Handboek Politiefinanciën

Handboek Politiefinanciën
Auteur: Minsart Anne , Seyns G.
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 523 9
Aantal bladzijden:330
Verschijningsjaar: 2017

Beschrijving

Een nieuwe gedrukte editie van dit handboek verschijnt binnenkort. De nieuwe digitale editie van dit handboek kunt u binnenkort ook raadplegen via BlueConnect - Module FinLog. Meer info: www.blueconnect.be | info@blueconnect.be.

  
Het Handboek Politiefinanciën is een onmisbare leidraad voor iedere professional die met de politieboekhouding of met politiefinanciën te maken krijgt. Met recht en reden:

In dit praktische handboek – het eerste over het onderwerp in ruim tien jaar – geven auteurs Anne Minsart en Guy Seyns een volledig overzicht van en een helder inzicht in de werking van de politiefinanciën. Dat doen ze in drie grote delen.

 • In een eerste deel nemen beide auteurs de verschillende stappen in de begroting onder de loep.
   
  Welke principes gelden er? Hoe komt de begroting tot stand? Hoe verloopt de goedkeuring door de politieraad? Niet alleen geven ze duidelijke antwoorden op deze vragen, ze lichten ook het toezicht op de begroting en de voorlopige kredieten toe. Bovendien gaan ze uitvoerig in op de toepasselijke economische codes (per economische groep) van inkomsten en uitgaven.
    
 • In een tweede deel behandelen de auteurs de politieboekhouding en het financieel beheer.
    
  Hoe moeten de verschillende dagelijkse verrichtingen (met of zonder budgettaire oorsprong) geboekt worden? Behalve bij deze vraag staan de auteurs ook stil bij de (algemene en individuele) rekeningstelsels, de boekingsregels en de uitgaven- en ontvangstenprocedure.
   
 • In een derde deel leggen de auteurs de focus op de jaarrekening.
   
  Wat met het model van begrotingsrekening? En wat met de afsluitingsverrichtingen van de budgettaire boekhouding? Naast deze topics komen in dit deel ook de vaststelling van de jaarrekeningen, de stemming door de politieraad en de bekendmaking van de begrotingsrekeningen aan bod.

De som van deze delen? Een bijzonder zinvolle en hands-on uitgave – want geschreven vanuit de dagelijkse praktijk en geïnspireerd door de vele uitdagingen die in die praktijk opduiken – over politiefinanciën, voor iedereen die er het fijne van wil weten.

 

Inhoudstafel

1. Wetgevend kader
   
2. Begroting
2.1. Definitie
2.2. Begrotingsprincipes
2.3. Totstandkoming
2.4. De begroting op de politieraad
2.5. Het toezicht op de begroting
2.6. Voorlopige kredieten
2.7. De structuur van het begrotingsdocument
2.8. De economische codes in detail
   
3. De politieboekhouding en het financieel beheer
3.1. Budgettaire - Algemene boekhouding - Samenhang algemeen en budgettair
3.2. Rekeningstelsels: algemeen - individueel
3.3. Boekingsregels
3.4. De uitgavenprocedure
3.5. De ontvangstenprocedure
3.6. Het boeken van dagelijkse verrichtingen met budgettaire oorsprong
3.7. Bijzondere dagelijkse verrichtingen en dagelijkse verrichtingen zonder budgettaire oorsprong
   
4. De jaarrekeningen
4.1. Wetgeving
4.2. Algemene bepalingen
4.3. Het model van de begrotingsrekening
4.4. De afsluitverrichtingen van de budgettaire boekhouding
4.5. De afsluitverrichtingen van de algemene boekhouding
4.6. De opmaak van de jaarrekeningen: de opdracht van de bijzondere rekenplichtige
4.7. De verificatie van de jaarrekeningen door het politiecollege
4.8. De vaststelling van de jaarrekening
4.9. De stemming van de jaarrekening door de politieraad
4.10. De vaststelling van de jaarrekening door de politieraad
4.11. De bekendmaking en de openbaarheid van de jaarrekening voor de bevolking
4.12. De goedkeuring van de rekeningen
4.13. De herziening van de jaarrekeningen
4.14. De vaststelling van de bedragen van de jaarrekening door de provinciegouverneur: beroepsmogelijkheden
4.15. De uitdrukkelijke motiveringsplicht en de rekening
4.16. De waarde van de goedkeuring van de jaarrekening

 

Bijlagen
Historisch overzicht ABEX
Toelichting bij de jaarrekening - Rekening 2016

 

Aanverwante producten:

Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift