Juridische knelpunten: De factuur

Juridische knelpunten: De factuur
Auteur: Raes P.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 974 0
Aantal bladzijden:69
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

De factuur is één van de belangrijkste documenten in het btw-stelsel. Ze bevat informatie over de toepasselijke btw-regeling, laat de Administratie toe om toezicht uit te oefenen en verleent aan de afnemer van de goederen of diensten een recht op aftrek van btw.

In 2010 werd op Europees niveau de zogenaamde "Tweede Factuurrichtlijn" (Richtlijn 2010/45/EG) goedgekeurd. Bedoeling was om da factureringsregels verder te harmoniseren en te vereenvoudigen. De omzetting van deze richtlijn in de Belgische btw-wetgeving gebeurde door de Wet van 17 december 2012 en het KB van 31 december 2012 tot wijziging van het KB nr. 1 van 29 december 1992.

De vele wijzigingen die de Tweede Factuurrichtlijn met zich meebrengt, komen helder aan bod in dit praktijkgerichte dossier.

De definitie van de factuur en van het verbeterend document, de verplichting tot uitreiking van een factuur, self-billing, de vereenvoudigde factuur, ... Het zijn slechts enkele van de thema's die auteur Peter Raes onder de loep neemt.

 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Definitie van de factuur en het verbeterend document
2.1. Factuur
2.2. Verbeterend document
3. De verplichting tot uitreiking van een factuur en een verbeterend document
3.1. De verplichting tot uitreiking van een factuur
3.2. De verplichting tot uitreiking van een verbeterend document en het opstellen van een kopie ervan
4. Self-billing
5. De factuurvermeldingen
5.1. Overzicht
5.2. Boetes
6. De vereenvoudigde factuur
7. De authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid van de factuur
8. Bewaring van facturen
8.1. Bewaringsplicht
8.2. Wijze van bewaring
8.3. Bewaringstermijn
8.4. Plaats van bewaring
8.5. Voorleggingsplicht
9. Bijlagen
9.1. Creditnota
9.2. Kredietverlening
9.3. Factuur onroerende verhuur
9.4. Factuur btw-handleiding
9.5. Wachtdocument
9.6. Kleine ondernemingsregeling
9.7. Bijzondere landbouwregeling
9.8. Onttrekking
9.9. Gelijkgestelde dienst
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

OCMW 

Subreeks Financiën (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online kennispunt welzijn en zorg
Auteur: Rasschaert W., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 014 2
Publicatievorm: Boek
Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt? 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 873 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 835 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Onteigeningen Juridische knelpunten: Onteigeningen 
Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Denolf K., Otten T., Proot J., Vanassche S.
ISBN: 978 90 4961 062 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 128 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1392 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig