Vlaams milieubeleid: in staat van/tot vernieuwing?

Vlaams milieubeleid
Editor: Leroy P. , Loots I.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 233 6
ISBN-13:978 90 8584 233 0
Aantal bladzijden:208
Verschijningsjaar: 2006
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Is het Vlaams milieubeleid goed georganiseerd?
Staat het open voor vernieuwing en is het in staat tot vernieuwing?

In deze uitgave komen volgende thema's aan bod: doelgroepenbeleid, participatie, europeanisering en meerlagig bestuur, verhandelbare emissierechten, externe integratie van milieubeleid, economische onderbouwing en beleidsevaluatie.  Is, op deze voorbeeldterreinen en in het algemeen, het Vlaams milieubeleid in staat van vernieuwing en in staat tot vernieuwing?

Vernieuwing van het milieubeleid is overal gaande: vanwege de complexiteit van milieuvraagstukken en de noodzaak van een integrale aanpak, vanwege de internationalisering en de tendens tot decentrale beleidsvoering, vanwege de vermarkting en de individualisering.  Hoe staat het met de vernieuwing van het Vlaams milieubeleid?  Kunnen we mechanismen van vernieuwing en hindernissen daarvoor identificeren?

Inhoudstafel

1. Beleidswetenschappelijk onderzoek over het Vlaams milieubeleid
2. Multi-actor milieubeleid: veranderende samenwerking tussen milieuoverheid en doelgroepen?
3. Participatie aan het Vlaams milieubeleid: een diversiteit aan praktijken
4. Effectiviteit en legitimiteit van de Vlaamse aanpak van het meerlagig milieubeleid
5. Externe integratie en doorwerking van het milieubeleid
6. Het reguleringstraject voor verhandelbare emissierechten in het Vlaams klimaatbeleid
7. De milieueconomie in het Vlaams milieubeleid
8. To BE of not to BE? De institutionalisering van milieubeleidsevaluatie in Vlaanderen
9. Vlaams milieubeleid: kansen en hindernissen voor vernieuwing