De balie van Brugge

Geschiedenis van de Orde van advocaten in het gerechtelijk arrondissement Brugge

De balie van Brugge
Auteur: Van den Abeele A.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 022 8
Aantal bladzijden:311
Verschijningsjaar: 2009
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
29 EUR
bestel

Beschrijving

In deze uitgave werpt auteur Andries Van den Abeele een unieke blik op de boeiende geschiedenis van de Balie van Brugge. Zowel de grote als de kleine gebeurtenissen komen uitgebreid aan bod: de evolutie aan de Balie, de zeden en gewoonten, de oorlogen en de naoorlogse weeën, de vernederlandsing, de eerste vrouwen aan de Balie, de Conferentie van de Jonge Balie, de geschiedenis en de “petite histoire”, ...
 
De geschiedenis van de Balie krijgt bovendien een levend gezicht dankzij een uitgebreid lexicon, dat de biografische gegevens over meer dan 500 leden van de balie tussen 1810 en 1950 bevat.
 
 

Inhoudstafel

 
Woord vooraf door Stafhouder Paul Bekaert
Hoofdstuk I
Advocaten in Brugge onder het Ancien Régime
Hoofdstuk II
Advocaten in de Franse en Hollandse tijd tot aan de Belgische onafhankelijkheid
Hoofdstuk III
De Brugse Balie van 1831 tot 1874
Hoofdstuk IV
De Brugse Balie van 1874 tot 1900
Hoofdstuk V
De Brugse Balie van 1900 tot 1940
Hoofdstuk VI
De Brugse Balie van 1940 tot 1944
Hoofdstuk VII
De Brugse Balie van 1945 tot 1950
Hoofdstuk VIII
Lexicon van de leden van de Brugse Balie
Hoofdstuk IX
Lijst van de stafhouders 1810 – 2009
Hoofdstuk X
Het jaarlijks aantal advocaten en stagiairs 1810 – 209
 
Bronnen
 
Bibliografie
 
Personenregister
 
Bedankingen
 
Intekenlijst