Het tuchtstatuut - De deontologische code

Het tuchtstatuut - De deontologische code
Auteur: Croonen Kris , Verheyden Peter
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1876 6
Aantal bladzijden:630
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
156 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
125 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … Mits een correcte toepassing van de geldende spelregels.
 
Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in “Het tuchtstatuut – De deontologische code”. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep … en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
 
Doordat de arresten van de Raad van State in de tuchtmaterie richtinggevend zijn, krijgen ze in deze uitgave een belangrijke rol als “tool uit de praktijk”. Zo kunnen ze door de tuchtoverheid onmiddellijk als inspiratie- of verwijzingsbron worden aangewend.
 
Ook de ordemaatregelen en de deontologische code krijgen de aandacht die ze verdienen. En ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur komen uitgebreid aan bod, als oriëntatiepunten bij de te volgen koers van de tuchtprocedure.
 
Kortom, “Het tuchtstatuut – De deontologische code” vormt een onmisbare leidraad voor iedereen die alle facetten van het sleutelonderwerp wil vatten en die wil bijdragen aan een correcte toepassing van de tuchtregeling, zowel wat de toepassing door overheden als de rechtsbescherming van personeelsleden betreft.
 
Steeds up-to-date

Abonnees van BlueConnect - Module Tucht, deontologie en integriteit hebben toegang tot de online versie van deze uitgave, die meerdere keren per jaar wordt geactualiseerd op basis van de meest recente regelgeving en rechtspraak. Om nog korter op de bal te kunnen spelen, worden in BlueConnect - Module Tucht, deontologie en integriteit ook recente arresten van de Raad van State telkens afzonderlijk samengevat en toegelicht. Meer info: www.blueconnect.be of info@blueconnect.be.

 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

I. HET TUCHTSTATUUT
A. Tucht, tuchtvergrijpen & tuchtstraffen
1. Wettelijke basis & oriëntatie
2. Toepassingsgebied
3. De tuchtvergrijpen
4. Toerekenbaarheid
5. De tuchtstraffen
6. De straftoemeting
B. Overheden in de tuchtprocedure
1. De tuchtoverheden
2. Andere overheden in de tuchtprocedure
C. Procedures
1. Gemeenschappelijke procedurebepalingen
2. Rechten van verdediging
3. Het voorafgaand onderzoek (vooronderzoek)
4. De tuchtoverheid besluit om geen tuchtvervolging in te stellen
5. De procedure voor de gewone tuchtoverheid
6. De procedure voor de hogere tuchtoverheid
7. De tuchtraad
8. Beroep bij de Raad van State
9. Herziening van de tuchtstraf
D. Termijnen in tuchtzaken
1. Bijzondere verjaringstermijn voor feiten die enkel leiden tot een lichte tuchtstraf
2. Algemene verjaringstermijn tuchtvordering
3. Termijnen voor het stellen van diverse procedurehandelingen tijdens de tuchtprocedure
4. Kennisgeving en oproepingen
E. Het tuchtdossier
1. Inhoud
2. Enkele bijzondere gevallen
3. Inzage en kopiename
4. Verwijdering van stukken uit het dossier
F. Uitvoering van de tuchtstraffen
1. Tuchtblad
2. Uitvoering van de tuchtstraffen
3. Communicatie rond de tuchtmaatregel aan derden
G. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
1. Algemeenheden
2. Het zorgvuldigheidsprincipe
3. Het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel
4. Het onpartijdigheidsbeginsel
5. De rechten van de verdediging
6. De motiveringsplicht toegepast in tuchtzaken
   
II. DE ORDEMAATREGELEN
A. Definities en oriëntatie
1. Ordemaatregelen versus tuchtmaatregelen en maatregelen van inwendige orde
2. Maatregelen van inwendige orde
3. Ordemaatregelen
B. De voorlopige schorsing als ordemaatregel
1. Principe
2. De voorlopige schorsing zonder dringende noodzakelijkheid
3. De voorlopige schorsing bij dringende noodzakelijkheid
4. Administratieve toestand van het geschorste personeelslid
C. De herplaatsing bij ordemaatregel
   
III. DE DEONTOLOGISCHE CODE
1. Inleiding
2. Werking van de geïntegreerde politie
3. Uitoefening van het politieambt
4. Andere aspecten van de deontologie van het personeel
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
ISBN: 978 90 496 1841 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect