Juridische knelpunten: Onroerende goederen

Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Onroerende goederen
Auteur: Vermeiren Luc
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1391 4
Aantal bladzijden:63
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
52 EUR
bestel
Abonnementsprijs *
47 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

De aankoop, verkoop of verhuur van onroerende goederen brengt voor een lokaal bestuur heel wat administratieve rompslomp met zich mee. En dan in het bijzonder voor de financieel beheerder en de financiële dienst.

In deze uitgave gaat auteur Luc Vermeiren dieper in op de verantwoordelijkheden en verplichtingen ter zake. Uitgangspunt is de praktijk: hoe gaat men in het bestuur te werk bij de aankoop, verkoop of verhuur van een goed? Met welke vragen krijgt men te maken?

In de verschillende hoofdstukken van dit boekje komen heel wat concrete topics aan bod: de waardering van een goed bij aankoop, de uitvoering van de fiscale notificaties, de betaling en de verwerking in de boekhouding, ... Wat verkoop betreft, besteedt de auteur onder andere aandacht aan de vraag of de onderhandse of openbare verkoop de voorkeur verdient, en of er een recht van voorkoop speelt. Wat verhuur betreft, beschrijft hij niet alleen de woninghuurwet, maar ook handelshuur, jacht en visvangst, pacht, de concessie, de bezetting ter bede en bruikleen.

De auteur verwijst bij al deze topics veelvuldig naar de voorhanden zijnde rechtsleer. Bovendien heeft hij de meest recente rechtspraak ter zake in dit boekje verwerkt.

Het totaalplaatje is een overzichtelijke en praktische gids die u helpt om als financieel beheerder of als medewerker van de financiële dienst juridisch correct advies inzake onroerende transacties te geven.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

Inhoud
Vooraf. Kenmerken en indeling van de onroerende goederen in openbaar en privaat domein
I. De verwerving door het bestuur van onroerende goederen door aankoop, ruil, schenking/inbreng ...
1. Waardering
2. Andere te vervullen voorwaarden voor aankoop
3. Verlijden van de akte: welke, door wie, kosten...
4. De fiscale notificatie, opgelegd door artikel 433 W.I.B, artikel 3.12.1.0.1. VCF en art. 93 ter B.T.W.-wetboek.
5. Eveneens te controleren bij de aankoop van een onroerend goed
6. Betaling en bekwaamheden om te betalen
7. Onteigening/opeisingsrecht
8. Recht van voorkoop
9. Inschrijving niet betaalde verkoper
10. Verwerking in de boekhouding
11. Inkomensfiscaliteit
II. De verkoop door het bestuur van onroerende goederen
1. Onderhands of openbaar?
2. Recht van voorkoop
3. Taak van de financieel beheerder
4. Verwerking in de boekhouding
III. De verhuring, aan of door het bestuur, van onroerende goederen
1. De woninghuur
2. De pacht
3. Jacht en visvangst
4. Handelshuur
5. Verhuur en concessie van andere onroerende goederen en btw-aspecten
6. Bezetting ter bede en bruikleen
IV. Sociaal beheersrecht
V. Verkavelen en bouwen
VI. Diverse onroerende rechten (vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheden, opstal en erfpacht)

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Rasschaert Wim
ISBN: 978 90 4960 837 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig