Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand

Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand
Auteur: Steennot R. , Meirlaen M.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1402 7
Aantal bladzijden:109
Verschijningsjaar: 2015

Beschrijving

<Een nieuwe editie van deze uitgave verschijnt binnenkort>

Door de explosieve groei van de elektronische handel worden steeds vaker overeenkomsten op afstand gesloten. Anders gezegd: overeenkomsten waarbij de partijen zich tot en met het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst niet in elkaars aanwezigheid bevinden.

De vaststelling dat partijen elkaar voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet ontmoeten is van groot belang, vooral wanneer de overeenkomst wordt gesloten tussen een onderneming en een consument.

Immers, in dat geval gelden de regels inzake overeenkomsten op afstand uit Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. Deze regels hebben tot doel de consument te beschermen, enerzijds door de onderneming te verplichten bepaalde informatie mee te delen aan de consument, anderzijds door de consument in principe een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen toe te kennen.

Die informatieverplichtingen en dat herroepingsrecht vormen de kern van dit praktijkgerichte dossier. Beide facetten (en de gevolgen van de uitoefening ervan) worden dan ook grondig geanalyseerd.

Maar ook andere bepalingen die een rol spelen bij overeenkomsten komen aan bod, zoals de bijzondere gedragscode bij de levering van gas en elektriciteit, de mogelijke aansprakelijkheid van de consument bij frauduleus gebruik van zijn elektronisch betaalinstrument, de bescherming van de consument die een grensoverschrijdende overeenkomst op afstand sluit, … 
 
 

Praktijkboek Recht en ICT: papier en digitaal gaan hand in hand

Bent u geabonneerd op het "Praktijkboek Recht en ICT"? Dan hebt u ook toegang tot de digitale editie van bovenstaand dossier (en van verschillende andere dossiers verschenen in deze reeks). Met alle voordelen die hiermee gepaard gaan:

  • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
  • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
  • Met enkele muisklikken jaagt u hele hoofdstukken of korte tekstselecties door de printer. Opslaan in pdf gaat even gemakkelijk.
   
  

Inhoudstafel

Inleiding
I. Algemene regeling voor overeenkomsten op afstand
1. Toepassingsgebied
2. Informatieverplichtingen
3. Herroepingsrecht
4. Uitvoering van de overeenkomst
5. Verbod van extra betalingen via standaardopties
II. Bijzondere regeling voor overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten
1. Toepassingsgebied
2. Informatieverplichtingen
3. Herroepingsrecht
III. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende overeenkomsten op afstand
1. Bewijslast
2. Dwingend karakter
3. Rechtskeuzebeding
IV. Additionele regelen voor diensten van de informatiemaatschappij
1. Toepassingsgebied
2. Informatieverplichtingen
V. Bijzondere regelen gas en elektriciteit
VI. Problematiek frauduleus gebruik betaalinstrument
VII. Problematiek frauduleus gebruik elektronische handtekening
VIII. Consumentenbescherming bij grensoverschrijdende overeenkomsten
1. Rome II - Verordening 
2. Rome I - Verordening