Loketboek Nationaliteit

Editie 2018

Nationaliteit
Auteur: Lievens N.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 690 8
Aantal bladzijden:239
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
75 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
65 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Op 1 januari 2013 is de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek Belgische nationaliteit in werking getreden. De bedoeling was de verwerving van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. De procedure werd aanzienlijk moeilijker gemaakt door een aantal integratiecriteria op te leggen.

De administratieve vereenvoudiging die de wetgever voor ogen had, blijkt in praktijk toch anders uit te vallen. De opdracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand is ruimer en omslachtiger geworden. Naast het correct informeren van de burger en de controle van alle stavingsstukken moet de ambtenaar ook instaan voor de volledigheid van de nationaliteitsverklaring wat een grondige en tijdrovende analyse vergt.

Dit loketboek nationaliteit gidst u op een schematische en een bevattelijke wijze van a tot z door de procedure en de begrippenlijst. Aan de hand van enkele voorbeelden, documenten, FAQ’s wordt de wetgeving naar de praktijk vertaald. De meest recente wetswijziging van 18 juni 2018 werd verwerkt.
 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?

 

Inhoudstafel

Deel 1: Nationaliteitsverklaring
1. Enkele algemene begrippen van het wetboek Belgische nationaliteit
2. Verkrijgen Belgische nationaliteit voor de leeftijd van 18 jaar
3. Verkrijgen Belgische nationaliteit vanaf de leeftijd van 18 jaar
4. Procedure – stappenplan
5. Herkrijgen van de Belgische nationaliteit
6. Afstand doen van de Belgische nationaliteit
7. Aktemodellen – Overschrijving nationaliteitsverklaring – overschrijving vonnis

Deel 2: Naturalisatie
1. Regelgeving en schema
2. Aanvraag op basis van buitengewone verdiensten
3. Aanvraag als erkende staatloze
4. Verloop van de naturalisatieprocedure

Deel 3: Wetgeving en verwijzingen
1. Wetgeving
2. Rechtsleer

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

oranjeconnect OranjeConnect > Burgerlijke Stand 

Alle kennis voor en door de dienst Burgerlijke Stand, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Verbeek M.
ISBN: 978 90 4961 098 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lievens N.
ISBN: 978 90 4961 786 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig