Vreemdelingen 2: Bijlagen

Vreemdelingen 2: Bijlagen
Auteur: Van Mulders G. ,
Met medewerking van: Duterme F.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 134 7
Aantal bladzijden:356
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.

Bij de behandeling van een vreemdelingendossier moet u heel wat verschillende formulieren invullen of opvolgen. Deze formulieren vinden hun oorsprong in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 of in andere uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven.

Al deze verschillende formulieren vindt u handig verzameld in de uitgave “Vreemdelingen 2: Bijlagen”. De eerste 42 formulieren zijn de officiële bijlagen bekendgemaakt in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. De daaropvolgende formulieren zijn documenten die de gemeentebesturen eveneens regelmatig moeten gebruiken.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

 

Inhoudstafel

1. Toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
A. Bijlagen bij koninklijk besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
B. Bijlage bij de omzendbrief van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf
C. Bijlage bij de omzendbrief van 29 september 2005 betreffende het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
D. Bijlage bij de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006
E. Bijlage bij de omzendbrief van 25 juli 2008 tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche "niet-begeleide minderjarige vreemdeling"
F. Bijlage bij de omzendbrief van 2 augustus 2007 betreffende niet-begeleide Europese minderjarigen in kwetsbare toestand
G. Bijlagen bij de algemene instructies betreffende de elektronische vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
H. Bijlagen m.b.t. vluchtelingen en staatlozen
I. Andere bijlagen en documenten
2. Rijksregister, bevolkingsregister en wachtregister
1. Verzameling in de registers
2. Wijziging van verblijfplaats
3. Verblijfsdocumenten voor kinderen jonger dan 12 jaar
3. Werk
1. Arbeidskaart
2. Beroepskaart
3. Leurkaart
4. Bevoorrechte vreemdelingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Vreemdelingen 

Alle kennis voor en door de dienst Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Loketboek vreemdelingen Loketboek Vreemdelingen 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Van der Auwermeulen Loth, Voorthuyzen David
ISBN: 978 90 496 822 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gezinshereniging Gezinshereniging 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Symaes Steven
ISBN: 978 90 4961 727 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, Attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten	Vreemdelingen - Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten 
Editie 2020

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duterme F.
ISBN: 978 90 4961 840 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen 3: Praktische handleiding voor de administratie Vreemdelingen 3: Praktische handleiding voor de administratie 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duterme F.
ISBN: 978 90 4960 383 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen 4: Basisreglementering en algemeen regime Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 1 & 2 
Basisreglementering en algemeen regime / Bijzondere categorieën en reglementeringen

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Ekka M., m.m.v. Jaumotte J., bijgewerkt door Tamborijn F.
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen 4: Internationale reglementeringen (Codex III) Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 3 
Internationale reglementeringen

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Ekka M., m.m.v. Jaumotte J., bijgewerkt door Tamborijn F.
ISBN: 978 90 5753 522 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 4 Vreemdelingen 4: Codex Vreemdelingen 4 
Sociaal statuut

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Ekka M., Vansimpsen G., m.m.v. Jaumotte J.
ISBN: 978 90 5753 949 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig