De Wapenwet - Administratieve opdrachten

de wapenwet
Auteur: Deceuninck Luc
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1574 1
Aantal bladzijden:73
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect - Basismodule
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel

Beschrijving

Om tot een grondige en systematische opvolging van de administratieve wapendossiers te komen, is het noodzakelijk dat er op een consequente manier controles worden uitgevoerd.

De vijfjaarlijkse- en de driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen zijn administratieve controles die door de lokale politie worden uitgevoerd en een belangrijke impact hebben op het bezit van vergunningsplichtige wapens, hetzij door erkende personen, hetzij door particulieren.

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van deze controles.

De auteur bespreekt de verschillende wijzen waarop een wapen aan het beschikkingsrecht van een particulier (of erkende persoon) kan worden onttrokken, zoals
- de tijdelijke inbewaargeving,
- de bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet en
- de gerechtelijke inbeslagname.

Daarnaast vindt u een opsomming van de documenten en de wettelijke categorieën van wapens, die het voorwerp kunnen uitmaken van een bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet.

Ook wordt een overzicht gegeven (en verduidelijkt met foto’s) van
- de losse onderdelen onderworpen aan de wettelijk voorgeschreven proef,
- de belangrijkste onderdelen van de korte en lange vuurwapens en
- de meest frequente plaatsen waar het serienummer kan worden aangetroffen op een vuurwapen.

Als toemaatje vindt u enkele voorbeelden van casussen die bepaalde situaties of tussenkomsten verduidelijken.

 
Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

1.

ADMINISTRATIEVE OPDRACHTEN IN HET KADER VAN DE WAPENWET

1.1 Inleiding
2. DE VIJFJAARLIJKSE CONTROLE
2.1 De getuigschriften van erkenning en vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen maken het voorwerp uit van de vijfjaarlijkse controle
2.2 De wapendrachtvergunning en het bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter maken niet het voorwerp uit van de vijfjaarlijkse controle
  2.2.1 De wapendrachtvergunning
  2.2.2  Registratieattest: Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter
3. DE DRIEJAARLIJKSE CONTROLE
3.1 De driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen
3.2 Bijlage 1: Kennisgeving van de veiligheidsmaatregelen / Ontvangstbewijs
  3.2.1 Praktische toepassing
  3.2.2 Strengere veiligheidsmaatregelen
3.3 De praktische uitvoering van de administratieve opdrachten / Controle

  3.3.1

Verstrekken van adviezen
  3.3.2 Advies naar aanleiding van een aanvraag tot het verwerven van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
  3.3.3 Advies naar aanleiding van een aanvraag tot het verwerven van een getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar
  3.3.4 Grondige en systematische opvolging van de administratieve wapendossiers
  3.3.5 Vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen [Model nr. 4]
  3.3.6 Materiële overdracht van een vergunningsplichtig vuurwapen
  3.3.7 Wapendrachtvergunning [Model nr. 5]
  3.3.8 Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter [Model nr. 9]
4. ADMINISTRATIEVE CONTROLE KRIJGT EEN GERECHTELIJKE FINALITEIT
5. ONTNEMEN VAN EEN WAPEN
5.1 Tijdelijke (in)bewaargeving
5.2 Bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet
  5.2.1 Inleiding
  5.2.2 De vergunningsplichtige wapens
  5.2.3 De vrij verkrijgbare vuurwapens die projectielen afschieten
6. BESTUURLIJKE INBESLAGNAME OP GROND VAN DE WET OP HET POLITIEAMBT
7. GERECHTELIJKE INBESLAGNAME
8. OP WELKE ONDERDELEN VAN EEN (VUUR)WAPEN KAN EEN SERIENUMMER WORDEN AANGETROFFEN?
9. DE LOSSE ONDERDELEN ONDERWORPEN AAN DE WETTELIJKE VOORGESCHREVEN PROEF
9.1 Proefmerken
9.2 De trommel van een revolver
9.3 De loop (van een vuurwapen, hetzij kort, hetzij lang)
9.4 De kulas en de schuif (slede) van pistolen
9.5 De sluit- en grendelstukken
10. ENKELE VOORBEELDEN VAN LOSSE ONDERDELEN DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN PROEF
10.1 De slagpin
10.2 De lader
11. HULPSTUKKEN
12. CASUSSEN
BIJLAGEN
 
 

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect - Basismodule 
De online bibliotheek voor de politie

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

Aanverwante producten:

Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
EHB administratief toezicht Eerste hulp bij administratief toezicht  

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Maes S.
Publicatievorm: Online in Connect
(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 
Editie 2021

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Maertens Jan
ISBN: 978 90 496 1908 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Minderjarigen en politie Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Online in Connect
COL 17/2012 – Een bespreking COL 17/2012 – Een bespreking 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Versluys Barbara
Publicatievorm: Online in Connect
De Wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2021 De Wet op het Politieambt - Commentaar 
Editie 2021

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Welvaert Stefan, Van den Bosch Mario
ISBN: 978 90 496 1905 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule , BlueConnect - Module Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter, Geens Luc
ISBN: 978 90 496 1841 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Verhoor Verhoor - Wettelijk kader en context 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Broeckx Eric
Publicatievorm: Online in Connect
Bijzondere verkeerssituaties Bijzondere verkeerssituaties 
De invloed van bijzondere verkeerssituaties op de verkeersvlotheid

Deel van reeks: BlueConnect - Module Verkeer
Auteur: Van Immerseel Wim
Publicatievorm: Exclusief online in Connect
wetboek administratief Wetboek administratief statuut voor de Geïntegreerde Politie 

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Colle Judith, Tuypens Sandra
Publicatievorm: Online in Connect
cover criminaliteit ontbloot Criminaliteit ontbloot. Barrièremodellen als innovatief instrument tegen criminele fenomenen  
Editie 2022

Deel van reeks: BlueConnect - Basismodule
Auteur: Broekaert Tom, Bulut Ibrahim, Covent Kim, De Boye Annemie, De Smet Wesley, Hutten Lienke, Janssens Jelle, Rademaker Dominique, Vig Joeri
ISBN: 978 90 4961 941 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect