Juridische knelpunten: Onteigeningen

Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Juridische knelpunten: Onteigeningen
Auteur: Denolf K. , Otten T. , Proot J. , Vanassche S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 062 3
Aantal bladzijden:105
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Juridische knelpunten , OCMW , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

Over onteigeningen wordt er veel gezegd en geschreven. Een invalshoek die tot nu toe evenwel onderbelicht bleef, is de onteigeningsprocedure bekeken door de bril van het onteigenend bestuur.

Deze invalshoek staat centraal in het handboekje “Onteigeningen”, dat de focus niet alleen op de praktische aanpak door het onteigenende bestuur legt, maar ook op zijn relatie met de onteigenden.

De auteurs bieden to-the-point informatie over de juridische structuur en de aankoop in der minne, net zoals antwoorden op de belangrijkste vragen uit de praktijk. Daarnaast bevat deze publicatie een stappenplan, diverse checklisten en overzichtelijke schema’s.

Met deze schat aan inhoud bewijzen de auteurs dat een onteigeningsprocedure – mits een goede voorbereiding en juiste aanpak – geen martelgang hoeft te zijn. Kortom, dit handboekje vormt een must-read voor elk bestuur dat met een onteigeningsprocedure te maken krijgt.

Inhoudstafel

I. Structuren
1. Juridische basis: artikel 16 van de gecoördineerde grondwet en eerste aanvullend protocol bij het EVRM
2. Motiveringsplicht in het kader van een onteigening
3. Administratieve vaststelling van een onteigeningsplan: voorlopige en definitieve vaststelling voorafgaand aan de onteigeningsmachtiging door de Vlaamse Regering
4. Welke vermeldingen en motivering moet een onteigeningsbesluit bevatten?
5. Voorbeeldbesluit
II. Stappenplannen
1. De machtigingsaanvraag
2. De bekendmaking van de onteigeningsmachtiging
3. De gerechtelijke onteigening
III. De aankoop in der minne
1. Reglementaire context
2. Voorafgaande fase aan de onderhandelingen
3. De onderhandelingen
4. Redenen waarvoor er moeilijk of niet in der minne kan tot een akkoord gekomen worden
5. Formaliteiten van het akkoord
IV. Praktijkvragen
V. Bijlagen
1. De "gewone" procedure van de wet van 17 april 1835
2. De procedure van de wet van 26 juli 1962
3. Checklist dossiersamenstelling machtigingsaanvraag
4. Checklist dossiersamenstelling gerechtelijke onteigening
5. Stappenplan bij minnelijke onderhandeling
6. De minnelijke onderhandeling voorbereiden: checklist
7. Lijst wetgeving
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

OCMW 

OCMW 

Subreeks Financiën (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Rasschaert W., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 014 2
Publicatievorm: Boek
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 835 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 974 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 873 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 128 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1392 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig