Minnelijke verwerving en onteigening door lokale besturen

Minnelijke verwerving en onteigening door lokale besturen
Auteur: Vanassche Steven , Verlinden Aaike ,
Met medewerking van: Dedrie Lindsay , Denolf Kristof , Otten Toon , Proot Johan ,
Editor: Rasschaert Wim
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1862 9
Aantal bladzijden:203
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
65 EUR
bestel

Beschrijving

De onteigening is een rechtsmiddel voor een overheid om eigendomsrecht te verkrijgen wanneer de andere alternatieven zijn uitgeput, met name wanneer de minnelijke verwerving niet meer haalbaar is. Om de correcte toepassing van dat laatste redmiddel te verzekeren is het belangrijk dat voldaan wordt aan drie vereisten: legaliteit, legitimiteit (het algemeen belang dienen) en proportionaliteit. De materie behelst uiteraard meer bepalingen en nuances. Die worden in detail besproken in deze nieuwe uitgave.

Naast het juridische kader rond onteigeningen en de minnelijke verwerving gaan de auteurs dieper in op:

  • de onderhandelingsplicht;
  • de bestuurlijke fase; 
  • de gerechtelijke fase.

Het geheel wordt aangevuld met 72 praktijkvragen waarbij de eerder behandelde theorie, telkens met een heldere toelichting, in een meer praktisch toegepaste context wordt geplaatst. Daarnaast bevat deze publicatie een stappenplan, diverse checklisten en overzichtelijke schema’s.

Met deze schat aan inhoud bewijzen de auteurs dat een onteigeningsprocedure – mits een goede voorbereiding en juiste aanpak – geen martelgang hoeft te zijn. Kortom, dit handboekje vormt een must-read voor elk bestuur dat aankoopt in der minne of met een onteigeningsprocedure te maken krijgt.

  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Het juridisch kader voor onteigeningen
1. Juridische basis voor onteigeningen
2. Onteigeningsvoorwaarden
3. Motiveringsplicht in het kader van een onteigening
4. Opmaak van een onteigeningsbesluit
5. Voorbeeldbesluit
II. De minnelijke verwerving
1. Belang van de minnelijke verwerving
2. Voorafgaande fase aan de onderhandelingen
3. De onderhandelingen
4. Redenen waarvoor er moeilijk of niet in der minne kan tot een akkoord gekomen worden
5. Formaliseren van het akkoord
III. De onderhandelingsplicht
IV. De bestuurlijke fase
1. Juridisch kader
2. De elementen van onteigening
3. De bestuurlijke fase, stap voor stap
V. De gerechtelijke fase
1. Inleiding
2. Welke rechters zijn bevoegd?
3. Aanhangigmaking: vorm en inhoud van de dagvaarding
4. De behandeling van de zaak: drie fasen van de gerechtelijke procedure
VI. Praktijkvragen
1. Inhoud
2. Praktijkvragen
VII. Bijlagen
1. Bestuurlijke fase schema
2. Gerechtelijke fase schema
3. Tijdslijn bestuurlijke fase
4. Tijdslijn gerechtelijke fase
5. Stappenplan bij minnelijke onderhandeling
6. De minnelijke onderhandeling voorbereiden: checklist
7. Voorbeeld onteigeningsbesluit
8. Voorbeeld inhoudelijk projectnota
   
   

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect