Personeelsbeleid in lokale besturen

Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal

Personeelsbeleid in lokale besturen
Editor: Hondeghem Annie , Platteau E. , Praet C. , Ruys Catherine , Vandromme H.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 632 9
Aantal bladzijden:445
Verschijningsjaar: 2012
Deel van reeks:    GPRC , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid

Beschrijving

 

De goede werking van lokale besturen hangt in grote mate af van de manier waarop het menselijk kapitaal wordt aangewend. Slimme besturen besteden dus voldoende aandacht aan een goed personeelsbeleid. Dit handboek wil hen hierbij helpen.

Hoe kan personeelsbeleid het strategisch beleid ondersteunen? Welke personeelsinstrumenten kunnen ingezet worden? Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen mens en organisatie? Het zijn maar enkele van de vele vragen die in dit boek beantwoord worden. Theoretische concepten en praktijkvoorbeelden gaan hierbij steeds hand in hand. Een onmisbare inspiratiebron voor iedereen die timmert aan een modern personeelsbeleid in zijn bestuur!

Inhoudstafel

1. De context van personeelsbeleid in lokale besturen
Deel I. Personeelsbeleid als hefboom van strategisch beleid
2. Een strategische benadering van personeel in de beleids- en beheerscyclus
3. Performantiemanagement en HR-indicatoren
4. Statutaire of contractuele tewerkstelling: een strategische keuze
5. Competentiemanagement
Deel II. Personeelsbeleid gebaseerd op goede personeelsinstrumenten
6. Personeelsplanning en -formatie
7. Werving en selectie
8. Personeelsevaluatie
9. Vormingsbeleid
10. Beloningsbeleid
11. Personeelsmobiliteit in het kader van een loopbaanbeleid
Deel III. Personeelsbeleid als evenwicht tussen mens en organisatie
12. Motivatie en tevredenheid van personeel
13. Welzijn op het werk
14. Arbeidsverhoudingen en vakbondsoverleg
Deel IV. Personeelsbeleid dat inspeelt op verandering
15. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
16. Diversiteitsbeleid
17. Interne communicatie en participatie
18. Integriteitsbeleid
Deel V. Personeelsbeleid georganiseerd
19. Een personeelsdienst moderne stijl
20. De leidinggevende in een netwerk van personeelsactoren
   

Maakt deel uit van de reeks

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect
Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Deel van reeks: (Werknemers)participatie en lokale besturen in Vlaanderen , Handboek voor het bewaren en archiveren van bestuursdocumenten , Het college van burgemeester en schepenen
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid