Memoires Roger Blanpain

"Wat kan ik voor u doen?"

Memoires Roger Blanpain
Auteur: Blanpain R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 893 8
ISBN-13:978 90 8584 893 6
Aantal bladzijden:384
Verschijningsjaar: 2008
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
28 EUR
bestel

Beschrijving

Professor, ex-politicus, schrijver, levensgenieter, echtgenoot en (groot)vader: Roger Blanpain (°1932) is het allemaal. Zijn sprankelende memoires werpen een fascinerende blik op de academische wereld en op de grote sociale evoluties van de Belgische en Europese naoorlogse samenleving. Evenzeer echter bieden ze een uniek ooggetuigenverslag van iemand die de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste 65 jaar vanop de eerste rij heeft meegemaakt.
 

'Memoires Roger Blanpain - Wat kan ik voor u doen?' is het persoonlijke en openhartige verhaal van een eigenzinnige jongen die zich wist te ontpoppen als een groot academicus en een wereldvermaard specialist arbeidsrecht.

In drie grote delen staat Roger Blanpain uitgebreid stil bij alle aspecten van zijn rijk gevulde leven.
 
Langs Dender en Dijle schetst Roger Blanpains levensverhaal: van zijn kinderjaren in Geraardsbergen tot zijn indrukwekkende carrière – als student, docent en decaan - aan de Leuvense rechtsfaculteit.
 
Wat kan ik voor u doen? overloopt de maatschappelijke problemen die Roger Blanpain in de loop van zijn lange carrière het meeste hebben aangegrepen, en waarover hij vaak uitgesproken standpunten heeft ingenomen.
 
Wat kunnen we samen doen? ten slotte, staat stil bij de lange weg die Roger Blanpain heeft afgelegd met studenten, collega’s en vrienden, en die hem heeft geleid in tal van nationale en internationale organisaties en verenigingen.
 
Deze memoires gunnen een verhelderende blik in verschillende sleuteldossiers uit de Belgische sociale geschiedenis, zoals de Badger Case, de Bolkesteinrichtlijn of Volkswagen Vorst. Bovendien geeft Roger Blanpain zijn onverbloemde mening over een aantal hete hangijzers, zoals de mensenhandel in het voetbal, de tabakslobby en het rookverbod, de positie van onthaalouders of de oneerlijke verhouding tussen arbeiders en bedienden. Zijn ideeën om de Belgische tewerkstelling te stimuleren verschaffen deze memoires een blijvend actueel karakter.
                                                                           
Dit boek is onmisbaar leesvoer, niet alleen voor diegenen die Roger Blanpain hebben gekend, maar voor iedereen die zichzelf weleens de vraag stelt: “Wat kan ik voor u doen?”

 

Proloog nu online leesbaar

 
De memoires van Roger Blanpain lezen "verrassend aangenaam" (Het Laatste Nieuws, 25 oktober 2008). Proeft u graag zelf eerst de sfeer van dit boek? Als voorsmaakje kunt u de proloog van het boek nu online lezen (klik hier). 

 

De eerste reacties:

 
"In het buitenland zien veel politici, hoogleraren en decision-makers allerhande het als een vorm van 'moral duty', een ereplicht aan de civiele gemeenschap: het schrijven van mémoires. In België en Vlaanderen zijn veel politici en academici nog altijd terughoudend om hun eigen leven aan papier toe te vertrouwen. Ten onrechte, zo toont Roger Blanpain aan. Hij schrijft niet alleen zijn leven, hij borstelt ook het portret van een generatie, met hun inzichten, hun perspectief, hun ontgoochelingen en verwezenlijkingen. Zoals wel vaker in zijn leven, verdient Roger Blanpain ook in dit initiatief navolging.”
                                                                                                  Walter Pauli, journalist (De Morgen)
 
 
“Roger Blanpain werd de meest gezaghebbende specialist arbeidsrecht van het koninkrijk en daarbuiten en hij is dit nog steeds tot op vandaag. Hij bouwde zeer snel een briljante internationale carrière uit. De verschillende fasen hiervan en de talrijke stapstenen die hij hierbij diende te betreden, heeft hij in onderhavig boek levendig beschreven.”
                                                                                                 Mark Eyskens, minister van staat
 
 
"Met zijn memoires beschrijft professor Blanpain haarfijn hoe Vlaanderen veranderd is tijdens de voorbije zeventig jaar. Zijn schets van het autoritaire onderwijssysteem in het preconciliaire college van Geraardsbergen toont ons waar we vandaan komen. In de memoires zitten we ook op de eerste rij bij de recente Vlaamse geschiedenis. We zien wat 'Leuven Vlaams' voor de jonge professor Blanpain betekende en we krijgen ook een waarheidsgetrouw beeld van het beleid van de historische rector Piet De Somer. De memoires herinneren er ook nog eens aan hoe zwaar professor Blanpain gewogen heeft, en NOG weegt op het maatschappelijk debat, met als recentste wapenfeit zijn kruistocht tegen passief roken."
                                                                                               Johny Vansevenant, journalist (VRT)
 
 
 
 
Lees hieronder een aantal krantenartikels die naar aanleiding van de publicatie van 'Memoires Roger Blanpain' zijn verschenen:
 

Inhoudstafel

 
Voorwoord – Marc Eyskens
 
Een leven lang: memoires
Deel 1
Langs Dender en Dijle
1
Aan de voet van de berg
2
Het Sint-Catharinacollege
3
Eens scout, altijd scout
4
Rechtenstudies in Leuven
5
New York, New York
6
Monitor aan de Leuvense rechtsfaculteit
7
Ten dienste van het vaderland
8
Een Congolees avontuur
9
Verdediging van mijn proefschrift
10
Docent Notarieel Recht
11
Professor Arbeidsrecht
12
Het XVIIde interuniversitair Rechtscongres
13
Leuven Vlaams
14
In de schaduw van Piet De Somer
15
Een vechtscheiding en een nieuw begin
16
Decaan van de rechtsfaculteit (1983-1987)
17
Senator voor de Volkunie
18
Gasthoogleraar en internationale contacten
19
De Koninklijke Vlaamse Academie van België (1992 tot heden)
20
Een eredoctoraat voor Prins Filip
21
Emeritus
22
De moord op Marco Biagi
 
 
Deel 2
Wat kan ik voor u doen?
23
De gladiatoren van de sport
24
Vernederlandsing van het bedrijfsleven
25
Uitzendarbeid: van paria tot prins
26
Officieren zijn dwangarbeiders
27
Multinationals en de Badger Case
28
De negen nullen van lerend Vlaanderen
29
Werk, een twaalfpuntenplan
30
Voor een sociale BTW
31
Onthaalouders hebben een nepstatuut
32
Het democratisch deficit van onze arbeidsverhoudingen
33
Apartheid tussen arbeiders en bedienden
34
Sociaal Europa: een lege doos
35
De Paus is strafbaar
36
Voor een rookvrije wereld
37
Big Brother: de controle van e-mail
38
Bolkestein: verkeerd begrepen en verguisd
39
E-mama’s en e-papa’s: het hoofd koel houden
40
Auteursrechten in de vergeetput
41
Vrijheid van vereniging in Wit-Rusland
 
 
Deel 3
Wat kunnen we samen doen?
42
Bezoek aan Genève: de internationale Arbeidsorganisatie
43
De Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (BWA)
44
De internationale Vereniging voor Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht (ISLSSL) en de internationale vereniging voor Arbeidsverhoudingen (IIRA)
45
The international Encyclopaedia of Laws
46
VRG Alumni
47
De Vereniging voor Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)
48
Happy At Work
 
 
 
Kan ik nog iets voor u doen?
 
Bijlagen