Religiopockets

Religiopockets

Beschrijving

Sinds de gefaseerde inwerkingtreding van het eredienstendecreet en het boekhoudreglement zijn er flink wat vragen gerezen omtrent de concrete uitvoering van de vernieuwde regelgeving. Hoe verloopt het overleg tussen kerkfabriek en gemeente? Wat is de rol van het centraal kerkbestuur? En wat is de positie van de parochie? In welke gevallen is de penningmeester van een kerkfabriek aansprakelijk? Wat met de wetgeving inzake overheidsopdrachten? Hoe kunnen investeringsprojecten heringepland worden? Wat omvat een afsprakennota bij het meerjarenplan?
 
In de praktijkgerichte reeks religiopockets vindt u een antwoord op alle vragen en twijfels die voortvloeien uit de vernieuwde wetgeving, met inbegrip van talrijke punten die niet expliciet aan bod komen in de regelgeving zelf. Hierbij worden alle wettelijke bepalingen op een begrijpbare wijze hertaald. We staan ook stil bij de praktische uitvoering ervan. Waar nodig belichten we het historisch perspectief en geven we genuanceerde duiding. Ook de heikele punten gaan we zeker niet uit de weg.
 
De behandelde onderwerpen in de Religiopockets gaan verder dan de puur juridische invalshoek. Zo wordt onder meer ook aandacht besteed aan patrimoniumbeheer, monumentenzorg, verzekeringen, vrijwilligers, investeringsprojecten, schenkingen, stichtingen, …
 
De Religiopockets richten zich tot iedereen – professionals en vrijwilligers – die met de erkende erediensten te maken heeft en op een vlotte wijze toegang wil hebben tot alle praktische informatie en beschikbare expertise.
 
 
Deze reeks wordt gedragen door:
  • Bart Van Dooren - adjunct van de directeur bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Financiën en Personeel
  • Geert Mertens - Adviseur financiën en personeel lokale besturen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen

 

 
 

Producten binnen deze reeks

/ Religiopocket 1 - Erediensten op gemeentelijk niveau | Editie 2013 
Interactie en samenwerking kerkfabriek - centraal kerkbestuur - gemeente

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 851 4
Verschijningsjaar: 2013
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: investeringen van A tot Z Religiopocket 2 - Erediensten: investeringen van A tot Z | Editie 2015 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 209 2
Verschijningsjaar: 2014
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn Religiopocket 3 - Erediensten: de financiële planning op korte en lange termijn | Editie 2015 
Budget, meerjarenplan en planningswijzigingen

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Waeyaert S., Van Grasdorff M.
ISBN: 978 90 4961 248 1
Verschijningsjaar: 2015
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten Religiopocket 4 - Erediensten: praktische gids voor overheidsopdrachten | Editie 2018 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 666 3
Verschijningsjaar: 2018
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen Religiopocket 5 - Erediensten: praktische gids voor verzekeringen 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Lenaers J., De Pagie J.
ISBN: 978 90 4960 850 7
Verschijningsjaar: 2013
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad Religiopocket 6 - Erediensten: organisatie en werking van de kerkraad 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: De Groote M., Rommel R.
ISBN: 978 90 4960 945 0
Verschijningsjaar: 2013
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 7 Religiopocket 7 - Onroerend erfgoed 
Verschijnt binnenkort

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Van Damme Marjolijn, Vandenhende Lise, Van Dooren Bart, Verloove Claartje
ISBN: 978 90 496 1xxx x
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 8 Religiopocket 8 – Veiligheidszorg voor parochiekerken 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Danckers Jonas, Stevens Dimitri , Olbrechts Anne-Cathérine
ISBN: 978 90 4961 722 6
Verschijningsjaar: 2018
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers Religiopocket 9 - Erediensten: vrijwilligers 

Deel van reeks: Religiopockets
Auteur: Matheï Steven, Giagnacovo Raf
ISBN: 978 90 4961 736 3
Verschijningsjaar: 2019
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig

Aanverwante producten:

Zakboekje penningmeester - Editie 2023 Zakboekje penningmeester - Editie 2023 
Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek

ISBN: 978 90 496 1987 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiocodex Religiocodex - Editie 2013 
Wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Auteur: Van Dooren Bart
ISBN: 978 90 4960 885 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Religiopockets Religiopockets - Abonneer u hier!  
... En geniet talrijke voordelen.