Het Bosdecreetboek

Het Bosdecreetboek
Auteur: Vanhaeren R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 412 6
Aantal bladzijden:558
Deel van reeks:    OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
200 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten)
156 EUR
bestel

Beschrijving

<nieuwe, bijgewerkte editie 2016>
 
Met het Bosdecreet werd in 1990 de basis gelegd voor een duurzaam bosbeheer. De concrete maatregelen van het Bosdecreet hebben oog voor de praktische uitvoering op het terrein. Zowel ambtenaren als bosbeheerders voelen zich betrokken bij het decreet en verantwoordelijk voor de toepassing ervan.
 
‘Het Bosdecreetboek’ bevat niet enkel het bosdecreet, maar geeft bovendien een artikelsgewijze commentaar op dit decreet. Daarnaast komen ook het Boswetboek met de nog geldende bepalingen voor het Vlaamse Gewest, de besluiten, dienstorders en protocols aan bod.
 
Het decreet mag tot de betere milieuwetgeving in Vlaanderen worden gerekend. Sinds zijn ontstaan werd het Bosdecreet aangevuld met een aantal belangrijke nieuwe instrumenten om het pad van het duurzaam bosbeheer verder te effenen zoals de bosgroepen, de criteria duurzaam bosbeheer en verschillende maatschappelijke bezorgdheden.
 
U ziet het, het Bosdecreetboek is een absolute must voor alle boseigenaars, bosbeheerders, rechters, advocaten en voor ambtenaren, die betrokken zijn bij de boswetgeving in Vlaanderen.

  

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

 

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Inhoudstafel

Bosdecreet - Artikelsgewijze commentaar
Boswetboek - Nog geldende bepalingen voor het Vlaamse Gewest
Besluiten
Omzendbrieven, dienstorders en protocols
Bijlagen

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid 

Het innovatieve online kennispunt boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online