De omgevingsvergunning: help, wat nu?

help wat nu
Auteur: Mortelmans Nathalie
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 674 8
Aantal bladzijden:168
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzending)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 wordt in het Vlaams Gewest niet langer gesproken van een milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieumelding of stedenbouwkundige melding. Deze begrippen werden door de allesomvattende ‘omgevingsvergunning’ vervangen, die nu ook van toepassing is op alle Vlaamse steden en gemeenten.

Een volledig nieuwe procedure dus, die met talrijke wijzigingen in de regelgeving gepaard ging. Om door het bos de bomen te blijven zien vindt u in “De omgevingsvergunning: help, wat nu?” een samenvatting van de diverse wijzigingen die reeds in de regelgeving zijn doorgevoerd. Zowel het Omgevingsvergunningsdecreet- en besluit werden verwerkt, alsook de voorbereidende werken.

Geïnspireerd door de werking van lokale besturen, biedt dit boek een handleiding voor vergunningverlenende overheden, waarbij de nieuwe vergunningsprocedure van A tot Z wordt toegelicht. Vanaf de voorbereidende fase tot de eventuele opheffing, het verval en de afstand van de omgevingsvergunning.

Aangevuld met handige en praktijkgerichte tips, vormt dit boek een must-have voor iedereen die zich binnen een lokaal bestuur bezig houdt met ruimtelijke ordening en stedenbouw.


OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel


OVERZICHT WIJZIGINGEN IN DE REGELGEVING
DEEL 1. ALGEMEEN

1.1 Voorwerp van de aanvraag
1.2 Bevoegdheidsverdeling
1.3 Onderscheid gewone en vereenvoudigde procedure
1.4 Digitalisering
DEEL 2. VOORBEREIDENDE FASE
2.1 Vooroverleg en projectvergadering
2.2 Stedenbouwkundig attest
DEEL 3. DE GEWONE VERGUNNINGSPROCEDURE
3.1 De gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg
3.2 Administratief beroep
DEEL 4. DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
4.1 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg
4.2 Administratief beroep
DEEL 5. DE ADMINISTRATIEVE LUS
5.1 Begrip
5.2 Procedure en gevolgen
DEEL 6. KENMERKEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
6.1 Voorwaarden en lasten
6.2 Zakelijk karakter
6.3 Fasering
6.4 Regularisatievergunningen
DEEL 7. DUUR VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
7.1 Algemeen
7.2 De omgevingsvergunning op proef
7.3 Hernieuwen van de omgevingsvergunning van bepaalde duur
DEEL 8. SCHORSING, OPHEFFING, VERVAL EN AFSTAND VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
8.1 Schorsing van de omgevingsvergunning
8.2 Opheffing van de omgevingsvergunning
8.3 Verval van de omgevingsvergunning
8.4 Afstand van de omgevingsvergunning
DEEL 9. DE MELDINGSPROCEDURE
9.1 Toepassingsgebied
9.2 Bevoegdheid
9.3 Procedure
9.4 Gevolgen
9.5 Beroep
DEEL 10. BEROEP TEGEN BESLISSINGEN GENOMEN IN LAATSTE ADMINISTRATIEVE AANLEG
10.1 Toepassingsgebied
10.2 Beroepsindiener
10.3 Termijnen
10.4 Tussenkomst in de procedure

 

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure (editie 2022) De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure 
Editie 2022

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Dauwe Isabel, Provoost Veerle, Allaert Kaat, Scheire Jonas, De Waele Ilse
ISBN: 978 90 496 1968 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig