Gemeentelijke administratieve sancties: een antwoord op overlast?

Editie 2015

Gemeentelijke administratieve sancties: een antwoord op overlast?
Auteur: Schram Frankie , Lievens J.
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 285 6
Aantal bladzijden:367
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , GPRC , Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
95 EUR
bestel

Beschrijving

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van kracht. Ondertussen verschenen ook al de nodige uitvoeringsbesluiten en twee omzendbrieven die de wet begeleiden. 
 
De actuele GAS-regelgeving staat centraal in het boek "Gemeentelijke administratieve sancties: een antwoord op overlast". Hierin benaderen de auteurs de gemeentelijke administratieve sancties als antwoord op het beleidsvraagstuk "overlast" voor beleidsmakers in lokale overheden ... waarbij ze ook de uitgangspunten van de federale wetgever niet uit het oog verliezen.

Deze benadering laat zien dat GAS maar één van de instrumenten is om met openbare overlast om te gaan, waarbij elk instrument zowel voor- als nadelen heeft en waarbij de inzet ervan aan voorwaarden is gekoppeld.
 
De auteurs tillen deze analytische kijk naar een hoger niveau doordat ze een kader aanreiken die kan helpen om tot een evenwichtige inzet van verschillende instrumenten te komen.
 
Vervolgens zoomt dit boek specifiek in op het instrument GAS zoals het in de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 2013 en in de ondertussen uitgewerkte uitvoeringsbesluiten vorm heeft gekregen. Een stapsgewijze analyse volgt op een globale juridische situering.
 
Daarna komt de fase van de implementatie van gemeentelijke administratieve sancties aan bod. Een stappenplan en schema's maken de lezer wegwijs in de manier waarop hij daarbij tewerk moet gaan. Het boek sluit af met een aantal bijlagen met modelformulieren.

De veelzijdige benaderingswijze (bestuurskundig, criminologisch, juridisch en beleidsanalytisch) en de genuanceerde aanpak maken dit boek uniek.
 
 
MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
  • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Inleiding
I. Overlast als beleidsprobleem
1. Naar een omschrijving van het begrip 'openbare overlast'
2. Overlast en gepercipieerde overlast
3. Overlast in vele vormen
4. Oorzaken van overlast
5. De decentrale aanpak en decentrale afhandeling van overlastproblemen
6. De aanpak van de overlastproblematiek vanuit integrale veiligheid
7. De handhaving van maatschappelijke overlast
II. Instrumenten voor de aanpak van overlast
1. Beleidsinstrumenten in de beleidscyclus
2. GAS gesitueerd binnen een waaier aan beleidsinstrumenten tegen overlast
3. Welke instrumenten zijn inzetbaar tegen openbare overlast
4. Hoe de juiste instrumentenmix kiezen?
III. De wet gemeentelijke administratieve sancties binnen een historische en juridische context
1. De wet gemeentelijke administratieve sancties: een evolutie, geen revolutie
2. De bevoegdheidsproblematiek
3. Gemeentelijke administratieve sancties en fundamentele rechten
4. De gemeenteraad als wetgever
5. Gemeentelijke administratieve sancties binnen het kader van algemene bestuurlijke politiemaatregelen
IV. De juridische organisatie van gemeentelijke administratieve sancties
1. Sanctioneerbare feiten en gedragingen en administratieve sancties
2. Het personeel toepassingsgebied van de GAS-wet
3. De administratieve procedure bij de administratieve geldboete
4. De beroepsmogelijkheden
5. Schorsing, intrekking en sluiting
6. Het register van de gemeentelijke administratieve sancties
V. Het tijdelijk plaatsverbod als nieuwe politiemaatregel voor de burgemeester ingevoerd door de wet gemeentelijke administratieve sancties
1. De rechtshistoriek van de invoering van het tijdelijk plaatsverbod
2. Het karakter van het tijdelijk plaatsverbod
3. De inhoud van de maatregel
4. De procedureregeling
5. Het tijdelijk plaatsverbod en de mogelijkheid van schending van andere fundamentele rechten
6. Het tijdelijk plaatsverbod en de bescherming van minderjarigen
7. Sanctionering van het niet-naleven van het tijdelijk plaatsverbod
VI. Implementatie van GAS in 10 stappen
1. Inleiding
2. Stappenplan voor de invoering van GAS
VII. Besluit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Decreet lokaal bestuur Het Decreet lokaal bestuur 

Deel van reeks: GPRC
Auteur: Ackaert J., DeCock M., Fransen D., Lancksweerdt E., Maes A., Verbist S. , Verschave A. , (ed.) Hennau Sofie, (ed.) Keunen S., (ed.) Van Garsse S.
ISBN: 978 90 4961 692 2
Publicatievorm: Boek