De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019

De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019
Auteur: Welvaert S.
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 784 4
Aantal bladzijden:282
Verschijningsjaar: 2019
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
79 EUR
bestel

Beschrijving

Sinds 2016 voert de wetgever gestaag wijzigingen door aan de Wet op het politieambt. Inhoudelijke wijzigingen gaan gepaard met tal van andere aanpassingen, waaronder een meer voor de hand liggende indeling en nummering. En toch … de combinatie van nieuwe en gewijzigde wetgeving maakt het niet altijd makkelijk om het bos door de bomen te zien.

Door het aanreiken van verhelderende definities schept dit boek klaarheid in het kluwen van nieuwe en gewijzigde wetgeving: de bestuurlijke inbeslagname, de gewijzigde bevoegdheden van de agenten van politie, de invoering van nieuwe personeelscategorieën waaronder de beveiligingsagenten en de beveiligingsagenten van politie, het gebruik van camera’s door politiediensten, het politioneel informatiebeheer ...

Op overzichtelijke en chronologische wijze voorziet Stefan Welvaert alle wetsartikels van de Wet op het politieambt van een heldere toelichting en/of commentaar. Daarbij baseert de auteur zich op samenvattingen, memories van toelichting, voorontwerpen, wetsontwerpen enz. om de intrinsieke bedoeling en interpretatie van de wetgever te verduidelijken.

Ook wetten die nog niet van kracht zijn – maar wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten en de publicatie in het Belgisch Staatsblad – worden in het boek belicht, zodat het in de toekomst te allen tijde als een betrouwbaar overzichtswerk kan dienen.

De diepe analyse, goede becommentariëring en eenduidige interpretatie van de Wet op het politieambt garanderen de lezer een totaalbeeld en vergaand inzicht in deze materie.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

 

Inhoudstafel

Inleiding
1. Algemene bepalingen
1.1. Krachtlijnen van de wet
1.2. Toepassingsgebied
1.3. Begrippen
1.4. De officier van bestuurlijke politie
2. Gezag over de politiediensten en leiding ervan
2.1. Algemene bepalingen
2.2. Betrekkingen van de politiediensten met de overheden
2.3. Coördinatie en leiding van de operaties
2.4. De vorderingen
2.5. Maatregelen tot overleg en coördinatie
2.6. De bevoegdheden inzake bestuurlijke politie
3. Opdrachten van de politiediensten
4. De algemene vorm en voorwaarden van uitvoering van de opdrachten
4.1. Zichtbaar gebruik van camera's
4.2. Bezoek van bepaalde plaatsen
4.3. Fouillering
4.4. Bestuurlijke inbeslagneming en arrestatie
4.5. Identiteitscontrole
4.6. Bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid
4.7. Berekening van de termijnen
4.8. Gebruik van dwangmiddelen
4.9. Processen-verbaal
4.10. Identificatie en legitimatie
4.11. Bijstand bij de uitvoering van de opdrachten en "sterke arm"
4.12. Het informatiebeheer
4.13. De vorm waarin en de voorwaarden waaronder de opdrachten door de agenten van politie worden vervuld
4.14. De vorm waarin en de voorwaarden waaronder de opdrachten voor de beveiligingsassistenten en -agenten worden vervuld
4.15. Territoriale bevoegdheid
4.16. Bijstand
4/1. De specifieke vorm en voorwaarden van uitvoering van de opdrachten
4/1.1. Toezicht op het gebruik van de specifieke vorm en voorwaarden van uitvoering van de opdrachten
4/1.2. Niet-zichtbaar gebruik van camera's
5. Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtshulp
   
   

Aanverwante producten:

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
blueconnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

COL 17/2012 – Een bespreking COL 17/2012 – Een bespreking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys B.
Publicatievorm: Online
de wapenwet De Wapenwet - Administratieve opdrachten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Deceuninck L.
ISBN: 978 90 496 1574 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
EHB administratief toezicht Eerste hulp bij administratief toezicht  

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maes S.
ISBN: 978 90 496 1552 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maertens J.
ISBN: 978 90 4961 607 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verhoor Verhoor - Wettelijk kader en context 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Broeckx Eric
Publicatievorm: Online