Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen

De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen
Auteur: Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 128 6
Aantal bladzijden:51
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Inhoudstafel

I. Zakelijke zekerheden op roerende goederen / De overdracht van schuldvordering / Het endossement
1. Pandrecht
1.1. Situering
1.2. Pandrecht
1.3. De rechten en plichten van de pandhoudende schuldeiser: opsomming
2. De overdracht van schuldvordering en het endossement
2.1. Situering
2.2. De overdracht van schuldvordering
2.3. Het endossement
II. Voorrechten en hypotheken
1. Voorrechten
1.1. Situering
1.2. Probleemstelling
1.3. Begripsomschrijving
1.4. Kenmerken van het voorrecht
1.5. Rangregeling en rangorde
1.6. Indeling van de voorrechten naar hun aard
1.7. De voorrechten en ...
1.8. Het voorrecht van de fiscus (DIRECTE belastingen)
2. Hypotheken
2.1. Situering
2.2. Begripsomschrijving
2.3. Inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder
2.4. Wettelijke hypotheken
3. Voornaamste verschillen tussen ...
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

OCMW 

Subreeks Financiën (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Rasschaert W., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 014 2
Publicatievorm: Boek
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 974 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 873 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 835 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Onteigeningen Juridische knelpunten: Onteigeningen 
Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Denolf K., Otten T., Proot J., Vanassche S.
ISBN: 978 90 4961 062 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1392 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig