De fonteinen van de Oranjeberg

Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu

De fonteinen van de Oranjeberg
Auteur: Valcke Tony , Reynaert Herwig
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 636 7
Aantal bladzijden:391
Verschijningsjaar: 2012
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
41 EUR
bestel

Beschrijving

Deze unieke uitgave geeft in twee grote delen een boeiend beeld van de recente politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen. Een eerste deel behandelt het provinciedecreet en de gevolgen ervan voor de interne provinciale organisatie in Oost-Vlaanderen. Ook geeft dit deel een overzicht van de resultaten van de provincieraadsverkiezingen van 1994 tot 2006.
 
Een tweede deel bevat een uitgebreid biografisch repertorium, met o.a. de politieke biografieën van de gouverneurs, de provincieraadsvoorzitter, de gedeputeerden en de provinciegriffier uit het eerste decennium van de 21ste eeuw.
 

 

Inhoudstafel

Inleiding
Deel I. Het institutionele kader
1. Het provinciedecreet: aanloop, totstandkoming en wijzigingen
2. De gevolgen van het provinciedecreet voor de interne provinciale organisatie
3. Van provinciekieswet tot Vlaams kiesdecreet
4. De provincieraadsverkiezingen
Deel II. Politieke biografie
5. Prosopografische analyse
6. Politiek-biografisch repertorium provincieraadsleden 1994 - 2011
7. Politieke biografieën