Juridische knelpunten

Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks

Beschrijving

De handige boeken uit de reeks “Juridische knelpunten” bieden heldere antwoorden op specifieke juridische vraagstukken die kunnen rijzen bij de afhandeling van uiteenlopende dossiers op de financiële dienst van het lokale bestuur. Het uitgangspunt van iedere uitgave? De rol, de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid en de tussenkomt van de financieel beheerder. De auteurs reiken de nodige informatie aan om ieder juridisch dossier met precisie af te handelen en de bijhorende valkuilen met verve te ontwijken.

Abonneer u op de reeks "Juridische knelpunten" en geniet van de voordelige abonnementsformule:
Bestel één of meerdere boeken die hieronder worden voorgesteld en selecteer bij uw bestelling de abonnementsprijs. Zo ontvangt u iedere bestelde uitgave voor de voordelige abonnementsprijs van € 35 / ex. Bovendien ontvangt u als abonnee alle nog te verschijnen boeken en bijwerkingen, en dit telkens ook voor de voordelige abonnementsprijs van € 35 / ex.

Producten binnen deze reeks

Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst Juridische knelpunten: de beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
Overeenkomsten tussen een gemeente en haar intern en extern verzelfstandigd agentschap: modellen

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Rasschaert W.
ISBN: 978 90 4960 837 8
Verschijningsjaar: 2013
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 975 7
Verschijningsjaar: 2014
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 872 9
Verschijningsjaar: 2013
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 830 9
Verschijningsjaar: 2013
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1391 4
Verschijningsjaar: 2016
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën , Groene Reeks , Juridische knelpunten
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 127 9
Verschijningsjaar: 2014
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online bibliotheek financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management , FinConnect > Financiën
Auteur: Bobbaers K., Horemans W., Keirsmaekers A., Minsart A., Paulissen R., Smet J., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig