Het volk in beweging | Beweging voor het volk

125 jaar ACW Gent - Eeklo

Het volk in beweging | Beweging voor het volk
Auteur: Knuts S. , De Ceuninck Koenraad , Reynaert Herwig
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 433 1
Aantal bladzijden:315
Verschijningsjaar: 2016
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
24,9 EUR
bestel

Beschrijving

Waarom zijn de VDK Spaarbank en Beweging.net partners? Hoe werd Rerum Novarum vroeger gevierd? En ... wat is een domper? Beweging.net Gent-Eeklo kan terugkijken op een goedgevulde geschiedenis. Gent was in de late negentiende eeuw één van de geboorteplaatsen van de Belgische christelijke arbeidersbeweging en heeft in de loop van de twintigste eeuw steeds een invloedrijke rol gespeeld in de sociale, politieke en economische ontwikkeling van de regio Gent-Eeklo.

Als buitenbeentje binnen het Algemeen Christelijk Werkersverbond heeft ACW Gent-Eeklo bovendien vaak een eigenzinnige koers gevaren. Dit rijkelijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal van de Gentse christelijke arbeiders en hun koepelorganisatie, van de negentiende eeuw tot vandaag. Het geeft een uitgebreide en verrassende inkijk in hun idealen, werking en sociale en politieke invloed. Markante figuren als baron Arthur Verhaegen krijgen speciale aandacht.

Maar niet alleen de voormannen en -vrouwen komen aan beeld. Beweging.net is een huis met vele kamers en bewoners. VDK Spaarbank, huisvestingsmaatschappij Volkshaard, de vele vrijwilligers in de lokale ACW-afdelingen en initiatieven als Wereldsolidariteit en Pasar ... allemaal treden ze voor het voetlicht.

Boeiend leesmateriaal dus voor iedereen met een interesse in de geschiedenis van de Gentse regio.

 

Inhoudstafel

Voorwoord
I. Godsdienst. Huisgezin. Eigendom
Van Vrije Kiezersbond tot Antisocialistische Werkliedenbond
1. Van katholieke bevoogding tot antisocialistische emancipatie
2. Naar een Antisocialistische Werkliedenbond
3. De bond groeit: over studiekringen, syndicaten en ziekenkassen
4. Het Volk en de vrouwen
5. Dompers en volksfoppers: de tumultueuze verhouding met het socialisme
6. Van de stad naar de buiten: de bond op veroveringstocht
7. Eenheid en broederstrijd: de antisocialisten en de politiek
8. Verhaegen tussen Woeste en Daens
9. Gent als kompas en uitvalsbasis
10. Tegendraadsheid of malaise? Gent van pionier tot buitenbeentje
   
II. Het hobbelige parcours van een buitenbeentje
Het Volk in het interbellum
1. Eigenzinnig en verdeeld: de Werkliedenbond in de vroege jaren 1920
2. Een 'versleten' Werkliedenbond? Lokaal en Vlaamsgezind protest
3. 'Door de schuld van den Poel' van conflict naar vernieuwing
4. Een Werkliedenbond in elk dorp? Vernieuwde aandacht voor de buitengemeenten
5. 'Vol hoop op den bloei van ons nieuw initiatief': Het Volk op ondernemerspad
6. Heren van stand. De verovering van de Gentse katholieke partij
7. In het teken van de crisis. De turbulente jaren 1930
8. Lichtpuntjes in crisisjaren
9. Opvoeding en apostolaat: 'volksontwikkeling' als prioriteit
10. 'Godsdienst raakt ons heele leven." De Bond op veroveringstocht
11. 'Wij zijn fier op onze organisaties'. Een massabeweging in bloei
12. Het 'probleem' Eeklo: een beweging in tweevoud
13. Een nieuwe partij. Een nieuwe maatschappij
   
III. Bazen en bouwmeesters
Van bezetting tot naoorlogse bloei
1. Van accomodatie naar verzet
2. Naar een nieuwe arbeidersstand! Bevrijding en herrijzenis
3. Op weg naar de welvaartsstaat
4. Steeds meer aanwezig: de heropbouw van de lokale afdeling
5. Christus als hoeksteen
6. 'Wel. Blaaskop?' Eigenzinnigheid en strubbelingen
7. Meer en beter? De economische werken
8. Bankieren aan de keukentafel
9. 'Wij zijn de bazen'
10. De werkman en zijn woonst
11. De strijd tegen 'arm (Oost-)Vlaanderen'
12. Jaren in zwart-wit: politieke strijd in een verzuild landschap
13. 'Collareken wilde gij braaf zijn?' in de schoolstrijd
14. De stop gaat eraf: van schoolpact tot nieuwe sluis
   
IV. Meer hebben. Meer zijn
Van golden sixties tot crisisjaren
1. Een nieuw Ruhrgebied? Economische groei als kans en uitdaging
2. Een merkwaardige vooruitgang: het volk blijft groeien
3. Verantwoordelijk voor de toekomst? Maatschappij en beweging op nieuwe paden
4. De coöperatieve show: promoten, verzekeren en verkopen
5. Volksdepositokas: het 'spaarkaske' wordt groot
6. 'Het gaat hier om een beginselzaak, mevrouw'. De jeugd in crisis. De kerk onder vuur
7. 'Welzijn is meer dan welvaart'. Beweging, sociale actie en beleid in de jaren 1970
8. Oude belangen, nieuwe gevoeligheden: van huisvesting tot weekendtoerisme
9. De oligarchen van het volk? Pragmatisme en interne kritiek
10. Beter (niet) samen? Het ACW en de gemeentefusies
11. Wat me solidariteit in crisistijd?
12. Blijven bewegen in moeilijke tijden
13. Strijd om de stad
   
V. Hoe sterk is het middenveld?
Verdedigen en aanvallen in de jaren 1990 en het nieuwe millennium
1. Van zuil tot middenveld
2. Nieuw vuur voor de sociale actie
3. Van malaise tot nieuw elan: de sociale huisvesting
4. Blinde vlek, bruine vlek? Het ACW en de grootstad
5. De kloof met het Meetjesland gedicht
6. Voor duurzame recreatie en schone kleren: vakantiegenoegens en wereldsolidariteit
7. Wat met de C?
8. Vooruit met de bank: van Volksdepositokas tot VDK Spaarbank
9. Het volk onder vuur
10. Een veranderend speelveld: op de drempel van het nieuwe millennium
11. Stem geven aan een veranderende samenleving
12. Meer samenwerking, meer invloed?
13. Opnieuw banken vooruit: de economische werken in het nieuwe millennium
   
VI. Van koepel tot netwerk ... En verder?
Een epiloog
1. Perpetuum mobile: met vaart de toekomst in
2. Samen werkt? Beweging en partij
3. Verankering en verandering