HR as a service

Maak ook in jouw bestuur van elke IT-functie een succesverhaal

HR as a service
Auteur: Temmerman C. , Landrie J. , Daineffe H.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 378 5
Aantal bladzijden:121
Verschijningsjaar: 2015
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
37 EUR
bestel
Basisprijs voor V-ICT-OR-leden (incl. btw en verzendkosten)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Een steeds langer wordende lijst van verantwoordelijkheden, de vraag naar meer (kosten)efficiëntie, de inkanteling van het OCMW in de gemeente, …Lokale besturen worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Willen ze hier correct op inspelen, dan moeten ze o.a. kunnen rekenen op een solide, toekomstig IT-platform, met de juiste IT-professionals op de juiste plaats. Een vereiste die op zijn beurt heel wat vragen met zich meebrengt:

  • Hoe bepaalt u welke IT-professional uw bestuur – op basis van zijn schaalgrootte, organisatiecultuur, … – nodig heeft? En hoe selecteert u die IT-professional dan?
        
  • Van experten met operationele skills tot managers op het strategische niveau: hoe stuurt u uw team aan, waarbij beleid en beleidsdoelstellingen steeds in het vizier blijven?
       
  • Hoe houdt u IT-medewerkers gemotiveerd? Op welke motivatoren (waaronder verloning) kunt u inspelen om als aantrekkelijke werkgever te kunnen rekenen op loyale en tevreden medewerkers?
      
  • Hoe houdt u uw HR-beleid levend, bijvoorbeeld op de achtergrond van de inkanteling van het OCMW in de gemeente?

Op deze vragen biedt het boek “HR as a service” heldere antwoorden. De auteurs delen al hun kennis vanuit hun eigen werksituatie en hun jarenlange praktijkervaring. Ze verschaffen u zo een helder inzicht in de achterliggende mechanismen van een goed HR-beleid.

Stappenplannen, voorbeelden of nog templates bieden concrete handvatten om de IT-verantwoordelijke te laten evolueren naar CIO en om de inkanteling van het OCMW in de gemeente succesvol te laten verlopen.

Kortom, "HR as a service" is een onmisbare gids voor iedereen die streeft naar een modern en doordacht HR-beleid en (dus) naar een succesvolle werkomgeving!
  

HR as a service: auteur aan het woord

Naar aanleiding van de lancering van het boek "HR as a service" vroegen we aan auteur Carolien Temmerman hoe lokale besturen kunnen wedijveren in de "war for talent" die de zoektocht naar de juiste IT-profielen geworden is. Klik op het beeld hieronder om de video af te spelen, of neem een kijkje op YouTube.

 

 

Inhoudstafel

I. Het belang van IT in de organisatie
1. Going back in time: de evolutie van de IT-professional in de publieke sector
2. De CIO als strategische partner
3. Het juiste aanwervingsbeleid
II. De juiste IT-professional aanwerven
1. De vacature
2. Een competentiegericht selectieproces
III. Van IT-expert naar IT-manager
1. Creëren van een beleid: missie - visie - strategie
2. Meten, verbeteren en vergelijken om van elkaar te leren
3. People management: aansturen van een team
IV. IT-professionals gemotiveerd houden
1. Extrinsieke motivatie versus intrinsieke motivatie
2. Extrinsieke motivatoren
3. Intrinsieke motivatoren: motivatiemodel van Daniel Pink
4. Evalueren om te motiveren: de kracht van een goed gesprek
V. De inkanteling van het OCMW in de gemeente: een stappenplan voor de personeelsdienst
1. Wat houdt een strategisch HR-beleid in?
2. Stappenplan voor de inkanteling
3. Plan van aanpak voor de personeelsdienst
Slotwoord
Bijlage 1. Sjabloon functieomschrijving
Bijlage 2. Voorbeeld vacaturetekst
Bijlage 3. Template competentiegericht interview
Bijlage 4. Overzicht competentiegerichte vragen
Bijlage 5. Projectplan
Bijlage 6. Communicatieplan
   
   

Aanverwante producten:

Personeelsbeleid in lokale besturen Personeelsbeleid in lokale besturen 
Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal

Deel van reeks: GPRC , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Hondeghem A., (ed.) Platteau E., (ed.) Praet C., (ed.) Ruys C., (ed.) Vandromme H.
ISBN: 978 90 4960 632 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases 

Praktische cases met concrete tips voor een efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid.

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
De elektronische handtekening De elektronische handtekening 

Auteur: Vandendriessche J.
ISBN: 978 90 4960 817 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het internet en de verwerking van persoonsgegevens door lokale besturen Het internet en de verwerking van persoonsgegevens door lokale besturen 
Algemeen overzicht en praktische toepassingen

Auteur: Van Gossum K.
ISBN: 978 90 4960 818 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig