Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt?

Juridische knelpunten: Hoe een inning afdwingen vooraleer verjaring intreedt?
Auteur: Vermeiren L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 873 6
Aantal bladzijden:61
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs *
42 EUR
bestel
Abonnementsprijs *
35 EUR
bestel
* U ontvangt automatisch alle nog te verschijnen boekjes van de reeks "Juridische knelpunten", en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs.

Beschrijving

De financiële dienst van een OCMW moet een waaier van uiteenlopende dossiers afhandelen. In sommige van die dossiers treedt het lokale bestuur als schuldeiser op. Om de (juridische) valkuilen en struikelblokken van deze dossiers te vermijden, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de manier waarop schulden gevorderd en ingehouden moeten worden.
 
Dit handboekje verschaft de nodige uitleg om dergelijke dossiers met de nodige kennis van zaken aan te pakken en zo verjaring te vermijden. Het beslagrecht, de vervolgingen en natuurlijk de verjaring zelf worden helder ontleed.
 

Inhoudstafel

I. Het beslagrecht
1. Inleiding
2. Wettelijke bepalingen
3. Uitvoerbare titel
4. De gerechtsdeurwaarder
5. De beslagrechter
6. Uitvoering op goederen vatbaar voor beslag
II. Bewarend beslag / Uitvoerend beslag
1. Algemeen
2. Het bewarend beslag (artikelen 1413-1493, Ger. Wb.)
3. Het uitvoerend beslag (artikelen 1494-1675, Ger. Wb.)
III. Het beslagrecht en de vervolgingen inzake gemeentelijke fiscaliteit
1. Situering
2. Het Decreet van 30 mei 2008 en de toepassing van WIB 1992 en KB/WIB/1992
3. De vestiging
4. De invordering
5. De interesten
6. De vervolgingen
IV. Het beslagrecht en de vervolgingen inzake niet-fiscale vorderingen
1. Situering
2. Het begrip niet-fiscale ontvangsten
3. De vestiging
4. De invordering
5. De eigenlijke vervolgingen
6. De invordering van de ontvangsten van het OCMW
V. De verjaring
1. De verjaring in het algemeen
2. De verjaring van gemeentebelastingen
3. De verjaring van gemeentelijke retributies
4. De verjaring van vorderingen van het OCMW inzake maatschappelijke dienstverlening en leefloon
   

Maakt deel uit van de reeks

Juridische knelpunten 

Deel van reeks: OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Dankzij deze verzameling van handige boeken ontwijkt u de meest voorkomende valkuilen bij de afhandeling van juridische dossiers.

OCMW 

Subreeks Financiën (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW

Aanverwante producten:

Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur Juridische knelpunten: Loonbeslag en loonoverdracht in de praktijk van een lokaal bestuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4960 835 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW Juridische knelpunten: De beheersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst in de context van een OCMW 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg
Auteur: Rasschaert W., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 014 2
Publicatievorm: Boek
Juridische knelpunten: De factuur Juridische knelpunten: De factuur 

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Raes P.
ISBN: 978 90 4960 974 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Onteigeningen Juridische knelpunten: Onteigeningen 
Een praktische gids voor het bestuur dat onteigent

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Denolf K., Otten T., Proot J., Vanassche S.
ISBN: 978 90 4961 062 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen Juridische knelpunten: Zakelijke zekerheden op roerende goederen 
De overdracht van schuldvordering; het endossement; voorrechten en hypotheken

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 128 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Onroerende goederen Juridische knelpunten: Onroerende goederen 
Verplichtingen van de financieel beheerder met betrekking tot aankoop, verkoop en verhuring

Deel van reeks: Juridische knelpunten , OCMW , Subreeks Financiën (reeks OCMW)
Auteur: Vermeiren L.
ISBN: 978 90 496 1392 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig