicht. Meer info: www.blueconnect.be of info@blueconnect.be.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT - MODULE TUCHT

BlueConnect: online kennispunt voor de politieBlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules, zoals BlueConnect - Module Tucht, bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, wetgeving, ...

Al geabonneerd op BLUECONNECT - MODULE TUCHT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT - MODULE TUCHT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

Inhoudstafel

I. HET TUCHTSTATUUT
A. Tucht, tuchtvergrijpen & tuchtstraffen
1. Wettelijke basis & oriëntatie
2. Toepassingsgebied
3. De tuchtvergrijpen
4. Toerekenbaarheid
5. De tuchtstraffen
6. De straftoemeting
B. Overheden in de tuchtprocedure
1. De tuchtoverheden
2. Andere overheden in de tuchtprocedure
C. Procedures
1. Gemeenschappelijke procedurebepalingen
2. Rechten van verdediging
3. Het voorafgaand onderzoek (vooronderzoek)
4. De tuchtoverheid besluit om geen tuchtvervolging in te stellen
5. De procedure voor de gewone tuchtoverheid
6. De procedure voor de hogere tuchtoverheid
7. De tuchtraad
8. Beroep bij de Raad van State
9. Herziening van de tuchtstraf
D. Termijnen in tuchtzaken
1. Bijzondere verjaringstermijn voor feiten die enkel leiden tot een lichte tuchtstraf
2. Algemene verjaringstermijn tuchtvordering
3. Termijnen voor het stellen van diverse procedurehandelingen tijdens de tuchtprocedure
4. Kennisgeving en oproepingen
E. Het tuchtdossier
1. Inhoud
2. Enkele bijzondere gevallen
3. Inzage en kopiename
4. Verwijdering van stukken uit het dossier
F. Uitvoering van de tuchtstraffen
1. Tuchtblad
2. Uitvoering van de tuchtstraffen
3. Communicatie rond de tuchtmaatregel aan derden
G. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
1. Algemeenheden
2. Het zorgvuldigheidsprincipe
3. Het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel
4. Het onpartijdigheidsbeginsel
5. De rechten van de verdediging
6. De motiveringsplicht toegepast in tuchtzaken
   
II. DE ORDEMAATREGELEN
A. Definities en oriëntatie
1. Ordemaatregelen versus tuchtmaatregelen en maatregelen van inwendige orde
2. Maatregelen van inwendige orde
3. Ordemaatregelen
B. De voorlopige schorsing als ordemaatregel
1. Principe
2. De voorlopige schorsing zonder dringende noodzakelijkheid
3. De voorlopige schorsing bij dringende noodzakelijkheid
4. Administratieve toestand van het geschorste personeelslid
C. De herplaatsing bij ordemaatregel
   
III. DE DEONTOLOGISCHE CODE
1. Inleiding
2. Werking van de geïntegreerde politie
3. Uitoefening van het politieambt
4. Andere aspecten van de deontologie van het personeel
   
   

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect - Module Tucht 
De online informatiebron die de tuchtmaterie helemaal ontleedt

De onmisbare tool voor iedere politieorganisatie die inzet op een performant en mensvriendelijk HR-beleid.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule , BlueConnect - Module Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
ISBN: 978 90 496 1841 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig