Dienstverlening aan vreemdelingen

Dienstverlening aan vreemdelingen
Auteur: Vansimpsen G.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 323 6
Aantal bladzijden:458
Verschijningsjaar: 2012
Deel van reeks:    OCMW , Subreeks Dienstverlening (reeks OCMW) , VIEWZ - Publicaties , VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg

Beschrijving

Belgische OCMW’s vervullen een belangrijke rol in de begeleiding van personen die na migratie hulp zoeken. Deze begeleiding vergt echter specifieke kennis om succesvol te zijn. Het handboek “Dienstverlening aan vreemdelingen” is dan ook geen overbodige luxe: deze overzichtelijke leidraad maakt de practicus wegwijs in de veelvuldige en vaak ondoorzichtige regelgeving ter zake.

 

De uitdagingen die met de hulpverlening aan vreemdelingen gepaard gaan, worden op een omvattende wijze behandeld, van het ogenblik van de indiening van de aanvraag tot aan de terugvordering van de kosten van de dienstverlening bij de Staat. Daarbij wordt telkens de nodige aandacht besteed aan de samenhang met de andere relevante reglementeringen, zoals de verblijfswetgeving.

 

 

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

 

 

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

 

 

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op VIEWZConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van VIEWZConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?

 

 

Inhoudstafel

I.Bevoegdheid

1.1.Het ontvangen van een hulpaanvraag en de inschrijving ervan

1.2.Het bevoegdheidsonderzoek

1.3.De algemene bevoegdheidsregel: de gewone verblijfplaats

1.4.De uitzonderingen op de algemene bevoegdheidsregel

1.5.De procedure in geval van vaststelling van onbevoegdheid

II.Dienstverlening

2.1.Recht op maatschappelijke integratie

2.2.Recht op opvang

2.3.Recht op maatschappelijke dienstverlening en andere ocmw-dienstverlening

III.Betoelaging van de kosten van de hulpverlening

3.1.Recht op maatschappelijke integratie

3.2.Recht op opvang

3.3.Recht op maatschappelijke dienstverlening

  

Maakt deel uit van de reeks

OCMW 

Subreeks Dienstverlening (reeks OCMW) 

Deel van reeks: OCMW
VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
ViewzConnect VIEWZConnect | Online bibliotheek welzijn en zorg 

De innovatieve online bibliotheek boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional.