Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier rust en pauzes

Cover Arbeidswetgeving in de private sector: dossier rust en pauze
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:97890 496 1490 4
Aantal bladzijden:204
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

De rusttijdenregeling is een belangrijk onderdeel van het moderne arbeidsrecht, dat ertoe strekt de arbeid in menswaardige omstandigheden te laten gebeuren. Rusttijden en pauzes zijn namelijk een noodzakelijke aanvulling van de arbeidstijd.

De toepassing van deze reglementering roept in de praktijk heel wat vragen op:

 • Moet elke werknemer een pauze krijgen?
 • Hoeveel pauze moet er minimaal verleend worden?
 • Kan ik een werknemer oproepen tijdens zijn pauze?
 • Kan ik een betaalde pauze omzetten in een onbetaalde pauze?
 • Moet er een extra pauze zijn bij extreme warmte?
 • Hoeveel uur mag een chauffeur rijden zonder te pauzeren?
 • Moet de werknemer in de onderneming blijven tijdens zijn pauze?
 • Is een ongeval tijdens de pauze een arbeidsongeval?
 • Moet de pauzetijd geregistreerd worden?
 • Kan de werknemer zelf kiezen wanneer hij zijn pauze neemt?
 • Moet ik een rookpauze toestaan?
 • Mag de werknemer zijn eetpauze aan zijn bureau nemen?
 • Heeft een moeder die borstvoeding geeft, recht op extra pauzes?
 • Hoelang na het einde van de arbeid mag de werknemer zijn werk hervatten?
 • Op hoeveel uur rust heeft de werknemer recht op weekbasis?
 • Wat is het effect van een wachtdienst op de rustperiode?

Het antwoord op al deze vragen vindt u terug in dit boek, dat zowel de algemene reglementering behandelt als de rust en pauzes in de welzijnsreglementering en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Er wordt verder aandacht besteed aan een aantal bijzondere categorieën zoals chauffeurs, minderjarigen en medische beroepen.

Het boek biedt zowel het management als personeelsdirecteurs en HR-verantwoordelijken een leidraad in de complexe regelgeving van de arbeidstijd, inzonderheid de onderbreking ervan. Door zijn talrijke voorbeelden, overzichtstabellen en verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer is het niet alleen een praktische handleiding maar biedt het bovendien een solide juridische basis bij de uitwerking van het personeelsbeleid en welzijnsbeleid. Ook voor juristen, medewerkers van sociale secretariaten en andere professionelen uit de sociaal-juridische sector is het een handig werkinstrument.

Inhoudstafel

Inleiding
DEEL I PAUZES
1. Pauzes in de Arbeidswet
2. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 en het recht op borstvoedingspauzes
3. Pauzes in de welzijnsreglementering
4. De pauzes voor chauffeurs in het kader van de EG-verordeningen: de onderbreking van de rijtijd
5. Pauzes en de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
6. Pauzes in de openbare sectort  
7. De pauzes voor jonge zeevarenden in het Verdrag betreffende maritieme arbeid
DEEL 2 DE REGLEMENTERING VAN DE RUSTTIJDEN  
1. De rusttijd tussen twee prestaties
2. De zondagsrust
3. De vijfendertig uur opeenvolgende rust
4. De mogelijkheid om af te wijken van de maximale arbeidsduurgrens van acht uur voor werknemers in een arbeidsregeling met nachtprestaties mits toekenning van een gelijkaardige periode van inhaalrust
5. De rusttijden van chauffeurs
6. De rusttijden voor medische beroepen
7. De rusttijden in de openbare sector
Bijlage 1. De tekst van afdelingen VI (rust) en VII (pauzes) van de Arbeidswet
Bijlage 2. Overzicht van de pauzeregels

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier arbeidstijd van kaderpersoneel 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 939 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier recuperatie en inhaalrust 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 063 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier verplaatsingstijd 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 233 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier wachtdiensten 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 940 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier zondagsarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 333 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overschrijding van de normale arbeidsduurgrenzen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 599 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig