De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Editor: Schoukens H. , Larmuseau I. ,
Met bijdrages van: Backes C. , Boerema L. , De Keersmaeker L. , De Smedt P. , Deutsch F. , Frins R. , Hoffman M. , Larmuseau I. , Lefebvre W. , Schoukens H. , Strubbe M. , Verheeke J. , Woldendorp H.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 511 6
Aantal bladzijden:276
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
65 EUR
bestel

Beschrijving

Het teveel aan stikstofdepositie in onze beschermde natuurgebieden vormt een belangrijke beleidsuitdaging. Om een (omgevings)vergunningenstop te vermijden, werkt Vlaanderen hard aan een "Programmatische Aanpak Stikstof", beter bekend als "PAS". Via stikstofreducties en robuust natuurherstel hoopt men nieuwe economische ontwikkelingsruimte te kunnen creëren.

De auteurs van dit boek gaan na of de "PAS" ecologisch en juridisch verdedigbaar is, als ultiem compromis tussen ecologie en economie. De Vlaamse aanpak van het stikstofvraagstuk wordt daarbij vergeleken met de eerste ervaringen in Nederland en Duitsland.

Dit boek zet de krijtlijnen uit voor een debat, dat niet snel van de politieke agenda zal verdwijnen.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect is het online kennispunt voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening en voor elke professional die op de hoogte wil zijn (en blijven) van alle aspecten van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Dit kennispunt omvat boeken, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. Welcome to the Antropocene: waar spreken we over?
  Stikstofdepositie in Vlaanderen: de cijfers voor het beleid (Wouter Lefebvre & Felix Deutsch)
1. Inleiding
2. De ruimtelijke schaal van stikstofdepositie
3. Onzekerheden
4. Gezondheidsvoordelen van een beleid dat vermestende depositie reduceert
5. Conclusies
Herstelbeheer als onderdeel van de PAS: hoe (goed) werkt het? (Luc De Keersmaeker & Maurice Hoffman)
1. Inleiding 
2. De biogeochemische cyclus van stikstof: complex, snel en verstoord
3. Effecten van stikstofdepositie op natuurkwaliteit
4. Kritische depositiewaarden (KDW)
5. PAS herstelbeheer: niets nieuws onder de zon?
6. Remediëring door hydrologisch herstel
7. Wat (niet) te verwachten van het herstelbeheer?
   
II. Brussels and Luxemburg calling: juridische randvoorwaarden bij stikstofbeleid!
  De EU Habitatrichtlijn en atmosferische stikstofdepositie: dura lex, sed lex? (Hendrik Schoukens)
1. Inleiding
2. De EU Habitatrichtlijn: artikel 6 van de Habitatrichtlijn nader bekeken
3. Recente rechtspraakevoluties: 12 aandachtspunten voor een volwaardig stikstofbeleid
4. Besluit
  De PAS: geldige pasmunt om de habitattoets te passeren? (Hans Erik Woldendorp)
1. Inleiding, onderwerp van deze bijdrage
2. Achtergrond van de PAS
3. Systematiek van de PAS
4. Overzicht van de nationale jurisprudentie
5. Bespreking van recente Europese jurisprudentie en mogelijke gevolgen voor de PAS
6. Enkele specifieke Europeesrechtelijke vragen over de PAS
7. Enkele beschouwingen
8. Conclusie
   
III. Vlaanderen alsnog niet op slot: de eerste stappen op weg naar een volwaardig Vlaams stikstofbeleid?
  In loopPAS naar een programmatische aanpak stikstof? (Peter De Smedt & Matthias Strubbe)
1. Aanleiding, doel en strategie
2. Decretale onderbouw van de PAS
3. Trapsgewijze strategie
4. Moet de PAS onderworpen worden aan een planmilieueffectenbeoordeling en een passende beoordeling?
5. Vergunningverlening tijdens de overgangsfase
6. PAS in het post Briels-tijdperk
7. Flankerend beleid
8. Besluit
  Voorbij de vergunningenstop - met een programmatische aanpak? (Jan Verheeke)
1. "Alles stroomt" (fragment A0)
2. "Strijd is de vader van allen" (fragment B53)
3. "Ongeloof verhindert inzicht" (fragment B86)
4. "Als het uitgelegd wordt, begrijpen ze het nog niet, al vinden ze zelf van wel" (fragment B17)
5. "Wie het onverhoopte niet verhoopt, zal het niet vinden" (fragment B18)
6. "In dezelfde rivieren stappen we en stappen we niet" (fragment B49a)
   
IV. Buitenlandse inspiratiebronnen: Nederland of Duitsland als gidsland?
  Het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof: panacee voor alle stikstofkwalen of placebo? (Ralph Frins)
1. Inleiding
2. De Nederlandse implementatie van artikel 6 Hrl
3. De voornaamste elementen van het PAS
4. Monitoring en bijsturing
5. Het PAS in het licht van artikel 6 Hrl
6. Conclusie
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): praktijk tussen vrees en hoop (Luuk Boerema)
1. Geschiedenis
2. Wat wil de PAS?
3. Praktijkervaringen
4. Meldingen
5. Vergunningen
6. Bestemmingsplannen
7. Is de PAS Habitatrichtlijnproof?
8. Is er een Plan B?
  Ondertussen bij de Oosterburen: géén nood aan een PAS? (Chris Backes)
1. Inleiding
2. Duitsland? Welk Duitsland? En welk recht?
3. Betekenis van de kritische depositiewaarden (KDW)
4. Drempelwaarden
5. Reikwijdte van de beoordelingskaders
6. Mitigerende maatregelen
7. Artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn als maatstaf voor een vergelijking van de Duitse en Nederlandse benadering
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze Omgeving Onze omgeving 

Aanverwante producten:

Bodem en Grondverzet Bodem en Grondverzet 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: Larmuseau I., Ceenaeme J., Vermeulen E., Kerkstoel L., Lavrysen L.
ISBN: 978 90 4961 277 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Vlaamse Omgevingsvergunning De Vlaamse Omgevingsvergunning 2 
Studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: (ed.) Larmuseau I., (ed.) Bernaert P., (ed.) De Waele T., (ed.) Cabus P.
ISBN: 978 90 4960 714 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Raad voor Vergunningsbetwistingen Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: Maes A.
ISBN: 978 90 4961 276 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , OmgevingConnect > VVOR , Onze omgeving
Auteur: Larmuseau I., Schoukens H., De Smedt P., Slabbinck R., du Gardein L., Defoort P.-J., Beké K., De Maesschalck S., Houthuys A., Strubbe M., Vandamme S., Malfait T., Ponchaut C., De Witte E., Thyssen W.
ISBN: 978 90 4961 413 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect > VVOR 

De innovatieve online bibliotheek die u informeert en inspireert over omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Geluid in Vlaaanderen Geluid in Vlaanderen 
Van stilte tot lawaai. Een technisch-juridische benadering

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid , Onze omgeving
Auteur: Bataillie C., Dedecker L., Vandamme S., (ed.) Bataillie C., (ed.) Vandamme S.
ISBN: 978 90 4961 521 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig