Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers

Werkplanning in de zorgsector 8: Arbeidstijdreglementering voor bijzondere categorieën van werknemers
Auteur: Blomme Franky
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 286 3
Aantal bladzijden:187
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u de 9 titels uit de reeks voor de voordelige abonnementsprijs. Bovendien ontvangt u als abonnee automatisch de nieuwe bijwerkingen van alle uitgaven uit deze reeks, en dit telkens ook voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Verschillende groepen van werknemers, zoals zwangere en pas bevallen werkneemsters, jeugdige werknemers en bepaalde nachtarbeiders, genieten in het kader van de arbeidswet een bijzondere bescherming. Daarnaast zijn sommige werknemers – zoals een aantal medici, leidinggevenden en telethuiswerkers – onttrokken aan de arbeidstijdbepalingen in de arbeidswet, zodat ze een lagere bescherming genieten. Tot slot gelden er specifieke regels voor vrijwilligers, werknemers in tijdskrediet, uitzendkrachten, conciërges, oudere werknemers, ...

Voor al deze categorieën van werknemers neemt deze uitgave de op hen van toepassing zijnde bijzondere arbeidstijdbepalingen – zowel in het kader van de arbeidswet en de arbeidstijdreglementenwet als op het vlak van de contractuele verplichtingen – onder de loep. Auteur Franky Blomme definieert telkens de betrokken categorie of groep en licht vervolgens de specifieke bepalingen toe.

Dit boek vormt zo een handige leidraad in de complexe reglementering van de arbeidstijd. Het is een nuttig werkinstrument, zowel voor het management als voor hoofdverpleegkundigen en teamleiders die instaan voor de planning en het roosteren. Bovendien biedt het boek ook een stevige juridische basis voor beleidsbeslissingen.  

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Schrijf u in op de nieuwsbrief "Welzijn en zorg | VIEWZ".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. Categorieën die een bijzondere bescherming genieten in het kader van de arbeidswet
1. De zwangere en pas bevallen werkneemsters: moederschapsbescherming
1.1. Het moederschapsverlof
1.2. Het verbod van verplichte nachtarbeid
1.3. De te nemen maatregelen bij werkzaamheden waarbij zich een verplicht risico kan voordoen van blootstelling aan agentia, procedés of arbeidsomstandigheden
1.4. Het verbod van overwerk voor zwangere en lacterende werkneemsters
1.5. Het recht op afwezigheid voor zwangerschapsonderzoeken
1.6. De ontslagbescherming van zwangere en pas bevallen werkneemsters
1.7. Borstvoeding
2. De minderjarige studenten en stagiairs: de bescherming van jeugdige werknemers
2.1. Begripsbepaling
2.2. De arbeidsduur van jeugdige werknemers
2.3. Het verbod van arbeid op zon- en feestdagen
2.4. Het verbod van nachtarbeid
2.5. Samenvattende tabel
2.6. Het verbod tot het verrichten van gevaarlijke en ongezonde arbeid voor -18-jarigen
2.7. De contractuele verplichtingen
3. De werknemers tewerkgesteld in bepaalde nachtregelingen
3.1. Het begrip "arbeidsregeling met nachtprestaties"
3.2. De bijzonder beschermingsmaatregelen voor werknemers in een arbeidsregeling met nachtprestaties
3.3. De uitstapregelingen (private sector)
II. De werknemers die geheel of gedeeltelijk onttrokken zijn aan de arbeidstijdbepalingen van de arbeidswet
1. De arbeidsduur van een aantal medische beroepen
1.1. De niet-onderwerping van sommige medici aan de arbeidstijdbepalingen van de arbeidswet
1.2. De arbeidsduurbeperkingen opgelegd door de wet van 12 december 2010
1.3. De artsen in opleiding en het besluit-Colla
2. De telethuiswerkers
2.1. De telethuiswerkers in de private zorgsector
2.2. De telethuiswerkers in de openbare zorgsector
3. Leidinggevend personeel (private sector)
3.1. Begrip "leidinggevend personeel"
3.2. De onttrekking van de werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost aan de arbeidstijdbepalingen van de arbeidswet
3.3. De minimale aanwezigheid en/of prestaties van leidinggevenden
3.4. Het arbeidsreglement voor werknemers met een leidinggevende functie
3.5. De tijdsregistratie voor werknemers met een leidinggevende functie
3.6. De deeltijdse werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost
3.7. Overzicht van de arbeidsduurbepalingen van toepassing op deeltijdse werknemers met een leidinggevende functie en/of vertrouwenspost
III. De arbeidstijd van enkele specifieke categorieën
1. Vrijwilligers
1.1. Begrip
1.2. De toepassing van de arbeidstijdbepalingen van de arbeidswet
1.3. De uitvoering van vrijwillige prestaties naast de contractuele prestaties
2. De uitzendkrachten
2.1. Begrip
2.2. De toegelaten vormen van uitzendarbeid
2.3. De sociaalrechtelijke verplichtingen van de gebruiker bij tewerkstelling van uitzendkrachten
3. De oudere werknemers
3.1. De arbeidstijdvermindering voor oudere werknemers
3.2. De mogelijkheid om uit een arbeidsregeling met nachtprestaties te stappen
4. De werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques
4.1. De toegelaten en verboden activiteiten
4.2. De verplichtingen van de werkgever
4.3. Het minimaal volume van de deeltijdse arbeidsovereenkomst
4.4. De verplichting om bijkomende uren aan te bieden aan werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques
5. De individuele beroepsopleiding in de zorginstelling
5.1. Begrip
5.2. De onderwerping aan de arbeidsduurbepalingen van de arbeidswet
5.3. De deeltijdse IBO
6. De mobiele equipes
6.1. Begrip
6.2. De specifieke bepalingen inzake arbeidsduur van toepassing op mobiele equipes
7. De conciërge in een zorginstelling
7.1. Geen uitsluiting uit het toepassingsgebied arbeidstijd
7.2. De wachtdiensten van conciërges
7.3. De minimale arbeidstijd van conciërges
7.4. De werknemer die naast een deeltijds contract conciërge een tweede deeltijds contract heeft voor een andere functie
8. De ter beschikking gestelde werknemers door gemeente en OCMW (artikel 60)
8.1. De mogelijkheid om werknemers ter beschikking te stellen voor gemeenten en OCMW's
8.2. De verplichtingen van de gebruiker
IV. De werknemers die tijdelijk hun prestaties verminderen
1. De werknemers in tijdskrediet en loopbaanonderbreking
1.1. Het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking
1.2. Het statuut van de werknemers die deeltijds hun loopbaan onderbreken
1.3. De contractuele verplichtingen bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking 1/5 of 1/2
1.4. De opzeggings- en beschermingsvergoeding voor werknemers die tijdelijk hun prestaties verminderen in het kader van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof
1.5. Het verrichten van bijkomende uren en/of overuren door werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking
1.6. Het recht op feestdagen voor de werknemers in loopbaanvermindering
2. De progressieve tewerkstelling bij ziekte
2.1. Statuut van de werknemers in progressieve werkhervatting
2.2. De arbeidsovereenkomst bij progressieve tewerkstelling
2.3. De ontslag- en beschermingsvergoeding voor werknemers die om medische redenen tijdelijk deeltijds werken
3. De tijdelijke overgang van voltijds naar deeltijds
   
   

Maakt deel uit van de reeks

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Welzijn en zorg Welzijn en Zorg 

Werkplanning in de zorgsector Werkplanning in de zorgsector  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Aanverwante producten:

De wettelijke regeling rond arbeidsduur Werkplanning in de zorgsector 1: De wettelijke regeling rond arbeidsduur 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 587 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 2 Werkplanning in de zorgsector 2: Een wettig uurrooster op maat van uw organisatie opstellen  

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H.
ISBN: 978 90 496 1601 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen Werkplanning in de zorgsector 3: Nachtarbeid en arbeid op zaterdagen, zon- en feestdagen 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4960 955 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren Werkplanning in de zorgsector 4: Zelfroosteren 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky, Taillieu H. , Van Rompaey B., (ed.) Van Buggenhout M.
ISBN: 978 90 4960 972 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie Werkplanning in de zorgsector 5: Recuperatie 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 597 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon Werkplanning in de zorgsector 6: Overloon 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 602 1
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid Werkplanning in de zorgsector 7: Deeltijdse arbeid 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 603 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement Werkplanning in de zorgsector 9: Het arbeidsreglement 

Deel van reeks: VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg , Welzijn en Zorg , Werkplanning in de zorgsector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 604 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig