Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW

Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW
Auteur: Rasschaert W. , Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 014 2
Aantal bladzijden:31
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
25 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Dit handboekje geeft met behulp van verschillende modellen een eenvoudige maar zeer bruikbare aanzet voor de opmaak van de noodzakelijke overeenkomsten tussen een OCMW-bestuur en zijn intern verzelfstandigde agentschappen.

Auteurs Wim Rasschaert en Luc Vermeiren stellen de ontwerpen zonder nodeloze franjes en met een goede dosis gezond verstand voor. Ze hebben de teksten zo opgemaakt dat ze zonder veel bijkomende toelichting kunnen worden gehanteerd.

De lezer kan elk ontwerp eenvoudigweg aanvullen en wijzigen in functie van de concrete, eigen situatie. Bovendien kunnen deze ontwerpen als inspiratie dienen voor andere overeenkomsten die door lokale besturen worden afgesloten met gemeenten, verenigingen titel VIII van het OCMW-decreet, in het kader van artikel 61 van het OCMW-decreet, PPS-vennootschappen, ...

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > FINANCIËN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > FINANCIËN?


Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?


Inhoudstafel

I. De beheers- en samenwerkingsovereenkomst in de context van een ocmw
II. Het Intern Verzelfstandigd Agentschap van het OCMW ("IVA" dat geen ziekenhuis beheert)
1. Toelichting
2. De beheersovereenkomst
3. Model van beheersovereenkomst
a. Algemeen juridisch en beleidskader
b. Concrete operationele doelstellingen en bevoegdheden
c. Concrete werkwijze
d. Financieel beheer van het IVA
e. Rapportering, controle en evaluatie
f. Afsluitende bepalingen
g. Bekendmaking van de beheersovereenkomst
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

OCMW 

Subreeks Financiën (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW
VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 873 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 835 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 974 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Onteigeningen Juridische knelpunten: Onteigeningen 
Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Denolf K., Otten T., Proot J., Vanassche S.
ISBN: 978 90 4961 062 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 128 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1392 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig