Landschappen - Het onvoltooide

Landschappen - Het onvoltooide
Auteur: Vermander Christian
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 835 3
Aantal bladzijden:822
Verschijningsjaar: 2022
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl.btw | gratis verzending)
85 EUR
bestel
Voordeelprijs voor OmgevingConnect-abonnees (incl. btw | gratis verzending) *
68 EUR
bestel
Studenten- en docentenprijs (incl. btw | gratis verzending) **
55 EUR
bestel
* OmgevingConnect-abonnees genieten 20 % korting op de basisprijs van dit boek.
** Studenten en docenten kunnen een kopie van hun studenten- of docentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

 • Een inspirerend overzicht van het oeuvre en de gedachtegang van landschapsarchitect Christian Vermander.
 • Een boeiende reis door tuin- en landschapsarchitectuur als brug tussen mens en natuur, tussen tijd en ruimte.
   

Over het boek

Na geruime tijd gewerkt te hebben als landschapsarchitect, brengt Christian Vermander, stichter van het buro voor vrije ruimte, een inspirerend boek uit.

Zijn doel? Een aanzet geven tot een denkwijze waarbij het gevoel voor schoonheid in, met en door de natuur vooropstaat. Hiervoor kijkt hij door de lens van zijn eigen oeuvre naar de geschiedenis én de toekomst van ons doen en laten in de buitenruimte.

Studies, projecten en leeropdrachten in binnen- en buitenland vormen de basis van een eerste boekdeel dat een gedachtegang en begrippen nader toelicht en waarin zienswijzen van vele gastauteurs aan bod komen.

Een uitgebreide en zeer uiteenlopende selectie van projecten, als studie en/of als realisatie in binnen- en buitenland, wordt tegen het licht gehouden in een tweede boekdeel, waarin uitvoering vooropstaat.

Beide boekdelen, gebundeld in een luxueuze kaft, werpen samen een unieke blik op tuin- en landschapsarchitectuur waarbij de verwondering en het inzicht over de (buiten)ruimte in al haar facetten, in tijd en beweging, zich steeds vernieuwen en ontwikkelen. 

"Ik zou tuinen, landschappen willen maken die én poëtisch én onopvallend zijn om hun gaafheid te bereiken … Waar het moeilijk onvoorspelbare en toch bij nader inzicht het voor de hand liggende, betekenis krijgt … Waar landschappen, door eenvoudig gemaakte lijnen van gebruik en belevenis, met sfeervolle lichtinval, in goede verhoudingen en met oog voor het detail, tot ongedwongen ruimtelijke kunst leiden …"

Christian Vermander

 

Sponsors:

                 

     


En ook:

 • Cordeel 
 • Dewulf 
 • FM Frans Maes 
 • Herbosch-Kiere
 • Heylen 
 • Heyrman-De Roeck 
 • Studiebureau Jonckheere 
 • Laeremans Geert 
 • Maris Natuursteen 
 • Schréder 
 • Stradus 
 • Tecno Art 
 • Tuinen Steenhaut 
 • Van Roey Vastgoed 
 • Groep Van Roey
 • VDS Vanderstraeten 
 • Wannijn 

 

Inhoudstafel

BOEK 1 - WORDS
Gedachtegang - Begrippen - Zienswijzen

 
I. Gedachtegang
Het landschap vormt de mens, de mens vormt het landschap
1. Landschappen langs de zijderoute
2. Landschappen aan de Noordzee
II. Begrippen
Landschappen in tijd en ruimte
1. De galaxy: als twee spiralen in elkaar
2. Kijken in de bodem en boven de horizont
3. Natuur- en cultuurlandschappen
4. Van clairière tot tuin, de wordingsgeschiedenis en de schone kunsten
5. Maatgeven aan de ruimte
6. Architecturale begrippen in de tuin- en landschapskunst
7. De vierde dimensie
8. Het sprezzatura of de bestudeerde wanorde
9. Symboliek en metaforen van het landschap
10. Puurheid, poëzie en het ‘paradiso’
III. Zienswijzen
Het bevragen van het landschap
1. Landschappen onvoltooid … vanzelfsprekend natuurlijk – Marc Antrop
2. Het landschap, een langzaam schouwspel – Jef Deruyter
3. Grote bomen … eeuwig jong – Jos De Wael
4. Kijk! … een landschap – Norbert De Waele
5. Van pad tot landschap – Marc Dubois
6. Belichaamde metafoor van het landschap – Marc Geldof en Helena Gutmane
7. Het huidige tuinlandschap, onvoltooid verleden tijd – Martin Hermy
8. Landschappen en landschapsarchitectuur – Annemarie Lund
9. Bomen als landschapsdrager – Jan Moereels
10. Domesticerende krachten in het landschap – Guy Mouton
11. Ontwerpen voor het antropoceen – Sylvie Van Damme
12. Het onbegrepen landschap – Luc Wallays
IV. Een verlangen naar vorm en ruimte
Creatief samenwerken met de natuur
1. Waarnemen, verbeelden en bedenken
2. Handelingen in de buitenruimte
3. Mijn landschapsverhaal
4. Slotbeschouwingen
   
BOEK 2. WORKS
Inspiratie - Strategie - Arbeidsveld

 
I. Het landschap als drager van geschiedenis
II. Bloeiende landschappen
III. Het landschap in de tuin, de tuin in het landschap
IV. Het bebouwde landschap
1. Woonlandschappen
2. Studie- en werklandschappen
3. Straten, pleinen en parken
V. Landschappen van herinnering | De herinnering als landschap
VI. Het landschap als laatste rustplaats | Tuinen voor de eeuwigheid
   
   

Aanverwante producten:

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect