CDPK - Chroniques de Droit Public | Publiekrechtelijke Kronieken

CDPK - Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken
Editor: Lust S. , Nihoul M.
Publicatievorm:    Tijdschrift
Kenmerken: Vastbladig
ISSN:1379-0323
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten) *
265 EUR
bestel
Prijs voor advocaten-stagiairs (incl. btw en verzendkosten) *
195 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw en verzendkosten) *
110 EUR
bestel
Abonnement buitenland (EU) (incl. btw en verzendkosten) *
275 EUR
bestel
Prijs voor VJV-leden (incl. btw en verzendkosten) *
230 EUR
bestel
* Alle prijzen zijn abonnementsprijzen en gelden voor een jaarabonnement van 4 opeenvolgende gedrukte nummers. Uw jaarabonnement op CDPK wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. U kunt uw abonnement op CDPK schriftelijk opzeggen, ten minste één maand voor het verstrijken van het lopende (en te betalen) jaarabonnement.

Beschrijving

Door hun omvang en complexiteit zijn de evoluties in het publiek- en administratief recht moeilijk bij te houden. CDPK is de geschikte oplossing voor wie zich wil verdiepen in de meest recente wijzigingen inzake het publiek- en administratief recht en hun jurisprudentiële en doctrinaire interpretatie.

Met wetenschappelijke artikels, jurisprudentie ter zake, recente arresten van de Raad van State en recensies van pas verschenen publicaties houdt CDPK u viermaal per jaar op de hoogte van de laatste evoluties in het publiek- en administratief recht.

CDPK heeft in de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd als het wetenschappelijk-juridisch tijdschrift bij uitstek inzake publiekrecht. Een volledige jaargang bestrijkt maar liefst 800 bladzijden. Door de Vlaamse Interuniversitaire Raad werd CDPK bekroond met een A-label.

Dit tweetalig tijdschrift biedt u vier keer per jaar:

  • wetenschappelijke doctrinaire artikels
  • jurisprudentie, vaak voorzien van diepgaande annotaties
  • syntheses van arresten van de Raad van State, gebundeld volgens een overzichtelijk trefwoordensysteem
  • recensies van recent verschenen publicaties
  • kronieken, beschouwend en maatschappijkritisch

Redactie / Rédaction

Robert ANDERSEN – premier président du Conseil d’Etat, UCL
Gustaaf BAETEMAN (✝) – eerste voorzitter em. Raad van State, VUB
Willy DEROOVER – ere-eerste voorzitter Raad van State

Kernredactie / comité restreint

Sabien LUST (hoofdredacteur) – advocaat, UGent
Marc NIHOUL (rédacteur en chef) – avocat, UNamur
Sven BOULLART – advocaat
Peter FLAMEY – advocaat
Jan GHYSELS – advocaat
Frank JUDO – advocaat
Bruno LOMBAERT – avocat, FUSL
Jens MOSSELMANS (redactiesecretaris) – advocaat
Arne VANDAELE – advocaat, KUL
Aurélien VANDEBURIE (secrétaire de rédaction) – Avocat, ULB & UNamur
Renaud VAN MELSEN – avocat, UNamur
Gregory VERHELST – advocaat
Aube WIRTGEN – advocaat, VUB
Stephan WYCKAERT (✝) – ULB

Aanverwante producten:

TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief digitaal abonnement

Deel van reeks: Onze omgeving
ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift