Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies

Editie 2020

Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies
Auteur: Matthys Joris , De Braekeleer Sarah
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1851 3
Aantal bladzijden:448
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
225 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
175 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De uitwerking van een coherente (en juridisch correcte) set van belastingreglementen en retributies is geen sinecure, niet het minst door de complexe wetgeving en rechtspraak ter zake. Dankzij "Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies' wordt deze belangrijke opdracht alvast een stuk eenvoudiger.

Al meer dan 25 jaar bundelt dit praktische naslagwerk de modellen van de meest gebruikte gemeentebelastingen en gemeenteretributies. het is opgedeeld in:
   
Een methodologisch luik

Dit luik gaat niet alleen dieper in op de algemene voorschriften voor belastingreglementen en retributiereglementen. Het staat ook stil bij de concrete procedureformaliteiten om een reglement te laten aanvaarden door de gemeenteraad en om het vervolgens te publiceren, het wijdt een volledig deel aan het toezicht op belastingreglementen ...
   
Een thematisch geordende inventaris van modellen van belastingen en van retributies,
aangevuld met een handig trefwoordenregister

Daarbij gaat elk model gepaard met een tekst die als uitgangspunt kan dienen om een juridisch coherent en correct reglement op te maken. Inclusief varianten die een reglement op maat mogelijk maken, rekening houdend met de eigenheid van de gemeente.

Auteurs Joris Matthys en Sarah De Braekeleer vullen de teksten verder aan met pertinente commentaren, zoals uitdiepingen op basis van wetgeving (omzendbrieven met actuele richtlijnen), verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, nuttige opmerkingen en tips over de interpretatie van het model, …
   
Kortom ...

“Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies” is methodologisch onderbouwd, juridisch up-to-date én exhaustief. Anders gezegd: een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die bij de opstelling van belastingreglementen betrokken is.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Inleiding - Belastingreglementen
1. Inleiding
2. Voorschriften met betrekking tot het gemeenteraadsbesluit en het belastingreglement
3. Formaliteiten
4. Wijzigingen aan een eerder goedgekeurd reglement
5. Het bestuurlijk toezicht
6. Bijlage: Belastingreglement - Schematische voorstelling
   
II. Inleiding - Retributiereglementen
1. Rechtsgrond en bevoegdheid
2. Onderscheid tussen een belasting en een retributie
3. Gevolgen van de kwalificatie als retributie
4. Totstandkoming retributiereglement 
5. Bekendmaking 
   
III. Modellen van gemeentebelastingen
1. Belastingen omwille van dienstverlening
2. Verhaalbelastingen
3.  Belastingen op economische activiteiten
4. Belastingen inzake reclame en verspreiding van drukwerk
5. Belastingen op het gebruik van het openbaar domein
6. Belastingen op het patrimonium
7. Opcentiemen op een gewestelijke belasting
8. Aanvullende belastingen op een federale belasting 
   
IV. Modellen van gemeenteretributies
1. Modellen van gemeenteretributies
   
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Lokale fiscaliteit in de praktijk Lokale fiscaliteit in de praktijk 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Raes Peter, Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 8584 306 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Astaes Jan, Van Dooren E.
ISBN: 978 90 4961 399 0
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Lokale belastingen op economische activiteiten Lokale belastingen op economische activiteiten 
Klein modellenboek met grote inspiratie

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Braekeleer Sarah, Matthys Joris
ISBN: 978 90 4961 731 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Lokale overheidsinvesteringen goed beheren Lokale overheidsinvesteringen goed beheren 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Cornélis Michel, Dessoy Arnaud
ISBN: 978 90 496 1806 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig