Religiopockets - Abonneer u hier!

... En geniet talrijke voordelen.

Religiopockets
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Abonnementsprijs - Formule 1 (Religiopockets 1-9) (incl. btw en verzendkosten)
252 EUR
198 EUR (2 - 6 stuks)
180 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs - Formule 2 (Religiopocket 9) (incl. btw en verzendkosten)
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
Abonnementsprijs - Formule 2 (Religiopocket 7 - Editie 2022) (incl. btw en verzendkosten) *
28 EUR
22 EUR (2 - 6 stuks)
20 EUR (7 - 50 stuks)
bestel
* Prijs onder voorbehoud van wijzigingen | Verschijnt binnenkort

Beschrijving

In de praktijkgerichte reeks Religiopockets vindt u een antwoord op alle vragen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van het eredienstendecreet en van het nieuwe boekhoudreglement. Hierbij worden alle wettelijke bepalingen op een begrijpbare wijze hertaald naar de praktijk.  
 
De behandelde onderwerpen in de Religiopockets gaan bovendien verder dan de puur juridische invalshoek. Zo wordt ook aandacht besteed aan patrimoniumbeheer, monumentenzorg, verzekeringen, vrijwilligers, investeringsprojecten, schenkingen, stichtingen, …
 
De Religiopockets richten zich tot iedereen – professionals en vrijwilligers – die met de erkende erediensten te maken heeft en op een vlotte wijze toegang wil tot alle praktische informatie en beschikbare expertise.
 
 
Abonneer u op de Religiopockets en geniet talrijke voordelen:
  • U ontvangt de nieuwe Religiopocket 9 voor de voordelige abonnementsprijs.  
  • U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen Religiopockets, eveneens voor de voordelige abonnementsprijs. U hoeft ze dus niet telkens opnieuw te bestellen!
  • U krijgt de komende jaren telkens 2 of 3 nieuwe pockets met alle informatie op maat. Zo beschikt u steeds over een optimale en actuele expertise om het beleid van de kerkfabriek af te stemmen op de regelgeving.
  • U geniet een extra korting bij intekening op meerdere abonnementen.
  • U ontvangt een gratis verzamelmap.

 Er zijn twee abonnementsformules mogelijk:

  • Formule 1: bij uw bestelling van Religiopocket 9 ontvangt u eveneens alle reeds verschenen Religiopockets voor een voordelige abonnementsprijs. U krijgt automatisch alle nog te verschijnen Religiopockets toegestuurd.
  • Formule 2: u ontvangt Religiopocket 9 en krijgt automatisch alle nog te verschijnen Religiopockets toegestuurd.

 

Aanverwante producten:

/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets 

Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig