Het Bosdecreetboek

Het Bosdecreetboek
Auteur: Vanhaeren Roel
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1965 7
Aantal bladzijden:448
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid

Beschrijving

<Deze uitgave is tijdelijk niet verkrijgbaar>

Om gevolg te geven aan de verplichtingen van de Europese Habitatrichtlijn is het Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 9 mei 2014 uitgevaardigd. Dit betekende de start van een fasegewijze integratie van bos- en natuurregelgeving binnen het Natuurdecreet.

Op dit ogenblik zijn er echter geen plannen vanuit de Vlaamse Regering om met voormelde integratie van beide decreten verder te gaan. Hierdoor wordt de juridische implementatie van nieuwe beleidsinitiatieven naargelang het thema ingebed in het Bosdecreet enerzijds en het Natuurdecreet anderzijds. De verdere realisatie gebeurt via uitvoeringsbesluiten op deze respectieve decreten.

Dit betekent ook dat voor een focus op bos, bosbeheerders, bosgebruikers, vergunningverleners, handhavers, ... vaak beide sectorale regelgevingen geconsulteerd dienen te worden. Via het Bosdecreetboek en z'n bijwerkingen zullen we steeds alle voor bos relevante bepalingen uit het Natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten opnemen, toelichten en ernaar verwijzen. Zo kunnen bosbeheerders, bosgebruikers en vergunningverleners in het Bosdecreetboek steeds de meest actuele bepalingen over bos, met de nodige uitleg, terugvinden.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OmgevingConnect

Dankzij de combinatie van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features is OmgevingConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron over omgevingsrecht en omgevingsbeleid voor lokale besturen.

Al geabonneerd op OmgevingConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OmgevingConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Focus op omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

Inhoudstafel

1. Bosdecreet van 13 juni 1990 - Artikelsgewijze commentaar
2. Boswetboek - Nog geldende bepalingen voor het Vlaamse Gewest
3. Besluiten
4. Omzendbrieven en richtlijnen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online in Connect