De Wapenwet - Administratieve opdrachten

de wapenwet
Auteur: Deceuninck L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1574 1
Aantal bladzijden:73
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel

Beschrijving

Om tot een grondige en systematische opvolging van de administratieve wapendossiers te komen, is het noodzakelijk dat er op een consequente manier controles worden uitgevoerd.

De vijfjaarlijkse- en de driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen zijn administratieve controles die door de lokale politie worden uitgevoerd en een belangrijke impact hebben op het bezit van vergunningsplichtige wapens, hetzij door erkende personen, hetzij door particulieren.

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van deze controles.

De auteur bespreekt de verschillende wijzen waarop een wapen aan het beschikkingsrecht van een particulier (of erkende persoon) kan worden onttrokken, zoals
- de tijdelijke inbewaargeving,
- de bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet en
- de gerechtelijke inbeslagname.

Daarnaast vindt u een opsomming van de documenten en de wettelijke categorieën van wapens, die het voorwerp kunnen uitmaken van een bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet.

Ook wordt een overzicht gegeven (en verduidelijkt met foto’s) van
- de losse onderdelen onderworpen aan de wettelijk voorgeschreven proef,
- de belangrijkste onderdelen van de korte en lange vuurwapens en
- de meest frequente plaatsen waar het serienummer kan worden aangetroffen op een vuurwapen.

Als toemaatje vindt u enkele voorbeelden van casussen die bepaalde situaties of tussenkomsten verduidelijken.

 
Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

1.

ADMINISTRATIEVE OPDRACHTEN IN HET KADER VAN DE WAPENWET

1.1 Inleiding
2. DE VIJFJAARLIJKSE CONTROLE
2.1 De getuigschriften van erkenning en vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen maken het voorwerp uit van de vijfjaarlijkse controle
2.2 De wapendrachtvergunning en het bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter maken niet het voorwerp uit van de vijfjaarlijkse controle
  2.2.1 De wapendrachtvergunning
  2.2.2  Registratieattest: Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter
3. DE DRIEJAARLIJKSE CONTROLE
3.1 De driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen
3.2 Bijlage 1: Kennisgeving van de veiligheidsmaatregelen / Ontvangstbewijs
  3.2.1 Praktische toepassing
  3.2.2 Strengere veiligheidsmaatregelen
3.3 De praktische uitvoering van de administratieve opdrachten / Controle

  3.3.1

Verstrekken van adviezen
  3.3.2 Advies naar aanleiding van een aanvraag tot het verwerven van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
  3.3.3 Advies naar aanleiding van een aanvraag tot het verwerven van een getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar
  3.3.4 Grondige en systematische opvolging van de administratieve wapendossiers
  3.3.5 Vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen [Model nr. 4]
  3.3.6 Materiële overdracht van een vergunningsplichtig vuurwapen
  3.3.7 Wapendrachtvergunning [Model nr. 5]
  3.3.8 Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter [Model nr. 9]
4. ADMINISTRATIEVE CONTROLE KRIJGT EEN GERECHTELIJKE FINALITEIT
5. ONTNEMEN VAN EEN WAPEN
5.1 Tijdelijke (in)bewaargeving
5.2 Bestuurlijke inbeslagname op grond van de wapenwet
  5.2.1 Inleiding
  5.2.2 De vergunningsplichtige wapens
  5.2.3 De vrij verkrijgbare vuurwapens die projectielen afschieten
6. BESTUURLIJKE INBESLAGNAME OP GROND VAN DE WET OP HET POLITIEAMBT
7. GERECHTELIJKE INBESLAGNAME
8. OP WELKE ONDERDELEN VAN EEN (VUUR)WAPEN KAN EEN SERIENUMMER WORDEN AANGETROFFEN?
9. DE LOSSE ONDERDELEN ONDERWORPEN AAN DE WETTELIJKE VOORGESCHREVEN PROEF
9.1 Proefmerken
9.2 De trommel van een revolver
9.3 De loop (van een vuurwapen, hetzij kort, hetzij lang)
9.4 De kulas en de schuif (slede) van pistolen
9.5 De sluit- en grendelstukken
10. ENKELE VOORBEELDEN VAN LOSSE ONDERDELEN DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN PROEF
10.1 De slagpin
10.2 De lader
11. HULPSTUKKEN
12. CASUSSEN
BIJLAGEN
 
 

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

Aanverwante producten:

Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
blueconnect BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie 

De innovatieve online bibliotheek die alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

EHB administratief toezicht Eerste hulp bij administratief toezicht  

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maes S.
ISBN: 978 90 496 1552 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Maertens J.
ISBN: 978 90 4961 607 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Minderjarigen en politie Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys B.
ISBN: 978 90 496 1701 1
Publicatievorm: Online
COL 17/2012 – Een bespreking COL 17/2012 – Een bespreking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Versluys B.
Publicatievorm: Online
De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019 De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019 

Auteur: Welvaert S.
ISBN: 978 90 4961 784 4
Publicatievorm: Boek
tuchtonderzoeken Eerste Hulp Bij Tucht & Tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , BlueConnect > Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter
ISBN: 978 90 4961 772 1
Publicatievorm: Online
Verhoor Verhoor - Wettelijk kader en context 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie
Auteur: Broeckx Eric
Publicatievorm: Online