Het beheer van het patrimonium van het OCMW

Het beheer van het patrimonium van het OCMW
Auteur: Blockerije A.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 437 9
Aantal bladzijden:197
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Beschrijving

Heel wat OCMW’s hebben een ruim patrimonium, dat voor een groot deel teruggaat op de tijd van de burgerlijke godshuizen en de burelen van weldadigheid.

Het beheer van dat patrimonium wordt door een waaier van aspecten bepaald. Een duidelijk beeld op al die aspecten is dan ook geen overbodige luxe voor iedere betrokken OCMW-medewerker.

Dat duidelijk beeld krijgt u dankzij het boek “Het beheer van het patrimonium van het OCMW”.

Verhuur, verpachting, verkoop, schenking, erfpacht, recht van opstal: vanzelfsprekend komen de verschillende daden van beschikking en van beheer hierbij aan bod. Net zoals alle andere relevante facetten die het onderwerp verder vormgeven: onteigening, overheidsopdrachten, erfdienstbaarheden, publiek-private samenwerking, verzekeringen, subsidiëringen, …

Auteur Arnold Blockerije biedt een helder antwoord op verschillende vragen, zoals:

 • Kan een OCMW onroerende goederen via een systeem van online biedingen verkopen?
 • Hoe verloopt de rechtspleging inzake onteigening bij hoogdringende omstandigheden?
 • Hoe dient de aanbesteding van landeigendommen te verlopen?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de betrokken partijen bij een opstal- of erfpachtovereenkomst?
 • Hoe kan een OCMW subsidies verkrijgen voor de restauratie van beschermde gebouwen?
 • Voor welke verrichtingen m.b.t. het beheer en het bestuur van zijn goederen moet het OCMW rekening houden met regelgeving buiten het OCMW-decreet?
 • Aan welke instanties kan een OCMW het beheer van zijn onroerende goederen toevertrouwen?

Praktijkgerichte informatie zorgt voor een overzichtelijk totaalplaatje dat u op weg helpt naar een efficiënt en correct beheer van het patrimonium van het OCMW waarvoor u zich dagelijks inzet.
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT
 

 

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

 

 

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

 • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
 • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
 • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Daden van beschikking en daden van beheer
3. Openbaar en privaat domein
3.1. Openbaar domein
3.2. Privaat domein
3.3. Beslag
4. Onroerende en roerende goederen
4.1. Onroerende goederen
4.2. Roerende goederen
5. Vervreemden van onroerende goederen
5.1. Openbare verkoop
5.2. Online biedingen
6. De aankoop van onroerende goederen
7. De ruil van onroerende goederen
8. De onteigening ten algemene nutte
8.1. Voorwaarden voor onteigening
8.2. De administratieve fase
8.3. Gerechtelijke fase gewone onteigeningsprocedure
8.4. Gerechtelijke fase rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
9. De opeising
10. Verhuren van onroerende goederen
10.1. Woninghuur
10.2. Handelshuur
10.3. Verpachting van landeigendommen
10.4. Verpachting van het jachtrecht
11. Opdrachten van werken, leveringen en diensten
11.1. Toepassingsgebied
11.2. Werken, leveringen en diensten
11.3. Algemene beginselen
11.4. Verbodsbepalingen
11.5. Gunningswijzen
11.6. Technische specificaties en normen
11.7. Bekendmaking van de opdracht
11.8. Termijnen voor het indienen van de offertes
11.9. Kwalitatieve selectie
11.10. Indienen van de offerte
11.11. De uitvoering van de opdrachten voor werken
11.12. De uitvoering van de opdrachten van leveringen
11.13. De uitvoering van de opdrachten van diensten
11.14. Motivering, informatie en rechtsmiddelen
11.15. Bevoegde organen
12. Onroerende zakelijke rechten
12.1. Recht van opstal
12.2. Erfpacht
13. Schenkingen, legaten en stichtingen
13.1. Algemene bepalingen
13.2. Schenkingen
13.3. Legaten
13.4. Stichtingen
14. Erfdienstbaarheden of grondlasten
14.1. Definitie
14.2. Erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen
14.3. Erfdienstbaarheden die door de wet gevestigd zijn
14.4. Erfdienstbaarheden die door mensen gevestigd worden
14.5. Bevoegde rechter
14.6. Bevoegde organen
15. Verzekeringen
15.1. Verzekeringen van de burgerlijke aansprakelijkheid
15.2. Brandverzekering
15.3. Verzekering van de huurdersaansprakelijkheid
15.4. Afstand van verhaal
15.5. Verzekering alle bouwplaatsrisico's
15.6. Verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
16. Publiek-private samenwerking
17. De subsidiëring van de restauratie van beschermde gebouwen
17.1. Rechtsgevolgen van een bescherming
17.2. Beheersplan
17.3. Premies
17.4. Kwaliteit
17.5. Handhaving
18. Literatuurlijst
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

Deel van reeks: Toolbox bij uitdagende begeleidingen
De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Aanverwante producten:

Beroepsgeheim van OCMW-medewerkers Beroepsgeheim van OCMW-medewerkers 
In relatie tot gevaarsituaties, strafonderzoek en sociale fraude

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Van der Straete I.
ISBN: 978 90 4961 390 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Zorg voor communicatie Zorg voor communicatie 
Communiceren in de zorg- en dienstverlenende sector

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Deryckere J.
ISBN: 978 90 4961 383 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het zorgbedrijf Het zorgbedrijf 
Ervaringen uit de praktijk

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Aben J., De Backer B., De Mol D., De Rouck G. , Carton J., Gysen Cies, Taelemans Stephanie, Hostekint L., Messeyne D., Michielsen B., Oris B., Vanwambeke P.
ISBN: 978 90 4961 629 8