De wet op het politieambt - Commentaar

De wet op het politieambt commentaar
Auteur: Welvaert S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 638 0
Aantal bladzijden:198
Verschijningsjaar: 2018
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
55 EUR
bestel

Beschrijving

Sinds 2016 voert de wetgever gestaag wijzigingen door aan de Wet op het politieambt.

Dit boek vormt een commentaar op de ‘nieuwe’ wet en bevat alle recente wetswijzigingen: de bestuurlijke inbeslagname, de gewijzigde bevoegdheden van de agenten van politie, de invoering van nieuwe personeelscategorieën waaronder de beveiligingsagenten en de beveiligingsagenten van politie, het gebruik van camera’s door politiediensten en het politioneel informatiebeheer.

De wet werd niet alleen inhoudelijk gewijzigd, maar kreeg ook een meer voor de hand liggende indeling en nummering.

In deze publicatie vindt u de vernieuwde wet, telkens voorzien van de nodige toelichting uit samenvattingen, memories van toelichting, voorontwerpen, wetsontwerpen en de coördinatie van de verschillende artikelen gepubliceerd door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. De bijhorende commentaar verduidelijkt op die manier de intrinsieke bedoeling en de interpretatie van de wetgever.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

 


Inhoudstafel


HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Krachtlijnen van de wet
Toepassingsgebied
Begrippen
De officier van bestuurlijke politie

HOOFDSTUK 2 – GEZAG OVER POLITIEDIENSTEN EN LEIDING ERVAN
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
Afdeling 2 – Betrekkingen van de politiediensten met de overheden
Afdeling 3 – Coördinatie en leiding van de operaties
Afdeling 4 – De vorderingen
Afdeling 5 – Maatregelen tot overleg en coördinatie
Afdeling 6 – De bevoegdheden inzake bestuurlijke politie

HOOFDSTUK 3 – OPDRACHTEN VAN DE POLITIEDIENSTEN
De opdrachten van bestuurlijke politie
De opdrachten van gerechtelijke politie
De politie over het wegverkeer
De politie der zeevaart en scheepvaart
De politie der luchtwegen
De politie der spoorwegen
De bijzondere opdrachten inzake bescherming en beveiliging
De opdrachten bij ramp, onheil of schadegeval
Het toezicht op bepaalde personen
Het toezicht op de geesteszieken
Het toezicht op de geïnterneerden
Het toezicht op de veroordeelden
Het toezicht op de vreemdelingen
De opdrachten bij grote volkstoelopen en het uiteendrijven
Het toezicht op de gevangenen, gevangenissen en hoven en rechtbanken
Het toezicht op gevaarlijke of verlaten dieren
Administratieve taken

HOOFDSTUK 4 – DE ALGEMENE VORM EN VOORWAARDEN VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN
Afdeling 1 – Zichtbaar gebruik van camera’s
Afdeling 2 – Bezoek van bepaalde plaatsen
Afdeling 3 – Fouilleringen
Afdeling 4 – Bestuurlijke inbeslagneming en arrestatie
Afdeling 5 – Identiteitscontrole
Afdeling 6 – Bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid
Afdeling 7 – Berekening van de termijnen
Afdeling 8 – Gebruik van dwangmiddelen
Afdeling 9 – Processen-verbaal
Afdeling 10 – Identificatie en legitimatie
Afdeling 11 – Bijstand bij de uitvoering van de opdrachten en “sterke arm”
Afdeling 12 – Het informatiebeheer
Afdeling 13 – De vorm waarin en de voorwaarden waaronder de opdrachten door de agenten van politie worden vervuld
Afdeling 14 – De vorm waarin en de voorwaarden waaronder de opdrachten voor de beveiligingsassistenten en -agenten worden vervuld
Afdeling 15 – Territoriale bevoegdheid
Afdeling 16 – Bijstand

HOOFDSTUK 4/1 – DE SPECIFIEKE VORM EN VOORWAARDEN VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN
Afdeling 1 – Toezicht op het gebruik van de specifieke vorm en voorwaarden van uitvoering van de opdrachten
Afdeling 2 – Niet-zichtbaar gebruik van camera’s

HOOFDSTUK 5 – BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSHULP

 

Aanverwante producten:

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
de wapenwet De Wapenwet - Administratieve opdrachten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Deceuninck L.
ISBN: 978 90 496 1574 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
EHB administratief toezicht Eerste hulp bij administratief toezicht  

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Maes S.
ISBN: 978 90 496 1552 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Maertens J.
ISBN: 978 90 4961 607 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
BlueConnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

COL 17/2012 – Een bespreking COL 17/2012 – Een bespreking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Versluys B.
Publicatievorm: Online