Naar springlevende lokale besturen?

Naar springlevende lokale besturen?
Auteur: Reynaert Herwig ,
Met bijdrages van: Ackaert Johan , Bouckaert G. , Broucker B. , Castenmiller P. , Decoster G. , Guilliams E. , Hellebosch R. , Hennau Sofie , Herweijer Michiel , Hondeghem Annie , Janssens L. , Parmentier J.P. , Peters Klaartje , Suykens M. , Tegenbos G. , Valcke Tony , Van Dooren Wouter , van Genugten M. , Verhelst Tom
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 421 8
Aantal bladzijden:211
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Wat zijn de uitdagingen voor het lokaal bestuur, de bestuurlijke organisatie, de bestuurlijke samenwerking en de rol van de media?

Welke argumenten zijn er voor de integratie van het OCMW in de gemeente? Hoe moet dit aangepakt worden? Zullen we een sterker en meer geïntegreerd lokaal sociaal beleid krijgen?

Wat is de impact van het gemeentedecreet op de politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeenten? Wat is de relatie tussen schaal en vertegenwoordiging?

Hoe zit het met de jaarrekeningen van de Vlaamse gemeenten?

Wat met de pensioenproblematiek bij de lokale besturen?

Welke lessen kunnen we trekken uit de eerste audits van Audit Vlaanderen?

Waarom werden in Nederland de Wgr-plusregio’s, de bestuurlijke arrangementen in de acht grootstedelijke regio’s, opgeheven?

Wat zijn de gevolgen als twee of meer gemeentebesturen gebruikmaken van een en dezelfde ambtelijke organisatie voor de voorbereiding en uitvoering van hun beleid?

Onderhavige uitgave probeert een antwoord te formuleren op deze en vele andere vragen. Het boek biedt een mix van wetenschappelijke en meer praktijkgeoriënteerde bijdragen waarbij niet nagelaten wordt om over de grens te kijken, in het bijzonder richting Nederland.

 

MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

I. Kwartet voor een springlevende dame
  Geert Bouckaert, Guido Decoster, Mark Suykens & Guy Tegenbos
1. Voorwoord door Mark Suykens
2. Situering van het gesprek door Guido Decoster
3. Evolutie en uitdagingen voor het lokaal bestuur
4. Bestuurlijke organisatie
5. Bestuurlijke samenwerking
6. Rol van de media
   
II. Van samenwerking naar integratie gemeente - OCMW
  Bruno Broucker & Annie Hondeghem
1. Inleiding
2. Wat voorafging
3. Beleidsopties Vlaamse regering
4. Voordelen en aandachtspunten bij fusie gemeente - ocmw 
5. Stappenplan 
6. Besluit 
   
III. Gemeente & OCMW: organiek integreren voor een beter sociaal beleid 
  Lieven Janssens & Wouter Van Dooren
1. Inleiding 
2. Wat voorafging: nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW
3. 2015: beslissing tot integratie van gemeente en OCMW
4. Traject tot integratie: stappenplan op drie niveaus 
5. Conclusie: kantelt de gemeente in het OCMW? 
   
IV. Decreten helpen maar volstaan niet. Politiek-ambtelijke modernisering in de Vlaamse gemeenten 
  Johan Ackaert & Sofie Hennau
1. Politiek-ambtelijke samenwerking in de Vlaamse gemeenten 
2. Institutionele evaluatie: theorie en design
3. Onderzoeksontwerp en datamateriaal 
4. Institutionele evaluatie: de implementatie van politiek-ambtelijke hervormingen
4. De performantie-evaluatie: de impact van de politiek-ambtelijke modernisering 
5. Politiek-ambtelijke differentiatie verklaren 
7. Conclusies en discussie 
   
V. Schaal en politieke vertegenwoordiging. Een vergelijking van de representatieve roloriëntatie van gemeente- en provincieraadsleden in België 
  Tony Valcke & Tom Verhelst
1. Inleiding 
2. Theoretisch kader: de representatieve roloriëntatie van het raadslid 
3. Onderzoeksmethode en -gegevens 
4. Analyse 
5. Besluit 
   
VI. De lokale besturen doorgelicht. Lessen uit de eerste audits van Audit Vlaanderen 
  Eddy Guilliams
1. Inleiding 
2. Het globaal rapport over de eerste reeks organisatie-audits 
3. Het globaal rapport over de thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies 
4. Het globaal rapport over de detectie-audits bij de OCMW-besturen 
5. Tot slot 
   
VII. De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten 
  Rudi Hellebosch
1. Inleiding 
2. Kengetallen 
3. Exploitatie
4. Investeringen
5. Andere ontvangsten en uitgaven
6. Resultaten
7. Algemene boekhouding: balans
8. Algemene boekhouding: staat van opbrengsten en kosten
9. Conclusies
   
VIII. Enkele aspecten van de pensioenproblematiek bij de lokale besturen en de rol van Ethias
  Jean Paul Parmentier
1. Inleiding
2. Macro-economische aspecten van de pensioenproblematiek
3. Het pensioenstelsel van de lokale besturen: wettelijk stelsel (eerste pijler)
4. De pensioenen van de contractanten in de lokale sector: de invoering van een aanvullend pensioen of tweede pensioenpijler
5. De beleggingen van de pensioenreserves bij Ethias
6. Ethisch beleggen: betekenis en concrete toepassing door Ethias
7. Conclusies
   
IX. Why fix it, if it ain't broke? De afschaffing van de Wgr-plus verklaard
  Klaartje Peters & Peter Castenmiller
1. Inleiding
2. De aanloop naar de instelling van Wgr-plusregio's in 2006
3. De Wgr-plusgebieden: van hun instelling tot de opheffing op 1 januari 2015
4. Waarom afschaffen? Motivering en gebruikte argumenten
5. Alternatieve argumenten en verklaringen
6. Tot slot
   
X. Wat zijn de gevolgen als twee of meer gemeentebesturen gebruikmaken van één en dezelfde ambtelijke organisatie voor het voorbereiden en uitvoeren van hun beleid?
  Michiel Herweijer & Marieke van Genugten
1. Inleiding
2. Totstandkoming
3. Werking
4. Kanttekeningen
5. Lessen voor Vlaanderen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek 

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Veranderende besturen Veranderende lokale besturen voor en door de mensen?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 549 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale besturen in de Lage Landen Lokale besturen in de Lage Landen 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 675 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gemeentelijke fusies in Vlaanderen Gemeentelijke fusies in Vlaanderen 
Een inkijk in het besluitvormingsproces

Auteur: (ed.) De Ceuninck Koenraad
ISBN: 978 90 4961 706 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! Verrekijkers voor lokale besturen. Een lange(re)termijnvisie?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 4961 769 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1858 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale kiezers hebben hun voorkeur Lokale kiezers hebben hun voorkeur 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd

Auteur: (ed.) Dandoy Régis, (ed.) Dodeigne Jérémy, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Verthé Tom
ISBN: 978 90 496 1845 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?! Toekomst(scenario's) voor lokale besturen?! 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig
ISBN: 978 90 496 1964 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig