Ten strijde tegen armoede

Het verhaal van mijn grote oorlog

Ten strijde tegen armoede
Auteur: Julien V.G.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 724 0
Aantal bladzijden:110
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties

Beschrijving

De Benidorm Bastard van de maatschappelijke integratie noemt Luc Kupers hem in zijn voorwoord. Beter kan hij niet omschreven worden. Julien Van Geertsom, 15 jaar topambtenaar bij de POD Maatschappelijke Integratie, is een gepassioneerde en bevlogen voorvechter voor maatschappelijke integratie. Daarbij neemt hij nooit een blad voor de mond. Dat doet hij ook niet in dit boek. Op zijn typische manier blikt hij terug op een veelbewogen carrière en gunt hij de lezer een blik achter de schermen in de strijd tegen armoede.

In dit boek brengt hij een analyse van armoede op nationaal niveau. Dat doet hij op basis van zijn persoonlijke beleving en zijn ervaring met de interactie tussen ambtenaren en beleidsmakers. Ook het Europese niveau wordt aangesneden, met een bespreking van de huidige én toekomstige toestand van de armoede. Rode draad doorheen dit deel is de rol die België daarin speelt. Uiteraard komt ook de POD Maatschappelijk Integratie aan bod. Julien Van Geertsom bespreekt de werking van de POD en legt haarfijn uit hoe hij zijn stempel heeft weten drukken op het functioneren van de dienst.

Ook in de sociale sector is het al wat innovatie dat de klok slaat. Julien Van Geertsom heeft het onder andere over digitalisering, Housing First en het Miriam project. In het afsluitende hoofdstuk biedt hij de lezer een eigenzinnige blik op de toekomst van armoedebestrijding met zijn persoonlijke aanbevelingen over hoe we die strijd kunnen verder zetten.

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT
 

 

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

 

 

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 

 

Inhoudstafel

VOORWOORD (Luc Kupers, Adjunct-algemeendirecteur Gent)
INLEIDING
1. EEN MENSWAARDIG BESTAAN
1.1. Van aalmoes naar recht op maatschappelijke integratie
1.2. Gedeelde solidariteit lokaal/nationaal
1.3. Maatwerk in een holistische benadering
1.4. Het OCMW democratisch aangestuurd
2. EEN MENSENRECHTENBENADERING
2.1. Armoede
2.2. Kinderarmoede
2.3. Kinderarmoede of gezinsarmoede
2.4. Sociale fraude en non-take-up
2.5. Automatische toekenning van rechten
2.6. Voedselbedeling
3. EUROPA
3.1. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: 2010
3.2. De strategie Europa 2020
3.3. Het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting 2020
3.4. Urban agenda / Stedenbeleid
3.5. Roma
4. DE POD EEN NIEUW SOORT ADMINISTRATIE
4.1. Betrokkenheid van de stakeholders
4.2. Informatie en communicatie
4.3. Good governance
5. INNOVATIE
5.1. Situering
5.2. Digitalisering
5.3. Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
5.4. Bestrijding dakloosheid: Housing First
5.5. Activering
5.6. Miriam
5.7. Voedselbedeling
6. EN BLIK OP MORGEN
6.1. Trend 1: groeiend belang van de sociale bijstand
6.2. Trend 2: verandering in het politiek correct denken
6.3. Armoede uitsluiten: mijn aanbevelingen

 

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

Deel van reeks: Toolbox bij uitdagende begeleidingen
De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek

Aanverwante producten:

Het zorgbedrijf Het zorgbedrijf 
Ervaringen uit de praktijk

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Aben J., De Backer B., De Mol D., De Rouck G. , Carton J., Gysen Cies, Taelemans Stephanie, Hostekint L., Messeyne D., Michielsen B., Oris B., Vanwambeke P.
ISBN: 978 90 4961 629 8
VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg VIEWZ 
Visie en Expertise in Welzijn en Zorg

ISSN: 2506-8717
Publicatievorm: Tijdschrift