Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers

Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers
Auteur: Matheï Steven , Giagnacovo Raf
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 736 3
Aantal bladzijden:96
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    Religiopockets
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
28 EUR (2 - 6 stuks)
25 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen pockets, telkens voor de extra voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap).

Beschrijving

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Dat geldt zowel voor kerkfabrieken als voor de tienduizenden andere verenigingen in Vlaanderen.

In dit boekje bespreken de auteurs de definitie van de ‘vrijwilliger’ en bekijken ze vanuit een praktische invalshoek wat de regelgeving omtrent vrijwilligers mogelijk maakt. Daarnaast wijzen ze op de verschillende aspecten waarmee de kerkfabriek of het centraal bestuur rekening moet houden bij het engageren van vrijwilligers – of waar u, als vrijwilliger, zelf rekening mee moet houden.

Alle regelgeving werd hierbij verstaanbaar hertaald in functie van de praktische noden waarmee een kerkraad of centraal bestuur geconfronteerd wordt. In een apart luik krijgt de lezer antwoorden op enkele veelgestelde vragen - over aansprakelijkheid, verzekeringen, vergoedingen, ... - aangevuld met een reeks modeldocumenten.

Deze Religiopocket is een onmisbare praktische gids voor alle kerkfabrieken en centrale besturen die hun belangrijke verantwoordelijkheden op een correcte wijze wensen op te nemen, zonder dat de formaliteiten het voeren van een beleid met visie in de weg staan.

 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Vrijwilligers
2.1. Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk?
2.2. Wie kan vrijwilliger worden?
2.3. De informatieplicht ten opzichte van vrijwilligers
2.4. Verzekeringsplicht
2.5. De vrijwilligersvergoeding (nu wettelijk kostenvergoeding genoemd)
2.6. De aansprakelijkheid van de vrijwilliger
3. Verplichtingen van vrijwilligers tegenover organisatie
3.1. Uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst te goeder trouw
3.2. Uitvoering volgens de instructies of doelstellingen van de organisatie
3.3. Beroepsgeheim
3.4. Verplichtingen uit de wetgeving en uit een eventuele organisatienota
3.5. Bedingen
3.6. Politieke, ideologische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging
3.7. De onwillige vrijwilliger voor de vrijwilligersperiode
3.8. De onwillige vrijwilliger tijdens de vrijwilligersperiode
4. Vrijwilligers in de kerkfabriek, het centraal bestuur en de parochie
4.1. Op welke MAR-nummers boekt men de vrijwilligersvergoedingen?
4.2. De parochie
5. Vragen uit de praktijk
5.1. Informatie
5.2. Aansprakelijkheid
5.3. Verzekeringen
5.4. Vergoedingen
5.5. Overige
6. Bijlagen
6.1. Model van informatienota
6.2. Model ontvangstverklaring vrijwilligersvergoeding
6.3. Model vrijwilligersregister
6.4. Formulier C45B
6.5. Vrijwilligerswet
6.6. Wetsontwerp wijziging Vrijwilligerswet
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Aanverwante producten:

/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig