Bevolking - Identiteitsdocumenten

Editie 2020

Bevolking - Identiteitsdocumenten
Auteur: Vercammen Inge
Publicatievorm:    Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:/
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

Deze publicatie omvat alle informatie over de verschillende identiteitsdocumenten die kunnen worden uitgereikt. Per identiteitsdocument krijgt u antwoord op relevante vragen:

  • Het identiteitsbewijs voor een kind – 12 jaar : aan wie af te geven? Geldigheidsduur en opmaak? 
  • De kids-ID: te gebruiken als reisdocument? Aanvraag? Beoordeling van het ouderlijk gezag? 
  • De elektronische identiteitskaart: welke gegevens zijn al dan niet elektronisch leesbaar? Hoe de burger oproepen en op welke manier de kaart afleveren? Wat met pin/pukcodes? 
  • De elektronische vreemdelingenkaart: welke modellen? Wie zijn rechthebbenden? 
  • Het paspoort: welke beveiligingstechnieken zijn er? Kan men een tweede paspoort afleveren? 

In het tweede deel kan u allerlei officiële modellen terugvinden, actueel volgens de algemene onderrichtingen van 2 mei 2017.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BEVOLKING

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BEVOLKING?

 


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Het identiteitsstuk voor kinderen -12 jaar
Hoofdstuk 2. Het identiteitsbewijs voor een kind -12 jaar

1. Definitie
2. Omschrijving
3. Afgiftevoorwaarden
4. Geldigheidsduur
5. Opmaak
6. Vergelijking –identiteitsbewijs – Kids-ID
7. Registratie in het rijksregister
8. Verlies, diefstal of beschadiging
Hoofdstuk 3. De Kids-ID
1. Beschrijving
2. De Kids-ID als reisdocument
3. Geldigheid van de Kids-ID
4. Aanvraag van de Kids-ID
5. Beoordeling van het ouderlijk gezag
6. Kennisgeving aan ouder aanvraag Kids-ID indien de ouders niet meer samenwonen
7. Het versturen van de Kids-ID van Zetes Cards naar de gemeente
8. Stappenplan activering van de Kids-ID
9. Speciale situatie: het kind verblijft in een pleeggezin of in een pleeginstelling
10. Hoe werkt www.halloouders.be?
11. Dringende procedure
12. Verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID in het binnenland
13. Verlies, diefstal of vernietiging van de kids-ID in het buitenland
Hoofdstuk 4. De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen
Hoofdstuk 5.De elektronische identiteitskaart

1. Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
2. Recht op toegang – Recht op verbetering
3. Wat is de juridische waarde van de digitale handtekening?
4. Het dragen van de identiteitskaart
5. De hoofdrolspelers
6. Gegevens op de identiteitskaart
7. Geldigheidsduur van de identiteitskaart
8. Prijs van de identiteitskaart
9. Uitreiking van de elektronische identiteitskaart
10. Oproeping van de burger
11. Speciale situaties tijdens oproeping
12. Aanvraag van de elektronische identiteitskaart
13. Dringende procedure/zeer dringende procedure/zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering
14. Productie van de elektronische identiteitskaart
15. Aflevering van de elektronische identiteitskaart
16. Speciale situaties tijdens uitreiking
17. De pin/pukcodes
18. Speciale gevallen
19. Werkwijze wanneer het Rijksregister een vraag om terugbetaling ontvangt van onkosten die veroorzaakt zijn door een kaart met een productiefout
20. Facturatie van de elektronische identiteitskaarten
21. Strijd tegen het terrorisme en radicalisme – intrekking of weigering tot uitreiking van de elektronische kaart
22. Verlies, diefstal of vernietiging van de elektronische identiteitskaart
Hoofdstuk 6. De elektronische vreemdelingenkaarten
1. De Europese context
2. Doelstellingen
3. Gebruikte beveiligingstechnieken
4. De verschillende modellen
5. Rechthebbenden op elektronische vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten
6. Prijs van de elektronische vreemdelingenkaart
7. Gebruik van talen
8. Het dragen van de elektronische vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
9. Verlies, diefstal, vernietiging van een elektronische vreemdelingenkaart en van de verblijfsdocumenten
10. De hoofdrolspelers
11. Oproeping van buitenlandse onderdanen voor het vernieuwen van hun elektronische kaart
12. De elektronische vreemdelingenkaarten opgesteld volgens het uniform Europees model
13. Losgekomen, beschadigde chip en aanmaakproblemen
14. De elektronische vreemdelingenkaart opgesteld volgens het model van de identiteitskaart dat aan Belgen wordt afgegeven
Hoofdstuk 7. Het paspoort
1. Het paspoort
2. Geldigheidsduur
3. Beveiligingstechnieken
4. Plaats van afgifte van het paspoort
5. De aanvraag
6. Leveringstermijn
7. Uitreiken paspoort aan de burger
8. Vernietigen van het paspoort
9. Humanitair paspoort
10. Paspoorten met meer bladzijden
11. Schadevergoeding voor een defect paspoort
12. Het tweede paspoort
13. Verlies of diefstal van een paspoort
14. Paspoort voor een pasgeborene die in België geboren is maar in het buitenland woont
15. Reisdocumenten voor niet-Belgen
16. Contactgegevens

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeConnect > Bevolking	OranjeConnect > Bevolking 

Alle kennis voor en door de dienst Bevolking, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Bevolking - De bevolkingsregistratie Bevolking - De bevolkingsregistratie 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Strafregister Bevolking - Het strafregister 
Nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vits Mark
ISBN: 978 90 4961 531 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Registratie getuigschriften en uittreksels Bevolking - Registratie/Getuigschriften en uittreksels 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking - Wonen Bevolking - Wonen 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo, Klompers Cindy
ISBN: /
Publicatievorm: Online
Kenmerken: Vastbladig
Bevolking 2: Rijksregister Bevolking 2: Rijksregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4960 074 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 4: Codex bevolking Bevolking 4: Codex Bevolking 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M.
ISBN: 978 90 4960 583 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Losbladig
Bevolking 5: Codex verkiezingen Bevolking 5: Codex Verkiezingen 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking , OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking , Subreeks Bevolking (reeks OranjeBoek)
ISBN: 978 90 5753 402 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Loketboek Strafregister Loketboek Strafregister 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Bevolking
Auteur: Vankrunckelsven Ludo
ISBN: 978 90 4961 677 9
Publicatievorm: Online