Blockchain in de praktijk

Meer dan vijftig use cases in Nederland en België

Blockchain in de praktijk
Auteur: Pomp M. , Verhaert Roel
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 648 9
Aantal bladzijden:160
Verschijningsjaar: 2018
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Blockchain maakt wereldwijd opgang in alle domeinen van de samenleving. Deze baanbrekende technologie maakt het mogelijk transacties over het internet uit te voeren zonder tussenkomst van een derde partij.

Ook in de publieke sector wordt volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden die blockchain biedt. Weg met die overtollige bureaucratische processen. Bij een moderne overheid staat de burger centraal. Nadenken over hoe blockchain het leven van de burger makkelijker kan maken, is een must voor iedereen die een efficiëntere publieke dienstverlening nastreeft.

En dat is precies het doel van “Blockchain in de praktijk”. Het gaat over blockchain maar is geen technisch boek. De auteurs bespreken meer dan vijftig concrete blockchaintoepassingen die de Nederlandse en Vlaamse overheid hebben uitgewerkt. Diverse domeinen van de overheid komen aan bod: dienstverlening, logistiek, energie, zorg, onderwijs, financiën, veiligheid, duurzaamheid, administratie, afval, parkeren, … . Als lezer staat u stil bij de kansen, bedreigingen en uitdagingen van de blockchaintechnologie.

Afsluiten doet het boek met de visie van verscheidene belangrijke decision makers, zoals Bart De Wever, Alexander De Croo en Jacques Vandermeiren. Het resultaat? Een boek dat inspireert: wie de talrijke voorbeelden uit Nederland en Vlaanderen doorneemt, moet het warme water zelf niet uitvinden. Maar ook – en vooral: een boek dat aanzet om na te denken over de overheid van de toekomst.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of ask@vdbconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.

 

 

Inhoudstafel

1. Wat is blockchain in een notedop?
1.1. Blockchain en de smart contracts
1.2. Openbare en besloten blockchains 

2. Blockchain als ingrijpende technologie
2.1. Blockchain stelt de derde partij in vraag
2.2. Blockchain kan de overheid ontlasten van bureaucratische processen
2.3. Blockchain in de monetaire wereld
2.4. Blockchain en ketenprocessen
2.5. Blockchain en het internet of things
2.6. Blockchain en shared economy: communitydenken

3. Blockchain en de overheid: in Nederland en België
3.1. Nederland
3.2. België

4. Waarom is blockchain interessant voor de overheid?
4.1. Registreren
4.2. Identificeren
4.3. Authenticeren
4.4. Fiscaliteit
4.5. Tegemoetkomingen
4.6. Subsidiëren
4.7. Noodzakelijke maatschappelijke discussie over de (nieuwe) rol van de overheid

5. Blockchain is belangrijk voor de veiligheid van het internet
5.1. Blockchain staat voor transparante en veilige transactie
5.2. Blockchain als sluitstuk van het internet
5.3. Basis voor waardentransacties
5.4. Werken vanuit de unieke mogelijkheden van blockchain

6. Blockchain en het algemeen belang
6.1. Yap-steen als de voorloper van blockchain
6.2. Normen herstellen

7. Use cases Nederlandse overheid
7.1. Digitale Identiteit
7.2. Handelsregister en identiteit
7.3. Landregistratie (kadaster)
7.4. Schatkistbankieren
7.5. Nederlandse Belastingdienst verkent de mogelijkheden van blockchain
7.6. Certified Results voor de ontwikkelingslanden 70
7.7. Rekenkamer en het IKAP-project 70
7.8. Persoonlijke datakluis, uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties
7.9. Kindpakket
7.10. Subsidies
7.11. Digitaal huishoudboekje
7.12. Budgetbeheer en schuldhulpverlening
7.13. Internationale Studenten Inschrijving (ISI)
7.14. Smart contracts voor inhuur
7.15. Informatie-uitwisseling in de zorg
7.16. Het innen van de eigen bijdrage in de zorg of ondersteuning
7.17. Labchain voor ziekenhuislabaratoriumuitslagen
7.18. Invalidenparkeerkaart
7.19. Vaccinatie stageplaatsen zorg
7.20. Lichtmast beslist zelf wie het onderhoud gaat doen
7.21. Airbnb & Toeristenbelasting
7.22. Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie eenvoudig beheren en delen
7.23. Lokale open dataplatforms waarborgen de privacy
7.24. Afvaltransport
7.25. Rij- en rusttijden
7.26. Gedecentraliseerde systemen voor vroegtijdige veiligheidswaarschuwingen op de weg
7.27. Onderhoudscontracten voertuigen op de blockchain
7.28. Cryptocirculaire overheidsorganisatie
7.29. Voedsel- en productieketen
7.30. Grondstoffen
7.31. Inbeslagname
7.32. Strafdossier
7.33. Rechtsbijstand
7.34. Fieldlab Blockchain in Education and Science
7.35. Directe Democratie
7.36. Fake News

8. Use cases uit België
8.1. Proof of Concept Levenslang leren
8.2. Proof of Concept Uitwisseling Competenties
8.3. Proof of Concept Levensloop
8.4. Proof of Concept Verhuizen
8.5. Proof of Concept Besluitvorming
8.6. Proof of Concept Besluitvorming rond afval
8.7. Proof of Concept Natuurbeheersplannen
8.8. Proof of Concept Werkorder

9. Blockchain en smart city: Blockchain for Antwerp wedstrijd
9.1. iCapps – concept Synd-e-cus
9.2. DXC Technology – concept Shared Mobility
9.3. Juru – concept Efficiëntere mobiliteit in de stad

10. Blockchainevolutie in andere landen: een kleine greep uit de veelheid
10.1. Estland wil een eigen digitale munt, de Estcoin gaan invoeren
10.2. Finland geeft vluchtelingen een bankkaart op basis van blockchain
10.3. China als beheerder van de publieke bitcoin
10.4. Europees project: financiële rapportage gebaseerd op blockchain
10.5. Verenigde Naties: ID2020

11. De visie van enkele belangrijke decision makers
11.1. De visie van Bart De Wever
11.2. De visie van Alexander De Croo
11.3. De visie van Jacques Vandermeiren
11.4. De visie van Franky Loveniers en Tobias Verbist
11.5. De visie van Christine Copers
11.6. De visie van Jeroen Windey
11.7. De visie van Eddy Van der Stock
11.8. De visie van Sven Cauwelier en Karin De Craecker
11.9. De visie van Barbara Van Den Haute
11.10. De visie van Hans Mulder
11.11. De visie van Roeland Gielen

 

Aanverwante producten:

Blockchain is van levensbelang Blockchain is van levensbelang 
Uitdagingen voor overheid en onderwijs in de Lage Landen

Auteur: De Lameillieure Maka, Gielen Roeland, Mulder Hans, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 496 1868 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig