Openbare aanbiedingen en prospectus

De wet van 16 juni 2006

prospectus
Auteur: Vanderheyden K. , Bogaerts S. , Clerckx B. , D'Hondt P. , Gollier J-M. , Van Bever L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
Aantal bladzijden:319
Verschijningsjaar: 2007
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
65 EUR
bestel

Beschrijving

De wet van 16 juni 2006 zet de Prospectusrichtlijn om in het Belgisch recht. Deze omzetting gaat gepaard met een volledige herziening van de reglementering inzake openbare aanbiedingen van effecten, en dit in het licht van een Europese eengemaakte markt van financiële diensten.
 
De auteurs belichten de belangrijkste doorgevoerde wijzigingen. Ze gaan daarbij dieper in op de publicatieverplichting van het prospectus, zijn toepassingsgebied en zijn vrijstelling. In een uitgebreide beschouwing wordt vervolgens het verloop van een beursintroductie behandeld. De analyse van de nieuwe vereisten inzake financiële en boekhoudkundige informatie geeft dit tweetalige boek een uiterst praktijkgericht karakter.

Inhoudstafel

 
Introduction à la loi du 16 juin 2006 rélative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
1
Introduction
2
Notion d’offre publique
3
Obligation de publier un prospectus et dérogations à cette obligation – Cas où un document contenant des informations équivalentes doit être rendu disponible
4
Publication du prospectus
5
Régime linguistique du prospectus
6
Régime “harmonisé” qui découle de la transposition de la Directive
7
Régime “non harmonisé”
8
Régime de responsabilité en matière de prospectus
9
Communication à caractère promotionnel
 
 
 
De prospectusplicht
1
Inleiding
2
Link toepassingsgebied, prospectusplicht en toezicht : Prospectuswet versus Prospectusrichtlijn
3
Toepassingsgebied
4
Prospectusplicht
 
 
 
Verloop van een IPO en het prospectus – Primaire marktpraktijken
1
Inleiding
2
Rudimentair schema van een (Belgisch) IPO-proces
3
Marketing: vanaf wanneer is er een openbare aanbieding “aan de hand”?
4
Reclame
5
Prospectus: inhoud en vorm
6
Inhoud van het prospectus van geharmoniseerde verrichtingen
7
Inhoud en vorm van het prospectus van niet-geharmoniseerde verrichting
8
Prijs en aantal effecten
9
Goedkeuring
10
Publicatie
11
Taal van het prospectus
12
Primaire marktpraktijken
13
Enkele kerngedachten
 
 
 
Financiële rapporteringsvereisten conform de Wet van 16 juni 2006
1
Inleiding
2
De onafhankelijke accountant
3
Historische financiële informatie
4
Pro forma financiële informatie
5
Winstprognoses en –ramingen
6
Tussentijds financiële informatie
7
Werkkapitaal
 
 
 
Information financière et lien de causalité
1
Introduction
2
Eléments de théorie financière
3
Le rôle de la CBFA, les devoirs d’information de l’émetteur et les droits à l’information de l’investisseur
4
Réflexions sur le lien de causalité dans le cadre de la responsabilité du fait du prospectus 
5
Conclusions