Juridische knelpunten: De factuur

Juridische knelpunten: De factuur
Auteur: Raes Peter
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 975 7
Aantal bladzijden:69
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
42 EUR
bestel

Beschrijving

De factuur is één van de belangrijkste documenten in het btw-stelsel. Ze bevat informatie over de toepasselijke btw-regeling, laat de Administratie toe om toezicht uit te oefenen en verleent aan de afnemer van de goederen of diensten een recht op aftrek van btw.

In 2010 werd op Europees niveau de zogenaamde "Tweede Factuurrichtlijn" (Richtlijn 2010/45/EG) goedgekeurd. Bedoeling was om da factureringsregels verder te harmoniseren en te vereenvoudigen. De omzetting van deze richtlijn in de Belgische btw-wetgeving gebeurde door de Wet van 17 december 2012 en het KB van 31 december 2012 tot wijziging van het KB nr. 1 van 29 december 1992.

De vele wijzigingen die de Tweede Factuurrichtlijn met zich meebrengt, komen helder aan bod in dit praktijkgerichte dossier.

De definitie van de factuur en van het verbeterend document, de verplichting tot uitreiking van een factuur, self-billing, de vereenvoudigde factuur, ... Het zijn slechts enkele van de thema's die auteur Peter Raes onder de loep neemt.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Definitie van de factuur en het verbeterend document
2.1. Factuur
2.2. Verbeterend document
3. De verplichting tot uitreiking van een factuur en een verbeterend document
3.1. De verplichting tot uitreiking van een factuur
3.2. De verplichting tot uitreiking van een verbeterend document en het opstellen van een kopie ervan
4. Self-billing
5. De factuurvermeldingen
5.1. Overzicht
5.2. Boetes
6. De vereenvoudigde factuur
7. De authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid van de factuur
8. Bewaring van facturen
8.1. Bewaringsplicht
8.2. Wijze van bewaring
8.3. Bewaringstermijn
8.4. Plaats van bewaring
8.5. Voorleggingsplicht
9. Bijlagen
9.1. Creditnota
9.2. Kredietverlening
9.3. Factuur onroerende verhuur
9.4. Factuur btw-handleiding
9.5. Wachtdocument
9.6. Kleine ondernemingsregeling
9.7. Bijzondere landbouwregeling
9.8. Onttrekking
9.9. Gelijkgestelde dienst
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Rasschaert Wim
ISBN: 978 90 4960 837 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 4960 872 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Vermeiren Luc
ISBN: 978 90 496 1391 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig