Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019

De rechtspositieregeling en andere sociale regelgeving toegelicht

Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019
Auteur: Kints Aanje
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 791 2
Aantal bladzijden:207
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid

Beschrijving


U kunt deze uitgave raadplegen in de digitale bibliotheek van HRMConnect. Meer info: www.hrmconnect.be | info@hrmconnect.be

Als medewerker van de personeelsdienst of als leidinggevende van een dienst krijgt u dagelijks te maken met vragen over verlof, verloning, salaris, arbeidsduur, vorming, evaluatie, tucht, ...

“Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen” helpt u een correct en duidelijk antwoord op deze vragen te bieden. Op een eenvoudige en goed gestructureerde manier geeft auteur Aanje Kints de volledige rechtspositieregeling en andere sociale wetgeving weer, zoals ze worden toegepast in de lokale besturen. Daarbij belicht ze de verbanden tussen de verschillende regels en gaat ze dieper op de specifieke context van de bepalingen in – of het nu gaat over statutairen of contractuelen, over tewerkstelling binnen het lokaal bestuur zelf of in een aanverwante instelling.

Van aanwerving tot einde tewerkstelling: deze handige gids ontleedt de volledige loopbaan en omvat alle kennis waar u voor uw functie op moet kunnen terugvallen.

“Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen” bevat verder heel wat nuttige tips en tricks, evenals waarschuwingen voor de meest voorkomende valkuilen, die to-the-point én actueel zijn. Bovendien zorgt het trefwoordenregister ervoor dat u snel de juiste info vindt, van aanstellende overheid tot zorgkrediet.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

  

Inhoudstafel

1. Inleiding
1.1. Autonomie van een lokaal bestuur
1.2. Onderscheid tussen groepen personeelsleden
2. Indiensttreding bij een lokaal bestuur
2.1. Personeelsformatie, organogram en functiebeschrijving
2.2. Aanstellende overheid
2.3. Toegangsmogelijkheden
2.4. Bekendmaking van de vacante functie
2.5. Kandidaatstelling
2.6. Voorwaarden bij indiensttreding
2.7. Selectieprocedure
2.8. Aanstelling
2.9. Eedaflegging
2.10. Proefperiode
3. Functionele loopbaan
3.1. Overzicht functionele loopbanen binnen de gemeente
3.2. Overzicht functionele loopbanen binnen het OCMW
4. Het salaris
4.1. Wettelijke basis
4.2. Samenstelling van het salaris
4.3. Salarisschaal
4.4. Vaststelling salaris
4.5. Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
4.6. Indexering van het salaris
4.7. Tijdstip betaling salaris
4.8. Onvolledige maand
4.9. Inhoudingen op het salaris
5. Arbeidsduur
5.1. Wettelijke basis
5.2. Begrip arbeidsduur
5.3. Dagelijkse arbeidsduur
5.4. Wekelijkse arbeidsduur
5.5. Rustpauzes
5.6. Verbod tot overuren
5.7. Verbod arbeid bij nacht en op zon- en feestdagen
6. Opvolging en feedback
6.1. Definitie
6.2. Toepassingsgebied
6.3. Periodieke evaluatie
7. Tucht
7.1. Toepassingsgebied
7.2. Tuchtvergrijpen en sancties
7.3. Tuchtoverheid
7.4. Tuchtprocedure
7.5. Verjaring van de tuchtprocedure
7.6. Beroep
7.7. Doorhaling van de tuchtstraf
8. Vorming
8.1. Definitie
8.2. Regels op te nemen in de rechtspositieregeling
8.3. Vormingsverantwoordelijke
8.4. Vormingsreglement
8.5. Faciliteiten personeelsleden
9. Verloven en afwezigheden
9.1. Jaarlijkse vakantie
9.2. Feestdagen
9.3. Verloven en afwezigheden verbonden aan het ouderschap
9.4. Ziekte
9.5. Verlof voor opdracht
9.6. Omstandigheidsverlof
9.7. Onbetaald verlof
9.8. Dienstvrijstelling
9.9. Disponibiliteit wegens ambtsopheffing
9.10. Thematische verloven in het kader van loopbaanonderbreking
9.11. Zorgkrediet
9.12. Verlof voor vakbondsactiviteiten
9.13. Politiek verlof
9.14. Verlof in het kader van de arbeidsduurvermindering in de gezondheidssector
9.15. Overmacht
10. Einde van een tewerkstelling
10.1. Einde van een contractuele tewerkstelling
10.2. Einde van een statutaire tewerkstelling
Trefwoordenregister
   

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online in Connect
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

Deel van reeks: Gemeentelijke Administratieve Sancties
informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 De tuchtprocedure in lokale besturen - Editie 2019 
De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Landtsheere Maureen, Blomme Franky, Gijsel Kenneth
ISBN: 978 90 4961 789 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De loopbaan in lokale besturen De loopbaan in lokale besturen 

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: Kints Aanje, Leerman W., Vos P., Wustenberghs T.
ISBN: 978 90 496 1129 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Psychosociaal welzijn op de werkvloer Psychosociaal welzijn op de werkvloer 
Wat betekent de vernieuwde "pestwet" voor de publieke sector?

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Van Lancker S.
ISBN: 978 90 4961 345 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Evaluatie in evolutie Evaluatie in evolutie 
Zorg dragen voor het functioneren van medewerkers in lokale besturen

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen
Auteur: De Meerleer Chris
ISBN: 978 90 496 1870 4
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig