Eerste hulp bij administratief toezicht

EHB administratief toezicht
Auteur: Maes S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1552 9
Aantal bladzijden:62
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel

Beschrijving

Anno 2017 ligt de politiehervorming reeds een 16-tal jaar achter ons. Hoewel alle “spelers” er intussen stilaan hun plekje in hebben gevonden, blijft de reglementering omvangrijk en ondoorzichtig. Zeker wanneer het gaat om wetten en regels over een ander domein dan dat waarin men zelf actief is, blijft de kennis ervan eerder beperkt.

Zo is ook het “administratief toezicht” een abstract maar relatief complex begrip dat binnen de politiezones eerder als een last dan als een lust wordt ervaren. Daarbij komt nog dat de reglementering met betrekking tot het administratief toezicht niet in één overzichtelijke wet of een allesomvattend besluit is gebundeld. Het is veeleer een kwestie van “zoek en vind”.

In deze handleiding vindt u een overzicht van wat het specifiek administratief toezicht op de politiezones precies inhoudt. Hierbij wordt vooral de praktijk benaderd, zonder daarbij ver af te dwalen van de exacte tekst van de reglementering.

Per onderdeel wordt de te volgen procedure geschetst, de inhoud van een dossier toegelicht en worden de mogelijke gevolgen verduidelijkt. Waar nodig vindt u ook schematische voorstellingen van de procedures.

Deze handleiding pretendeert niet allesomvattend te zijn. Het is een basisdocument, dat een beginnend politiesecretaris of bijzonder rekenplichtige kan inwijden in de principes van het administratief toezicht. En het is ook een document waar de gevestigde waarden in een politiezone zouden moeten kunnen op terugvallen bij twijfel of (basis)vragen.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

VOORWOORD

DEEL 1: HET SPECIFIEK ADMINISTRATIEF TOEZICHT NADER BEKEKEN

1. Inleiding
1.1. Administratief toezicht: wat is dat precies?
1.2. De toezichthoudende overheid
1.3. Aard van het specifiek administratief toezicht
1.4. Categorieën
2. Algemene principes
2.1. Eéngemeente- vs. meergemeentezone
2.2. Het aanwezigheidsquorum in de politieraad
2.3. De besluitvorming in de politieraad
2.4. De uitvoerbaarheid van beslissingen
2.5. Termijnen in het administratief toezicht

I. Het bijzonder specifiek administratief toezicht op de besluiten van de politieoverheid

1. De begroting van de politiezone
1.1. Algemeen
1.2. Bijzonder specifiek toezicht op de begroting
2. De Begrotingswijziging
2.1. Samenstelling van het dossier
3. De voorlopige twaalfden
4. Financiële meerjarenplanning
5. De gemeentelijke dotaties aan de politiezones
5.1. Principe
5.2. Bedrag
5.3. Het specifiek administratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten tot vaststelling van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone
6. De jaarrekening van de politiezone
6.1. Algemeen
6.2. Bijzonder specifiek toezicht op de jaarrekening
6.2.1. Procedure en termijnen
6.2.2. De samenstelling van het dossier
7. De eindrekening van de bijzonder rekenplichtige
7.1. Algemeen
7.2. Bijzonder specifiek toezicht op de eindrekening
8. Trimestriële melding van begrotingsgegevens
8.1. Principe
8.2. Procedure
9. Schuldherschikking
10. De personeelsformatie van de politiezone
10.1. Algemeen
10.2. Het bijzonder specifiek toezicht op de personeelsformatie

II. Het algemeen specifiek administratief toezicht op de besluiten van de politieoverheid

1. De overzichtslijst van de beslissingen van politieraad en politiecollege
2. De inzendingsplichtige besluiten
2.1. Het onderzoek van het dossier
2.2. De sanctie
2.3. Het initiatiefrecht van de minister van Binnenlandse Zaken

III. Dwangtoezicht

1. Het pure dwangtoezicht: vervangend optreden van de gouverneur
2. Ambtshalve inschrijving
3. Bevel tot betaalbaarstelling
3.1. Bij onwil van de zoneoverheid
3.2. Bij onwil van de ontvanger


DEEL 2: SCHEMA’S

Schema 1: Organisatie van het algemeen specifiek administratief toezicht op de besluiten van de lokale politie
Schema 2: Specifiek administratief toezicht op de begroting en de begrotingswijziging van de politiezone
Schema 3: Specifiek administratief toezicht op de gemeentelijke dotaties aan de politiezone
Schema 4: Specifiek administratief toezicht op de eindrekening van de bijzonder rekenplichtige
Schema 5: Bijzonder specifiek administratie toezicht op de jaarrekening van de politiezone
Schema 6: Bijzonder specifiek administratief toezicht op de personeelsformatie van de politiezone

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

Aanverwante producten:

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? (on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)? 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Van Poucke K.
ISBN: 978 90 496 1553 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Blue Minds - Uw magazine voor politie & samenleving Blue Minds 
Uw tijdschrift voor politie & maatschappij

ISSN: 2506-9705
Publicatievorm: Tijdschrift
blueconnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

de wapenwet De Wapenwet - Administratieve opdrachten 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Deceuninck L.
ISBN: 978 90 496 1574 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Op weg naar een goed proces-verbaal Op weg naar een goed proces-verbaal 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Maertens J.
ISBN: 978 90 4961 607 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Minderjarigen en politie Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Auteur: Versluys B.
ISBN: 978 90 496 1701 1
Publicatievorm: Online
De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019 De wet op het politieambt - Commentaar - Editie 2019 

Auteur: Welvaert S.
ISBN: 978 90 4961 784 4
Publicatievorm: Boek
tuchtonderzoeken Eerste Hulp Bij Tucht & Tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , BlueConnect > Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter
ISBN: 978 90 4961 772 1
Publicatievorm: Online