Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie
Auteur: De Bisschop G.
Publicatievorm:    Boek , Online in Connect
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 211 5
Aantal bladzijden:623
Deel van reeks:    BlueConnect - Basismodule , BlueConnect - Module Verkeer

Beschrijving

<Een nieuwe editie van deze uitgave verschijnt binnenkort>

Een veilig en vlot verkeer: een kwestie van een correcte en zinvolle verkeerssignalisatie? Gemakkelijker gezegd dan gedaan. De voorschriften die het verkeer in goede banen moeten leiden, zijn soms even moeilijk te ontwarren als een verkeersknoop in een grootstad.

Het boek “Verkeerssignalisatie” schept de broodnodige klaarheid, door alle regels betreffende de verkeerssignalisatie op een overzichtelijke en geordende manier bij elkaar te brengen. “Verkeerssignalisatie” is:

  • Duidelijk. Het boek biedt een helder en volledig beeld van alle voorschriften met betrekking tot verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen.
  • Volledig. Auteur Geert De Bisschop ziet geen enkel voorschrift over het hoofd.
  • Geïllustreerd. Het boek bevat talrijke schema’s, schetsen en gekleurde illustraties.
  • Up-to-date. “Verkeerssignalisatie" bevat de meest actuele informatie, o.a. over de nieuwe regels inzake veiligheidsinrichtingen aan spooroverwegen en over specifieke onderborden voor elektrische auto’s.

Kortom, “Verkeerssignalisatie” vormt een nuttig werkinstrument waarop de aannemer van openbare werken kan bouwen, een handige gids waarmee iedere politiemedewerker meteen aan de slag kan en een leerrijke leidraad waarin iedere weggebruiker – van beginnende chauffeur tot ervaren rijlesgever – snel zijn weg vindt.
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT - MODULE VERKEER

BlueConnect: online kennispunt voor de politieBlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules, zoals BlueConnect - Module Verkeer, bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, wetgeving, ...

Al geabonneerd op BLUECONNECT - MODULE VERKEER?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT - MODULE VERKEER?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.

 

 

Inhoudstafel

I. De verkeerslichten
1. Toelichtingen
2. Soorten verkeerslichten
II. De verkeersborden
1. Indeling en algemene bepalingen
2. Opstelling van de verkeersborden
3. Minimumafmetingen van de verkeersborden
4. Gevaarsborden - A-reeks
5. Verkeersborden betreffende de voorrang - B-reeks
6. Verbodsborden - C-reeks
7. Gebodsborden - D-reeks
8. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren - E-reeks
9. Aanwijzingsborden - F-reeks
10. Onderborden
11. Verkeersborden met zonale geldigheid
12. Signalisatie met veranderlijke informatie
13. Signalisatiemodellen
14. Toeristische borden
15. Straatnaamborden
16. Praatpalen
III. Wegmarkeringen
1. Algemene informatie
2. Kleur van de wegmarkeringen
3. Overlangse markeringen die rijstroken aanduiden
4. Overlangse voorlopige markeringen die een rijstrook aanduiden
5. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
6. Markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden
7. Dwarsmarkeringen
8. Andere markeringen
9. Rechtspraak
IV. Werken en verkeersbelemmeringen
1. Wettelijke en reglementaire voorschriften
2. Algemeenheden
3. Toelating - Vergunning
4. Signalisatie
5. Praktische toepassingen
6. Andere hindernissen
7. Bijlagen
V. Bijzondere signalisatie
1. Wielerwedstrijden
2. Wielertoerisme
3. Ladingsbord
4. Gewichtsbord
5. Snelheidsplaat op sommige voertuigen
6. Militaire kolonnes
7. Gevaarsdriehoek
8. Transport gevaarlijke stoffen
9. Overwegen
10. Wandel- of loopwedstrijden
11. Achterwaartse signalisatie voor lange en zware voertuigen
12. Schoolvervoer
13. Opvallende markering
14. Toegang tot de bossen
15. Signalisatie gesloten parkeergebouwen in functie van LPG-voertuigen
16. Woon-werkverkeer
VI. Verkeerstechnische maatregelen
1. Verhoogde inrichtingen
VII. Regelgeving
1. Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer - Uittreksel
2. Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen over het wegverkeer
3. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Uittreksel
4. Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens werden bepaald - Uittreksel
5. Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
6. Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
7. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
   
   

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect - Basismodule 
De online bibliotheek voor de politie

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

BlueConnect - Module Verkeer 
De online informatiebron met een unieke focus op verkeer

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

De verkeerscontrole De verkeerscontrole 
Editie 2022

Deel van reeks: BlueConnect - Module Verkeer
Auteur: François Peter, Van Thienen Bart
ISBN: 978 90 496 1954 1
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig