Verkeerssignalisatie

Editie 2024

Verkeerssignalisatie
Auteur: De Bisschop Geert , Caelen Erik ,
Met medewerking van: Peeters Gerry
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 211 5
Aantal bladzijden:637
Verschijningsjaar: 2024
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
166 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
133 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Een veilig en vlot verkeer: een kwestie van een correcte en zinvolle verkeerssignalisatie? Gemakkelijker gezegd dan gedaan. De voorschriften die het verkeer in goede banen moeten leiden, zijn soms even moeilijk te ontwarren als een verkeersknoop in een grootstad.

Het boek “Verkeerssignalisatie” schept de broodnodige klaarheid, door alle regels betreffende de verkeerssignalisatie op een overzichtelijke en geordende manier bij elkaar te brengen. “Verkeerssignalisatie” is:

  • Duidelijk. Het boek biedt een helder en volledig beeld van alle voorschriften met betrekking tot verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen.
  • Volledig. De auteurs zien geen enkel voorschrift over het hoofd.
  • Geïllustreerd. Het boek bevat talrijke schema’s, schetsen en gekleurde illustraties.
  • Up-to-date. “Verkeerssignalisatie" bevat de meest actuele informatie, o.a. over de nieuwe regels inzake veiligheidsinrichtingen aan spooroverwegen en over specifieke onderborden voor elektrische auto’s.

Kortom, “Verkeerssignalisatie” vormt een handige gids waarmee iedere politiemedewerker meteen aan de slag kan, een nuttig werkinstrument waarop de aannemer van openbare werken kan bouwen en een leerrijke leidraad waarin iedere weggebruiker – van beginnende chauffeur tot ervaren rijlesgever – snel zijn weg vindt.
 

Raadpleeg de digitale editie van dit boek in BlueConnect

Digitale boekenplank    

De digitale editie van deze uitgave vindt u ook terug in één of meerdere modules van BlueConnect.

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Graag meer informatie, een vrijblijvende offerte of een demo? Maak kennis met BlueConnect op www.blueconnect.be of neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@blueconnect.be.

     
Als eerste op de hoogte van onze initatieven en van al het belangrijke nieuws over en voor de politie? Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief.


  

Inhoudstafel

I. De verkeerslichten
1. Toelichtingen
2. Soorten verkeerslichten
II. De verkeersborden
1. Indeling en algemene bepalingen
2. Opstelling van de verkeersborden
3. Minimumafmetingen van de verkeersborden
4. Gevaarsborden - A-reeks
5. Verkeersborden betreffende de voorrang - B-reeks
6. Verbodsborden - C-reeks
7. Gebodsborden - D-reeks
8. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren - E-reeks
9. Aanwijzingsborden - F-reeks
10. Onderborden
11. Verkeersborden met zonale geldigheid
12. Signalisatie met veranderlijke informatie
13. Signalisatiemodellen
14. Toeristische borden
15. Straatnaamborden
16. Praatpalen
17. Rijstrooksignalisatie en signalisatie van toepassing op delen van de openbare weg
III. Wegmarkeringen
1. Algemene informatie
2. Kleur van de wegmarkeringen
3. Overlangse markeringen die rijstroken aanduiden
4. Overlangse voorlopige markeringen die een rijstrook aanduiden
5. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
6. Markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden
7. Dwarsmarkeringen
8. Andere markeringen
9. Rechtspraak
IV. Werken en verkeersbelemmeringen
1. Wettelijke en reglementaire voorschriften
2. Algemeenheden
3. Toelating - Vergunning
4. Signalisatie
5. Praktische toepassingen
6. Andere hindernissen
7. Bijlagen
V. Bijzondere signalisatie
1. Wielerwedstrijden
2. Wielertoerisme
3. Ladingsbord
4. Gewichtsbord
5. Snelheidsplaat op sommige voertuigen
6. Militaire kolonnes
7. Gevaarsdriehoek
8. Transport gevaarlijke stoffen
9. Overwegen
10. Wandel- of loopwedstrijden
11. Achterwaartse signalisatie voor lange en zware voertuigen
12. Schoolvervoer
13. Opvallende markering
14. Toegang tot de bossen
15. Signalisatie gesloten parkeergebouwen in functie van LPG-voertuigen
16. Woon-werkverkeer
VI. Verkeerstechnische maatregelen
1. Verhoogde inrichtingen
VII. Regelgeving
1. Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Uittreksel
2. Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer
3. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Uittreksel
4. Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens werden bepaald - Uittreksel
5. Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
6. Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
7. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 
De innovatieve informatie- en inspiratiebron voor slim politiewerk

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken.

Aanverwante producten:

De verkeerscontrole De verkeerscontrole 
Editie 2023

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: François Peter, Van Thienen Bart
ISBN: 978 90 496 1990 9
Publicatievorm: Boek , Online in Connect